Literatura recenzowana (peer-reviewed) oraz naukowa będąca podstawą NaProTECHNOLOGY®

Kliknięcie na tytuły pozwoli przejść do poszczególnych części.


NaProTECHNOLOGY®

Lekarze, a szczególnie ginekolodzy, którzy po raz pierwszy słyszą o NaProTECHNOLOGY®, są często zaniepokojeni brakiem literatury medycznej recenzowanej (peer-reviewed) czy naukowej, która potwierdzałaby jej zasadność. Tymczasem na przestrzeni ostatnich 30-40 lat ukazało się bardzo wiele tekstów dających naukowe podstawy zarówno Modelowi Creighton, jak i nauce o zdrowiu kobiety, jaką jest NaProTECHNOLOGY®.

Należy zauważyć, że w tym okresie w literaturze medycznej z zakresu położnictwa, ginekologii i medycyny rozrodu ukazały się dosłownie setki tysięcy publikacji naukowych. Żaden lekarz praktyk, ani nawet wykładowca akademicki nie jest w stanie zapoznać się z taką ilością piśmiennictwa. Wobec tego rozmaite organizacje medyczne pomagają lekarzom w sumowaniu znajdujących się tam wyników badań. Tworzy to platformę informacyjną, na której lekarze opierają swoje własne poglądy dotyczące ginekologii, położnictwa i medycyny rozrodu.

Po wprowadzeniu w 1960 r. tabletki antykoncepcyjnej, a następnie legalizacji aborcji i szerokiej dostępności zapłodnienia in vitro (technologii wspomaganego rozrodu), okazało się, że antykoncepcja, sterylizacja, aborcja i technologie wspomaganego rozrodu stały się dla lekarzy podstawą praktyką w tej dziedzinie. Dodatkowo organizacje, takie jak American College of Obstetrics and Gynecology – ACOG (Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów), które są silnie zaangażowane w tego typu praktykę medyczną, według niej kształtują opinie swoich komisji. Dzięki tej praktyce szeroki zakres literatury medycznej przestaje być dostępny dla większości lekarzy. Również programy rezydentury mające wyszkolić młodych lekarzy tworzone są w oparciu o tego typu poglądy. Środowisko lekarskie uważa zatem, że nie ma żadnej innej opcji.

Podejście NaProTECHNOLOGY® opiera się na odmiennym sposobie rozwiązywania problemów. Nie idzie on z ogólnie przyjętym w środowisku nurtem, co nie oznacza, że nie jest oparty na faktach naukowych. W rzeczywistości istnieje ogromna liczba publikacji, które na przestrzeni lat uzasadniają przyjęte przez NaProTECHNOLOGY® stanowisko.

Publikacje te zostały przedstawione na tej właśnie stronie. Na początku zamieszczony jest szkic biograficzny Thomasa W. Hilgersa, MD, dyrektora Pope Paul VI Institute, w którym przeprowadzono większość fundamentalnych badań w tej dziedzinie. Następnie przedstawiono część recenzowanych oraz naukowych publikacji dr. Hilgersa. Na końcu przedstawiono wybrane pozycje z piśmiennictwa, zawierające dane naukowe, które, jeśli zainteresowany lekarz zechce się w nie zagłębić, przeczytać i sprawdzić, uzasadniają sposób podejścia przyjęty w NaProTECHNOLOGY®.

W tych sekcjach w sposób wyczerpujący zostały przedstawione publikacje dotyczące kolejno: naukowych podstaw dla Modelu Creighton, tendencji i deficytów w leczeniu niepłodności, konsekwencji medycznych niepłodności, NaProTECHNOLOGY® w niepłodności, zaburzeń owulacji u kobiet, zaburzeń fazy folikularnej i lutealnej, porównania hormonów naturalnych i syntetycznych, poronień nawykowych, skuteczności NaProTECHNOLOGY® w leczeniu niepłodności, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, depresji poporodowej, ustalania początku ciąży, stosowania progesteronu w celu utrzymania ciąży, zapobiegania porodom przedwczesnym, chirurgii w NaProTECHNOLOGY®.

Na koniec należy wspomnieć, że przy dokonywaniu przeglądu przedstawionego tu piśmiennictwa, w celu jego interpretacji i połączenia w jedną całość, należy odnieść się do podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®, a także do prowadzonych nadal na szeroką skalę badań w Pope Paul VI Institute. Roztropne jest spróbować połączyć przedstawione tu piśmiennictwo ze wspomnianym podręcznikiem, gdyż pozwoli to ocenić i zrozumieć sposób interpretacji i syntezy tego piśmiennictwa.

Powrót do góry


Thomas W. Hilgers, MD, DIP. ABOG, ABLS, SRS - szkic biograficzny

Dr Thomas Hilgers jest założycielem i dyrektorem The Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha (Nebraska, USA). Celem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, edukacji oraz świadczenie usług w dziedzinie ludzkiej płodności w oparciu o zasady filozoficzne i moralne zawarte w nauczaniu Kościoła katolickiego. Obecnie dr Hilgers pełni tam obowiązki starszego konsultanta medycznego w zakresie położnictwa, ginekologii, medycyny i chirurgii rozrodu. Posiada certyfikat w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologicznej chirurgii laserowej. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgii Reprodukcyjnej (Society of Reproductive Surgeons).

Pracował na oddziałach położnictwa i ginekologii wydziału medycznego Uniwersytetu Medycznego St. Louis oraz Uniwersytetu Medycznego Creightona. W tym ostatnim założył i kierował centrum szkoleniowo-badawczym naturalnego planowania rodziny na Uniwersytecie Creightona (Creighton University Natural Family Planning Education and Research Center). Razem ze współpracownikami opracował Model Creighton (Creighton Model FertilityCareTM System), stanowiący w pełni wystandaryzowaną modyfikację metody owulacji Billingsów (Billings Ovulation Method). Prowadzone przez niego badania medyczne z zastosowaniem tego systemu doprowadziły do rozwoju nowej nauki dotyczącej zdrowia kobiet, nazwanej NaProTECHNOLOGY®. W lipcu 2004 r. opublikował pierwszy kompletny podręcznik medyczny tej nowej dziedziny naukowej, The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®.

Dr Hilgers jest również założycielem American Academy of Fertility Care Professionals, Fertility Care Centers of America i Fertility Care Centers International.

Jest autorem 113 specjalistycznych książek, rozdziałów i artykułów. Nagrał 11 taśm wideo, zaprezentował 7 różnych sesji plakatowych na konferencjach naukowych i nagrał ogromną ilość taśm audio. Ponadto otrzymał 5 różnych nagród za badania naukowe, otrzymał doktorat honorowy z zakresu literatury na Assumption College w Worcester w stanie Massachusetts oraz doktorat honorowy z zakresu zdrowia publicznego na Franciscan University w Steubenville w stanie Ohio. W 1994 r. papież Jan Paweł II mianował go stałym członkiem Papieskiej Akademii Życia. Dr Hilgers wspólnie z żoną Susan pracował przez 5 lat w Papieskiej Radzie do spraw Rodziny. W 1997 r. Nebraska Family Council przyznała dr. Hilgersowi tytuł Lekarza Roku. W 2001 r. Fellowship of Catholic Scholars przyznało mu nagrodę Kardynała Johna Wrighta, a w październiku 2003 r. dr Hilgers otrzymał nagrodę Linacre, najwyższą nagrodę przyznawaną przez Catholic Medical Association. Państwo Hilgers są rodzicami 4 synów i córki.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Books

 1. Wallace M and Hilgers TW (Eds.): The Gift of Life:  The Proceedings of a Conference on the Vatican Instruction on the Respect for Human Life.  Pope Paul VI Institute Press.  Omaha, Nebraska, 1990.
 2. Hilgers TW:  The Medical Applications of Natural Family Planning:  A Contemporary  Approach to Women’s Health Care.  Pope Paul VI Institute Press.   Omaha, Nebraska, 1991.
 3. Hilgers TW:  The Scientific Foundations of the Ovulation Method.  Pope Paul VI Institute Press.  Omaha, Nebraska 1995.     
 4. Hilgers TW,  Prebil AM, Daly KD, Hilgers SK:  The Picture Dictionary of the Creighton Model FertilityCareTM System, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2001.
 5. Hilgers TW:  The Creighton Model FertilityCareTM System, An Introductory Booklet for New Users.  Pope Paul VI Institute Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2002.
 6. Hilgers TW:  Reproductive Anatomy and Physiology:  A Primer for FertilityCare Professionals.  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2002.
 7. Hilgers TW, Daly KD, Hilgers SK,  Prebil AM: The Creighton Model FertilityCareTM System:  A Standardized Case Management Approach to Teaching.  Book I - Basic Teaching Skills, 2nd Edition, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2002.
 8. Hilgers TW, Hilgers SK,  Prebil AM, Daly KD: The Creighton Model FertilityCareTM System:  A Standardized Case Management Approach to Teaching.  Book II - Advanced Teaching Skills, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2003.
 9. Hilgers TW, Prebil AM, Daly KD, Hilgers SK: The Creighton Model FertilityCareTM System Core Curriculum, 2nd Edition, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2003.
 10. Hilgers TW, The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE  2004.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Book Chapters

 1. Hilgers TW:  “Hormonal Profiles in Users of the Ovulation Method.”  In: Santamaria J and Billings J, (Eds.) Human Love and Human Life.  Polding Press.  Melbourne, 1979.
 2. Hilgers TW:  “An Obstetrician Looks at Natural Family Planning.” In: Santamaria J and Billings J, (Eds.)  Human Love and Human Life.  Polding Press.  Melbourne, 1979.
 3. Hilgers TW:  “The New Technologies of Birth.”  In:  McCarthy D (ed.):  The New Technologies of Birth and Death: Medical, Legal and Moral Dimensions.  Proceedings of the Workshop for Bishops of the United States and Canada.  Dallas, Texas, January 28-31, 1980.  Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center, St. Louis, MO, 1980.
 4. Hilgers TW:  “Human Sexuality: Contemporary Lessons to be Learned.” In:  Proceedings of Sixth Combined Conference of the Guild of St. Luke and SS. Cosmas and Damian.  Horizons of Medicine - Manipulation of Man.  Masterton, New Zealand. Nov. 1-4, 1984.
 5. Hilgers TW:  “The Correlation of Ovulation and Other Biologic Parameters with Natural Family Planning.”  In:  The Natural Regulation of Female Fertility. The Proceedings of an International Conference on Natural Fertility  Regulation held March 19-21, 1988, Bologna, Italy.  Tecnoprint, via del Legatore 3, Bologna, Italy, pp. 131-142.
 6. Hilgers TW: “ The Psychosexual Aspects of Natural Family Planning.”  In:  The Natural Regulation of Female Fertility.  The Proceedings of an International Conference on Natural Fertility Regulation held March 19-21, 1988, Bologna, Italy.  Tecnoprint, via del Legatore 3, Bologna, Italy, pp. 181-192.
 7. Hilgers TW:  “The Ovulation Method and the Study of Reproductive Abnormalities.”  In:  The Proceedings of the Workshop on Natural Fertility Regulation Today.  Sponsored by the       World Health Organization, Geneva, Switzerland.  March 17-19, 1988.  Rome, Italy, In Press.
 8. Hilgers TW:  “Expanding our Human Sexual Horizons.”  In:  The Gift of Life, Wallace M and Hilgers TW, (Eds.).  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, Nebraska, 1990, pp. 41-48.
 9. Hilgers TW:  “Recent Advances in Infertility Evaluation and Treatment.”  In:  The Gift of Life, Wallace M and Hilgers TW (Eds.);  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 1990, pp. 127-148.
 10. Hilgers TW:  “Family Planning Issues:  Norplant, Uterine Isolation and Natural Family Planning.”  In:  Proceedings of the Eleventh Bishops Workshop - The Interaction of Catholic Bioethics and Secular Society.  Edited by Russell Smith, Pope John Center, Braintree, MA, February 5, 1992.
 11. Hilgers TW:  “Creighton Model Natural Family Planning.”  In:  The Natural Methods for the Regulation of Fertility:  The Authentic Alternative, Trujillo AL and Sgreccia E, (Eds.). Vita e Pensiero, Milano, 1994, pp. 154-168.
 12. Hilgers TW:  "Prenatal and Pre-Implantation Genetic Diagnosis:  Duty or Eugenic Prelude?" In:  Human Genome, Human Person and the Society of the Future:  The Proceedings of  Fourth Assembly Pontifical Academy for Life.  Corea J and Sgreccia E (Eds.).  Vatican City.  Feb. 23-25, 1998.  Librareria Editrice Vaticana 000120 Citta del Vaticano, 1999, pp. 173-189.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Films and Videotapes

 1. Hilgers TW:  The Beginnings of Human Life.  Creighton University Natural Family Planning Education and Research Center, Omaha, NE,1982 - Videotape.
 2. Hilgers TW:  The Emotional Aspects of Infertility:  Experiences of Three Couples. Creighton University Natural Family Planning Education and Research Center, Omaha, NE, 1985 - Videotape.
 3. Hilgers TW:  Encountering Human Ecology:  Natural Family Planning.  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 1989 - Videotape.
 4. Hilgers TW:  Living Proof:  A Visual Encounter with the Unborn.  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 29 minutes, 1990 - Videotape.
 5. Hilgers TW:  Visualization Techniques in Infertility.   Pope Paul VI Institute Press.  Omaha, NE, 1992, Videotape.
 6. Hilgers TW: Living Proof in 3-D:  Putting a Face on the Unborn Human Person.  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE, 2000, 15 minutes, Videotape.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Articles

 1. Hilgers TW:  “Luteal Phase Defects:  Diagnosis and Implications.”  In: Seminars in Obstetrics and Gynecology 1971-1972.  A publication of the Mayo Graduate School of Medicine.  Mayo Clinic.  Rochester, Minnesota, 1972.
 2. Hilgers TW:  “Human Reproduction:  Three Issues for the Moral Theologian.” Theological Studies. 38:136-152, March, 1977.
 3. Hilgers TW:  “The Protection Afforded by the Cervical Mucus in Human Reproduction”  Bull. Nat. Fam. Plan. Council Vict. 4:4-12.  September, 1977. 
 4. Hilgers TW:  “The Ovulation Method: Ten Years of Research”  Linacre Quarterly.  November, 1978.
 5. Hilgers TW, Abraham GE and Cavanagh D: “Natural Family Planning-I. The Peak Mucus Symptom and Estimated Time Of Ovulation”  Obstet. Gynecol. 52:575-582, 1978.
 6. Bailey AJ, Hilgers TW:  “Feminine Hygiene Products:  A Catalog with Commentary.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 2:233-244, 1978.
 7. Hilgers TW, Prebil AM  “The Ovulation Method - Vulvar Observations as an Index of Fertility/Infertility.”  Obstet. Gynecol. 53:12-22, 1979.
 8. Hilgers TW and Bailey AJ: “Natural Family Planning.  Quality Control through Applied Research.” In:  Proceedings of an NIH Conference on Natural Family Planning.  Bethesda, MD, June 1979.
 9. Hilgers TW and Bailey AJ: “Natural Family Planning II. - The BBT and Estimated Time of Ovulation.” Obstet. Gynecol. 55:333-339, 1980.
 10. Hilgers TW:  “A Critical Evaluation of Effectiveness Studies in Natural Family Planning.”  In:  Proceedings of an International Symposium on Natural Family Planning sponsored by the World Health Organization.  Dublin, Ireland, October 8-9, 1979.
 11. Hilgers TW, Daly KD, Prebil AM and Hilgers SK:  “Natural Family Planning III. - Intermenstrual Symptoms and Estimated Time of Ovulation.”  Obstet. Gynecol. 58:345-350, 1981.
 12. Hilgers TW, Bailey AJ, Prebil AM and Hilgers SK:  “Natural Family Planning IV. - The Identification of Postovulatory Infertility.”  Obstet. Gynecol. 58:345-350, 1981.
 13. Hilgers TW, Prebil AM, Hilgers SK and Daly KD:  “The Occurrence of Ovulation at the Midcycle.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 4:227, 1980.
 14. Vrbicky KW, Wells IC, Hilgers TW, Kable WT, Baumstark JS and Elias CJ:  “Evidence for the Involvement of Beta-Endorphin in the Human Menstrual Cycle.”  Fertil. Steril. 38: 701-704, 1982.
 15. Hilgers TW:  “The American Academy of Natural Family Planning.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 7:306-317, 1983.
 16. Hilgers TW:  “Continuous Mucus in the Use of the Ovulation Method”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 7:326-341, 1983.30. Hilgers TW:  “Current Research in Cervical Mucus.”  In:  Bernard C (Ed.) Proceedings of the World Conference on the Family of Asia and Australia. Madras India, Jan. 1983.  pp.105-112.
 17. Hilgers TW:  “The Statistical Evaluation of Natural Methods of Family Planning.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 8:226, 1984.
 18. McLean PA and Hilgers TW:  “Ovulation Method Charting in Patients Taking Danazol.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 9:168, 1985.
 19. Slacks RM and Hilgers TW: “Advertising Trends in Major Journals of Obstetrics and Gynecology”: 1983.  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 9:292, Winter 1985.
 20. Hilgers TW:  “Professional Program Development in Natural Family Planning”.  Linacre Quarterly.  53:42-49, Feb. 1986.
 21. LaBarber SA, LaBarber LP, Hilgers TW:  “Impact of the NFPP Educational Program on Interns and their Families”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. No. 11:  255, 1987.
 22. Hilgers TW:  “The Objective Assessment of the Vulvar Mucus Cycle.”  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 250-258, Fall 1988.
 23. Cvetkovich LL, Hilgers TW, Gentrup BB:  “Continuous       Mucus Correlation of Point of Change with Preovulatory Rise in Estradiol-17β.” Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 12:340-352, 1988.
 24. Ricaurte E and Hilgers TW: Complications of 32% Dextran 70 When Used as an Antiadhesion Adjuvant.” J. Repro. Med.,Vol. 34, 8:535-539, Aug. 1989.
 25. Hilgers TW, Abraham GE and Prebil, A.M:  "The Length of the Luteal Phase”.  Int. Rev. Nat. Fam. Plan. 13:99, 1989.
 26. Hilgers TW, Dvorak AD, Tamisiea DF, Ellis RL and Yaksich PJ:  “Sonographic Definition of the Empty Follicle Syndrome” J. Ultrasound Med. 8:411-416, 1989.
 27. Hilgers TW:  “The Use of Preovulatory Subcutaneous ‘Booster’ GnRH (self-administered) for Ovulation Induction.” (Abstract).  Presented at:  Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs.  Serono Symposia, February 26 - March 2, 1991, Scottsdale, AZ.
 28. Hilgers TW:  “Successful Pregnancy Outcome in Severe Oligospermia with Pulsatile IV GnRH.” (Abstract). Presented  at:  Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs.  Serono Symposia, February 26 - March, 1991,  Scottsdale, AZ.
 29. Hilgers TW:  “Successful Pregnancies in Kallman’s Syndrome Using Pulsatile IV GnRH.” (Abstract).  Presented at: Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs.  Serono Symposia, February 26 - March 2, 1991, Scottsdale, AZ.
 30. Vasiliades J, Hilgers TW, Gentrup B, Remsburg J:  “Increased Estradiol Concentration of Unknown Origin.”  Clinical Chemistry.  37:2152, 1991.
 31. Hilgers TW:  “A Simple, Safe Technique for Placement of the Veress Needle and Trochar in Laparoscopy”  J. Lap. Surg. Vol. 2, 4:189-192, 1992.
 32. Hilgers TW, Daly KD, Prebil AM and Hilgers SK:  “Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility in Fertility-Focused Intercourse” J. Repro. Med., Vol. 37, 10:864-866, Oct. 1992.
 33. Hilgers TW, Kimball CR, Keck SJ, Dvorak AD and Tamisiea DF:  “Assessment of the Empty Follicle Syndrome by Transvaginal Sonography”  J. Ultrasound. Med. 11:313-316, 1992.
 34. Hilgers TW: “Norplant”  Linacre Quarterly 60:64, 1993.
 35. Hilgers TW:  “Life...the (Significant) Other Side of the Coin”  Linacre Quarterly 60:78-81, 1993.
 36. Hilgers TW:  “Scientific Research on the Methods of Diagnosing Fertility."  Presented at the Theological and Pastoral Congress for the 25th Anniversary of Humanae Vitae, Vatican City State, Nov. 24-26, 1993.
 37. Hilgers TW:  “Uterine Isolation”  Linacre Quarterly 1:82-87,   1994.
 38. Hilgers TW:  “The Natural Methods for the Regulation of Fertility: The Authentic Alternative” Linacre Quarterly 62:52-59, 1995.
 39. Vasiliades J, Hilgers T, Gentrup B:  “Long Term Stability of Hormones in Serum” Clinical Chemistry. 41: S59, July 18, 1995.
 40. Hilgers TW and Stanford JB:  “Creighton Model NaProEducation Technology for Avoiding Pregnancy: Use Effectiveness”  J. Repro. Med. 43:  495-502, June, 1998.
 41. Hilgers TW and Yeung P:  "Intratubal Pressure Before and After Transcervical Catheterization of the Fallopian Tubes" Fertil. Steril. 1999; 72:174-8.
 42. Hilgers TW:  “Reproductive Medicine and the Violation of the ‘Free Exercise’ Clause of the United States Constitution”  Linacre Quarterly.  69: 79-86, 2002.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Poster Presentations

 1. Hilgers TW:  Cervical Mucus Anomalies in Patients with Endometriosis.  The Second International Symposium on Endometriosis.  May 1-3, 1989, Houston, TX
 2. Hilgers TW:  Successful Pregnancy Outcome in Severe Oligospermia with Pulsatile GnRH. Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs, February 26 - March 2, 1991, Scottsdale, AZ
 3. Hilgers TW:  Successful Pregnancies in Kallmann Syndrome using Pulsatile GnRH.  Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs, February 26 - March 2, 1991, Scottsdale, AZ
 4. Hilgers TW:  The Use of Preovulatory Subcutaneous “Booster” GnRH (Self-Administered) for Ovulation Induction. Symposium on       Modes of Action on GnRH and GnRH Analogs, February 26 - March 2, 1991, Scottsdale,       AZ
 5. Hilgers TW, Yaksich P, Keck S, Fong N: Outcome of Pregnancy by Status of Dominant Follicle as Evaluated by Ultrasound.  Ovulation Induction:  Basic Science and Clinical Advances - An International Conference.  A Ferring Symposium, January 20-22, 1994, Palm Beach,  FL
 6. Hilgers TW, Yaksich P, Keck S and Fong N:  A Comprehensive Classification of Ovulation Disorders       in a Subfertility Population as Defined by Ultrasound. Ovulation Induction:  Basic Science and Clinical Advances - An International Conference.  A Ferring Symp. Jan.20-22, 1994, Palm Beach, FL
 7. Hilgers TW:  Hormonal Correlates to Sonographically Identified Ovulatory Defects. 44th Annual Convention.  American Institute of Ultrasound in Medicine. San Francisco, CA, April 3-4, 2000.

Powrót do góry


Curriculum Vitae: Oral Presentations

 1. Hilgers TW: Pregnancy Achievement and Outcome In Sonographically Observed Spontaneous Ovulation.  44th Annual Convention.  American Institute of Ultrasound in Medicine. San Francisco, CA, April 4, 2000.
 2. Hilgers TW:  The Sonographic Assessment of the Cervix Following Cervical Cerclage. 44th Annual Convention.  American Institute of Ultrasound in Medicine. San Francisco, CA, April 4, 2000.

Powrót do góry


Peer-Reviewed and Academic References as a Foundation to NaProTECHNOLOGY

A. Scientific Foundations of the Creighton Model

 1. Pommerenke WT: American Journal of Obstet Gynecol 52: 1023, 1946.
 2. Rydberg E: Acta. Obstet Gynec Scand 29 (fac.1):127, 1948.
 3. Cohen MR, Stein IF and Kaye BM: Spinnbarkeit: A Characteristic of Cervical Mucus. Fertil Steril 3: 201, 1952.
 4. Smith WT: The Pathology and Treatment of Leucorrhea, Churchill, London, 1855.
 5. Sims JM: British Medical Journal, 2: 465-492, 1868.
 6. Billings EL and Westmore A: The Billings Method: controlling Fertility Without Drugs or Devices. Random House, New York, New York, 1980.
 7. Roland M: A Simple Test for the Determination of Ovulation, Estrogen Activity and Early Pregnancy Using the Cervical Mucus Secretion. Am J Obstet Gynecol 63: 81-89, 1952.
 8. Zondek B and Rosen S: Cervical Mucus Arborization: Its Use in the Determination of Corpus Luteum Function. Obstet Gynecol 3: 463-470, 1954.
 9. Insler V, Melmed H, Eichenbrenner I., et al: The Cervical Score: A Simple Semiquantative Method for Monitoring of the Menstrual Cycle. Int J Gynec Obstet 10: 223-228, 1972.
 10. Clift AF: Early Studies on the Rheology of Cervical Mucus. Am J Obstet Gynecol 134: 829-832, 1979.
 11. Cervical Mucus: Present State of Knowledge, In: Cervical Mucus in Human Reproduction. World Health Organization—Colloquium, Published Proceedings, Geneva, Switzerland, 1972.
 12. Hilgers TW and Prebil AM: The Ovulation Method—Vulvar Observations as an Index of Fertility/Infertility. Obstet Gynecol 53: 12-22, 1979.
 13. Faccioli G, Cortesi S, and Calderoni P: Structure of Human Cervical Mucus Correlation with Plasma Ovarian Hormone Levels. Acta Europaea Fertilitatis. 14:41-50, 1983.
 14. Garcia N, Giacchi E, Campo S, et al: Canalization of Human Cervical Mucus. Obstet Gynecol 64: 164-169, 1984.
 15. Odeblad E: Cervical Factors. Int Rev Nat Fam Plan 5: 153-162, 1981.
 16. Odeblad E: The Mucus Symptoms Length and Subphases During the Fertile Age. Int Rev Nat Fam Plan 10: 303-313, 1986.
 17. Odeblad E: The Biophysical Properties of the Cervical-Vaginal Secretions. Int Rev Nat Fam Plan 7: 1-56, 1983.
 18. Odeblad E.: The Discovery of Different Types of Cervical Mucus and the Billings Ovulation Method. Bulletin of the Natural Family Planning Council of Victoria. 21: 3-34, Sept. 1994.
 19. Odeblad E. Molecular Biology of the Cyclic Changes of Cervical Mucus. Paper presented at the meeting “Scientific Bases and Problems of Natural Fertility Regulation,” sponsored by the Pontifical Academy of Sciences, Vatican City, Italy, Nov. 16, Italy, Nov. 16, 1994.
 20. Rudolfsson C: Nuclear Magnetic Resonance and Cytometric Studies on Mucus from Single Cervical Glands. Int J Fert 16: 147-150, 1971.
 21. Faccioli G. Hormonal Bases of the Correspondence Between Microscopic and Ultra Microscopic Features of Human Cervical Mucus. Acta Europaea Fertilitatis, 15: 131-136, 1984.
 22. Faccioli G: Preliminary Results on the Scanning Electron Microscopic Structure of Infertile Human Cervical Mucus. Acta Europaea Fertilitatis, 15: 381-385, 1984.
 23. Takano N, Maekawa I, Takamizawa H: Ultrastructure of Human Cervical Mucus Observed by Cryo-scanning Electron Microscopy. Fertil Steril 32: 604-607, 1979.
 24. Ferin J, Thomas, and Johansson EDB: Ovulation Detection. In: Human Reproduction: Conception and Contraception, (Hafez, E.S.E, and Evans, T.N., Eds.) Harper and Row, Hagerstown, Maryland, 1973.
 25. Moghissi KS, Syner FN, and Evans TN: A Composite Picture of the Menstrual Cycle. Am J Obstet Gynecol 114: 405-416, 1972.
 26. Insler V, Glezerman M, Zeidel L, et al: Fertil Steril 33: 288-293, 1980.
 27. Brown JB, Harisson P, Smith MA, et al: Correlations Between the Mucus Symptoms and the Hormonal Markers of Fertility Throughout Reproductive Life. Ovulation Method Research and Reference Centre of Australia, Melbourne, Victoria, Australia, 1981.
 28. Billings EL, Billings JJ, Brown JB, et al: Symptoms and Hormonal Changes Accompanying Ovulation. The Lancet, February 5, pp. 282-284, 1972.
 29. Flynn AM, and Lynch SS: Cervical Mucus Identification of the Fertile Phase of the Menstrual Cycle. Brit J Obstet Gynaecol 83:545, 1976.
 30. Casey JH: The Correlation Between Midcycle Hormonal Profiles, Cervical Mucus and Ovulation in Normal Women. In:Human Love and Human Life. Santamaria, J.N. and Billings, J.J., Eds. The Polding Press, Melbourne Australia, p68, 1979.
 31. Hilgers TW, Abraham GE, and Cavanagh D: Natural Family Planning-I. The Peak Symptom and Estimated Time of Ovulation. Obstet Gynecol 52: 575-582, 1978.
 32. Cortesi S, Rigoni G, Zen F, et al: Correlation of Plasma Gonadatropins and Ovarian Steroid Pattern with Symptomatic Changes in Cervical Mucus During the Menstrual Cycle in Normal Cycling Women. Contraception. 23: 635-641, 1981.
 33. Morishita H, Hashimoto T, Mitani H, et al: Cervical Mucus and Prediction of the Time of Ovulation. Gyn Obstet Invest 10: 157-162, 1979.
 34. Hilgers TW: Hormonal Profiles in Users of the Ovulation Method. In: Human Love and Human Life. Santamaria, J.N. and Billings, J.J., Eds. The Polding Press, Melbourne, Australia, p59, 1979.
 35. Leader A, Wiseman D, Taylor PJ: The Prediction of Ovulation: A Comparison of the Basal Body Temperature Graph, Cervical Mucus Score and Realtime Pelvic Ultrasonography. Fertil Steril 43: 385-388, 1985.
 36. Daily DC, Reuter K, Cohen S, et al: Follicle Size by Ultrasound versus Cervical Mucus Quality: Normal and Abnormal Patterns in Spontaneous Cycles. Fertil Steril 51: 598-603, 1989.
 37. Nulsen J, Wheeler C, Ausmanas M, et al: Cervical Mucus Changes in Relationship to Urinary Luteinizing Hormone. Fertil Steril 48: 783-786, 1987.
 38. Depares J, Ryder, REJ, Walker SM, et al: Ovarian Ultrasonography Highlights Precision of Symptoms of Ovulation as Markers of Ovulation. Brit Med J 292: 1562, 1986.
 39. Taylor RS, Woods JB and Guapo M.: Correlation of Vaginal Hormonal Cytograms with Cervical Mucus Symptoms. J Reprod Med 31, 1986.
 40. Hilgers, TW, Prebil AM, Daly KD, Hilgers SK: Observation of Mucus Survey. St. Louis University Natural Family Planning Center, 1977 (unpublished manuscript).
 41. Hilgers TW, Prebil AM: The Statistical Parameters of the Mucus Cycle: A Study of 600 Cycles. St. Louis Univeristy Natural Family Planning Center, 1977 (unpublished manuscript).
 42. Hilgers TW: Psychodynamics of the Use of the Ovulation Method. Unpublished manuscript. Creighton University Natural Family Planning Education and Research Center. Omaha, Nebraska, 1978.
 43. Fehring RJ, Lawrence DM, Sauvage CM: Self-esteem, Spiritual Well-being and Intimacy: A Comparison Among Couples Using NFP and Oral Contraceptives. Int Rev Nat Fam Plan 13 (3/4): 227-236, 1989.
 44. Fehring RJ and Lawrence DM: Spiritual Well-being, Self-esteem and Intimacy Among Couples Using Natural Family Planning. Linacre Quarterly. pp. 18-29, August 1994.
 45. Hilgers TW: The Statistical Evaluation of Natural Methods of Family Planning. Int Rev Nat Fam Plan 8: 226-264, 1984.
 46. Tietze C and Lewit S: Statistical Evaluation of Contraceptive Methods: Use-Effectiveness and Extended Use-Effectiveness. Demography 5: 931, 1968.
 47. Hilgers TW and Stanford JB: The Use-Effectiveness to Avoid Pregnancy of the Creighton Model NaProEducation Technology: A Meta-Analysis of Prospective Trials. J Repro Med 43:495-502, June1998.
 48. Hilgers TW, Prebil AM, and Daly KD: The Effectiveness of the Ovulation Method as a Means of Achieving and Avoiding Pregnancy. Paper presented at the Education Phase III Continuing Education Conference for Natural Family Planning Practitioners, Mercy Fontenelle Center, Omaha, Nebraska, July 1980.
 49. Doud J: Use Effectiveness of the Creighton Model of NFP. Int Rev Nat Fam Plan 9:54-72, 1985.
 50. Howard MP: Use Effectiveness of the Ovulation Method (Creighton Model) of Natural Family Planning. Paper presented at the Ninth Annual Meeting of the American Academy of Natural Family Planning, Milwaukee, Wisconsin, July 1990.
 51. Fehring RJ, Lawrence D, and Philpot C: Use Effectiveness of the Creighton Model Ovulation Method of Natural Family Planning. J Obstet Gynecol, and Neonat Nurs 23: 303-309, 1994.
 52. Tietze C: The Clinical Effectiveness of Contraceptive Methods. Am J Obstet Gynecol 78: 650-656, 1959.
 53. Tietze C and Lewit S: The IUD and the Pill: Extended Use-Effectiveness. Fam Plan Perspec 3: 53-55, 1971.
 54. Tietze C and Lewit S: Use Effectiveness of Oral and Intrauterine Contraception. Fertil Steril 22:508-513, 1971.
 55. Marshall J: A Field Trial of the Basal Body Temperature Method of Regulation of Births. The Lancet, pp8-10, July 6,1968.
 56. Klaus H: Natural Family Planning: A Review. Obstet Gynecol Surv 37: 128-150, 1982.
 57. Hilgers TW, Daly KD, Prebil AM, et al: Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility and Fertility-Focused Intercourse. J Reprod Med10: 864-866, 1992.
 58. Hilgers TW, Prebil AM, Daly KD, and Hilgers SK: The Picture Dictionary of the CREIGHTON MODEL FertilityCareTMSystem. Pope Paul VI Institute Press, Omaha, Nebraska, 1999.

Powrót do góry


B. Trends and Deficiencies In Infertility Treatment

 1. Tietze C, Guttmacher AF, Rusin S:  Time Required for Conception in 1727 Planned Pregnancies.  Fertil Steril 1:338, 1950.
 2. Bayer SR, Alper MM, Penzias AS:  The Boston IVF Handbook of Infertility.  Parthenon Publishing Group, Boca Raton, 2002.
 3. Chandra A, Stephen EH:  Impaired Fecundity in the United States:  1982-1995, Family Planning Perspectives.  30:34-42, 1998.
 4. Stephen EH, Chandra A:  Updated Projections of Infertility in the United States:  1995-2025.  Fertil Steril 70:30-34, 1998.
 5. Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR, et al:  Delay in Conception for Former “Pill” Users. JAMA 247:629-632, 1982. 
 6. Lukse MP, Vacc NA:  Grief, Depression and Coping in Women Undergoing Infertility Treatment.  Obstet Gynecol 93:245-251, 1999.
 7. Reading AE, Kerin J:  Psychological Aspects of Providing Infertility Service.  J Reprod Med.  34:861-871, 1989. 
 8. Bachu A, O’Connell M:  Fertility of American Women:  Population Characteristics.  Current Population Reports.  June 1998 U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, June 1998 (Issued September 2000).
 9. Hull MGR, Cahill DJ:  Female Infertility.  Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 27:851-876, 1998.  Endocrinol Metab Clin North Am.
 10. Hornstin MD, Schust D:  Infertility.  In:  Berek JS, Adashi EY, Hillard PA (Eds) Novak’s Gynecology. 12th Edition, Williams and Wilkins, Baltimore, 1996.
 11. Rein MS, Barbieri RL:  The Infertile Couple.  In:  Kistner’s Gynecology and Women’s Health.  7th Ed.  Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif A (Eds).  Mosby. St. Louis, 1999. 
 12. Glatstein IZ, Harlow, BL, Hornstin MD:  Practice Patterns Among Reproductive Endocrinologists:  The Infertility Evaluation.  Fertil Steril 67:443-451, 1997.
 13. Guermandi E, Vegetti W, Bianchi M, et al:  Reliability of Ovulation Tests in Infertile Women.  Obstet Gynecol 97:92-96, 2001. 
 14. Al-Badawi IA, Fluker MR, Bebbington MW:  Diagnostic Laparoscopy in Infertile Women with Normal Hysterosalpingograms. J Reprod Med 44:953-957, 1999.
 15. Wood GP:  Laparoscopic Examination of the Normal Infertile Woman.  Obstet Gynecol 62:642-643, 1983. 
 16. Corson SL, Cheng A, Gutmann JN:  Laparoscopy in the “Normal” Infertile Patient:  A Question Revisited.”  J Am Assoc Gynecol Laparosc 7:317-324, 2000.
 17. Davis OK, Rosenwaks Z:  Super-Ovulation Strategies for Assisted Reproductive Technologies.  Seminars in Reproductive Medicine.  19:207-212, 2001. 
 18. Agarwal SK, Buyalos RP:  Clomiphene Citrate with Intrauterine Insemination:  Is it Effective Therapy in Women Above the Age of 3 Years.  Fertil Steril 65:759-763, 1996.
 19. Meeks GR, McDonald J, Gookin K, et al:  Insemination with Fresh Donor Sperm.  Obstet Gynecol 68:527-530, 1986.
 20. Yeh J, Seibel MM:  Artificial Insemination with Donor Sperm:  A Review of 108 Patients.  Obstet Gynecol 70:313-316, 1987.
 21. Bradshaw KD, Guzick DS, Grun B, et al:  Cumulative Pregnancy Rates for Donor Insemination According to Ovulatory Function and Tubal Status.  Fertil Steril 48:1051-1054, 1987.
 22. Kovacs G, Baker G, Burger H, et al:  Artificial Insemination with Cryopreserved Donor Semen:  A Decade of Experience.  Brit J Obstet Gynaecol 95:354-360, 1988.
 23. Strong C, Schinfeld JS:  The Single Woman ad Artificial Insemination by Donor.  J Reprod Med 29:293-299, 1984.
 24. McGuire M, Alexander NJ:  Artificial Insemination of Single Women.  Fertil Steril 43:182-184, 1985.
 25. Wendland CL, Byrn F, Hill C:  Donor Insemination :  A Comparison of Lesbian Couples, Heterosexual Couples and Single Women.  Fertil Steril 65:764-770, 1996.
 26. 2001 Assisted Reproductive Technology Success Rates:  National Summary and Fertility Clinic Reports.  U.S. Department of Health and Human Services.  Centers for Disease Control and Prevention.  National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.  December, 2003.
 27. Hill GA, Bryan S, Herbert CM, et al:  Complications of Pregnancy in Infertile Couples:  Routine Treatment vs. Assisted Reproduction.  Obstet Gynecol 75:790-794, 1999. 
 28. Lipitz S, Seidman DS, Alkalay M, et al:  The Effect of Fertility Drugs and In vitro Methods on the Outcome of 106 Triplet Pregnancies.  Fertil Steril 60:1031-1034, 1993.
 29. Schiev LA, Peterson HB, Meikle SF, et al:  Live-Birth Rates and Multiple-Birth Risk Using In Vitro Fertilization.  JAMA 282:1832-1838, 1999. 
 30. Contribution of Assisted Reproductive Technology and Ovulation-Inducing Drugs to Triplet and High-Order Multiple Births – United States, 1980-1997.  Morbidity and Mortality Weekly Report.  49:535-538, June 23, 2000.
 31. Hazekamp J, Bergh C, Wennerholm U-B, et al:  Avoiding Multiple Pregnancies in ART:  Considerations of New Strategies.  Hum Reprod 15:1217-1219, 2000.
 32. Keith LG, Oleszczuk JJ:  Triplet Births in the United States:  An Epidemic of High-Risk Pregnancies.  J Reprod Med 47:259-265, 2002.
 33. Nowak E, Blickstein I, Papiernik E, et al:  Iatrogenic Multiple Pregnancies:  Do They Complicate Perinatal Care?  J Reprod Med 48:601-609, 2003. 
 34. Lynch A, McDuffie R, Murphy J, et al:  Assisted Reproductive Interventions and Multiple Birth.  Obstet Gynecol 97:195-200, 2001.
 35. Nijs M, Geerts L, Roosendaal EV:  Prevention of Multiple Pregnancies in an In Vitro Fertilization Program.  Fertil Steril 59:1245-1250, 1993. 
 36. Albano C, Platteau P, Nogueira D, et al:  Avoidance of Multiple Pregnancies after Ovulation Induction by Supernumerary Preovulatory Follicular Reduction.  Fertil Steril 76:820-822, 2001.
 37. Brandes JM, Itskovitz J, Temor-Tritsch IE, et al:  Reduction of the Number of Embryos in a Multiple Pregnancy:  Quintuplet to Triplet.  Fertil Steril 48:326-327, 1987.
 38. Shalev J, Frenkel Y, Goldenberg M, et al:  Selective Reduction in Multiple Gestations:  Pregnancy Outcome after Transvaginal and Transabdominal Needle-Guided Procedures.  Fertil Steril 52:416-420, 1989.
 39. Papiernik E, Grange G, Zeitlin J:  Should Multi-Fetal Pregnancy Reduction be Used for Prevention of Pre-term Deliveries in Triplet or High Order Multiple Pregnancies?  J Perinat Med 26:365-370, 1998. 
 40. Ovarian Hyperstimulation Syndrome.  The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.  Fertil Steril 80:1309-1314, 2003.
 41. Dessole S, Rubattu G, Ambrosini G, et al:  Blood Loss Following Non-Complicated Transvaginal Ooocyte Retrieval for In Vitro Fertilization.  Fertil Steril 76:205-206, 2001. 
 42. Meaker SR:  Ovarian Resection for the Relief of Sterility.  Fertil Steril 1:293-305, 1950.
 43. MacLeod SC, Milton DM, Parker AS, et al:  Experience with Induction of Ovulation. Am J Obstet Gynecol 108:814-823, 1970. 
 44. Buyalos RP, Lee CT:  Polycystic Ovary Syndrome:  Pathophysiology and Outcome with In Vitro Fertilization.  Fertil Steril 65:1-10, 1996.
 45. Child TJ, Abdul-Jalil AK, Guleki B, et al:  In Vitro Maturation and Fertilization of Oocytes from Unstimulated Normal Ovaries, Polycystic Ovaries and Women with Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 76:936-942, 2001. 
 46. Jones HW, Rock JA:  Reparative and Constructive Surgery of the Female Genital Tract.  Williams and Wilkins, Baltimore/London, 1983.
 47. Barnhart K, Dunsmoor-Su R, Coutfifaris C:  The Effect of Endometriosis on In Vitro Fertilization.  Fertil Steril 77:1148-1155, 2002.
 48. Gomel V:  Salpingostomy by Microsurgery.  Fertil Steril 29:380-387, 1978.
 49. Stewart CR, Cooke ID:  Pregnancy Following Infertility.  Clin Obstet Gynaecol 1:449-475, 1974.
 50. Hack M, Brish M, Serr DM, et al:  Outcome of Pregnancy After Induced Ovulation.  JAMA 211:791-797, 1970.
 51. Hack M, Brish M, Serr DM, et al: Outcome of Pregnancy After Induced Ovulation.  Followup of Pregnancies in Children Born after Clomiphene Therapy.  JAMA 220:1329-1333, 1972. 
 52. Need JA, Bell B, Meffin E, et al:  Preeclampsia in Pregnancies from Donor Inseminations.  J Reprod Immunol 5:329-338, 1983.
 53. Varma TR, Patel RH:  Outcome of Pregnancy Following Investigation and Treatment of Infertility.  Int J Gynaecol Obstet 25:113-120, 1987.
 54. Varma TR, Patel RH, Bhathenia RK:  Outcome of Pregnancy After Infertility.  Acta Obstet Gynecol Scand 67:115-119, 1988.
 55. Williams MA, Goldman MV, Mittendorf R, et al:  Subfertility and the Risk of Low Birth Weight.  Fertil Steril 56:668-671, 1991
 56. Smith GN, Walker M, Tessier JL, et al:  Increased Incidence of Preeclampsia in Women Conceiving by Intrauterine Insemination with Donor vs. Partner Sperm for Treatment of Primary Infertility.  Am J Obstet Gynecol 178:417-418, 1998.
 57. Need JA, Bell B, Meffin E, et al:  Preeclampsia in Pregnancy from Donor Inseminations.  J Reprod Immunol 5:329-338, 1983. 
 58. Salha O, Sharma V, Dada T, et al:  The Influence of Donating Gametes on the Incidence of Hypertensive Disorders of Pregnancy.  Hum Reprod 14:2268-2273, 1999.
 59. Serour GI, Aboulghar M, Mansour R, et al:  Complications of Medically-Assisted Conception in 3,500 Cycles.  Fertil Steril 70:638-642, 1998.
 60. Zuppa AA, Maragliano G, Scapillati ME, et al:  Neonatal Outcome of Spontaneous and Assisted Twin Pregnancies.  Europ J Obstet Gynecol Reprod Bio 95:68-72, 2001.
 61. Tan S-L, Doyle P, Campbell S, et al:  Obstetric Outcome of In Vitro Fertilization Pregnancies Compared with Normally Conceived Pregnancies.  Am J Obstet Gynecol 167:778-784, 1992. 
 62. Seoud MA-F, Toner JP, Kruethoff C, et al:  Outcome of Twin, Triplet and Quadruplet in In Vitro Fertilization Pregnancies:  The Norfolk Experience.  Fertil Steril 58:827-834, 1992.
 63. Doyle P, Beral V, Maconochie N:  Preterm Delivery, Low Birth Weight and Small-for-Gestational-Age in Live Born Singleton Babies Resulting from In Vitro Fertilization.  Hum Reprod 7:425-428, 1992. 
 64. Fisch B, Harel L, Kaplan B, et al:  Neonatal Assessment of Babies Conceived by In Vitro Fertilization.  J Perinat 17:473-476, 1997.
 65. Tough SC, Greene CA, Svenson LW, et al:  Effects of In Vitro Fertilization on Low Birth Weight, Pre-term Delivery and Multiple Birth.  J Pediatr 136:618-622, 2000. 
 66. Schiev LA, Meikle SF, Ferre C, et al:  Low and Very Low Birth Weight in Infants Conceived with Use of Assisted Reproductive Technology.  N Engl J Med 346:731-737, 2002.
 67. Reubinof BE, Samueloff A, Ben-Haim M, et al:  Is the Obstetric Outcome of In Vitro Fertilized Singleton Gestations Different from Natural Ones?  A Controlled Study.  Fertil Steril 67:1077-1083, 1997. 
 68. French In Vitro National:  Pregnancies and Births Resulting from In Vitro Fertilization:  French National Registry, Analysis of Data 1986-1990.  Fertil Steril 64:746-756, 1995.
 69. Lynch A, McDuffey R, Murphy J, et al:  Preeclampsia and Multiple Gestation:  The Role of Assisted Reproductive Technologies.  Obstet Gynecol 99:445-451, 2002. 
 70. McFaul PB, Patel N, Mills J:  An Audit of the Obstetric Outcome of 148 Consecutive Pregnancies from Assisted Conception:  Implications for Neonatal Services.  Br J Obstet Gynaecol 100:820-825, 1993.
 71. Stromberg B, Dahlquist G, Ericson A, et al:  Neurological Sequelae in Children Born after In Vitro Fertilization:  A Population-Based Study.  Lancet 359:461-465, 2002. 
 72. Macas E, Imthurn B, Keller PJ:  Increased Incidence of Numerical Chromosome Abnormalities in Spermatazoa Injected into Human Oocytes by ICSI.  Hum Reprod 16:115-120, 2001.
 73. Aboulghar H, Aboulghar M, Mansour R, et al:  A Prospective Controlled Study of Karyotyping for 430 Consecutive Babies Conceived Through Intracytoplasmic Sperm Injection.  Fertil Steril 76:249-253, 2001. 
 74. Hansen M, Kurinczuk JJ, Bower C, et al:  The Risk of Major Birth Defects after Intracytoplasmic Sperm Injection and In Vitro Fertilization.  N Engl J Med 346:725-730, 2002.
 75. Sutcliffe AG, Taylor B, Saunders K, et al:  Outcome in the Second Year of Life after In Vitro Fertilization by Intracytoplasmic Sperm Injection:  A UK Case-Controlled Study.  Lancet 357:2080-2084, 2001. 
 76. Wennerholm U-B, Bergh C, Hamburger L, et al:  Obstetric Outcome of Pregnancies Following ICSI, Classified According to the Sperm Origin and Quality.  Hum Reprod 15:1189-1194, 2000.
 77. Bonduelle M, Liebaers I, Deketelare V, et al:  Neonatal Data on a Cohort of 2889 Infants Born after ICSI (1991-1999) and of 2995 Infants Born after IVF (1983-1999).  Hum Reprod 17:671-694, 2002.
 78. Kovalevsky G, Rinauedo P, Coutifaris C:  Do Assisted Reproductive Technologies Cause Adverse Fetal Outcomes?  Fertil Steril 79:1270-1271, 2003.
 79. Salvatore P, Gariboldi S, Offidani A, et al:  Psychopathology, Personality, and Marital Relationship in Patients Undergoing In Vitro Fertilization Procedures.  Fertil Steril 75:1119-1125, 2001. 
 80. Thadani VM:  Clues from Research into Cross-Species Fertilization.  Contemp OB/GYN 20:203-209, 1982.
 81. Corson SL, Batzer FR, Go KJ, et al:  Correlations Between the Human Sperm-Hamster Egg Penetration Assay and In Vitro Fertilization Results.  J Reprod Med  32:879-887, 1987. 
 82. Margalioth EJ, Navot D, Laufer N, et al:  Correlation Between the Zona-Free Hamster Egg Sperm Penetration Assay and Human In Vitro Fertilization.  Fertil Steril 45:665-670, 1986.
 83. ACOG Committee Opinion.  Committee on Ethics.  Pre-Embryo Research:  History, Scientific Background and Ethical Considerations.  136, April 1994. 
 84. Hoffman DI, Zellman GL, Fair CC, et al:  Cryo-Preserved Embryos in the United States and Their Availability for Research.  Fertil Steril 79:1063-1069, 2003.
 85. Beyler SA, Meyer WR, Fritz MA:  Disposition of Extra Embryos.  Fertil Steril 74:213-215, 2000. 
 86. Sauer MV:  Indecent Proposal:  $5,000 is not “Reasonable Compensation” for Oocyte Donors.  Fertil Steril 71:7-8, 1999.
 87. Reuters.  Babies from Thawed Ovarian Tissue by 2009 – Experts.  June 30, 1999. 
 88. Grady D:  Pregnancy Created with Egg Nucleus of Infertile Women.  thenewyorktimes.com October 14, 2003.
 89. Neergaard L:  Ethics Expert Supports Sex Selection in IVF.  Associated Press.  September 29, 2001.
 90. Paulson RJ, Thornton MH, Francis MM, et al:  Successful Pregnancy in a 63-Year-Old Woman.  Fertil Steril 67:949-951, 1997.
 91. Paulson RJ, Boostanfar R, Saadat P, et al:  Pregnancy in the Sixth Decade of Life.  Obstetric Outcomes in Women of Advanced Reproductive Age.  JAMA 288:2320-2323, 2002. 
 92. Sauer MV:  Motherhood at Any Age?  Egg Donation was not Intended for Everyone.  Fertil Steril 69:187-188, 1998.
 93. Ohl DA, Park J, Cohen C, et al:  Procreation after Death or Mental Incompetence:  Medical Advance or Technology Gone Awry?  Fertil Steril 66:889-895, 1996.
 94. Buster JA, Carson SA:  Taking a Results-Oriented Approach to Infertility.  Contemp OB/GYN, pp 100-126, October 1998.
 95. Leese HJ, Donnay I, Thompson JG:  Human Assisted Conception:  A Cautionary Tale.  Lessons From Domestic Animals.  Hum Reprod. 15:184-202,1998.
 96. Rowland R:  Social Implications of Reproductive Technology:  Int Rev Nat Fam Plan 8:189-205, 1984.

Powrót do góry


C. Medical Risks of Infertility

 1. Thomas EJ, Campbell, IG:  Evidence that Endometriosis Behaves in a Malignant Manner.  Gynecol Obstet Invest 50 (Suppl 1): 2-10, 2000.
 2. Dmowski WP, Rana N, Jafari N:  Post Laparoscopic Small Bowel Obstruction Secondary to Unrecognized Nodular Endometriosis of the Terminal Ileum.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 8: 161-166, 2001.
 3. Henkel A, Christensen B, Schinler AE:  Endometriosis:  A Clinically Malignant Disease.  Euro J Obstet Gynecol Repro Bio 82: 209-211, 1999.
 4. Nezhat C, Nezhat F, Nezhat C, Nasserbakht F, Rosati M, Seidman DS: Urinary Tract Endometriosis Treated by Laparoscopy. Fertil Steril 66: 920-924, 1996.
 5. Zanetta G, Web MJ and Segura GW:  Ureteral Endometriosis Diagnosed at Ureteroscopy. Obstet Gynecol 91: 857-859, 1998.
 6. Nackley AC, Jeko TR:  Ureteral Displacement Associated with Pelvic Peritoneal Defects and Endometriosis. J Am Assoc Gynecol Laparosc 7: 131-133, 2000.
 7. Maxson WS, Hill GA, Herbert CM, Kaufman AJ, Pittaway DE, Daniell JF, Winfield AC, Wentz AC:  Ureteral Abnormalities in Women with Endometriosis.  Fertil Steril 46: 1159-1161, 1986.
 8. Loverro G, Cormio G, Greco P, Altomare D, Putignano G, Slevaggi L:  Perforation of the Sigmoid Colon During Pregnancy:  A Rare Complication of Endometriosis.  J Gynecol Surg 15: 155-157, 1999.
 9. Halme J, Chafe W, Currie JL:  Endometriosis with Massive Ascites.  Obstet Gynecol 65: 591-592, 1985.
 10. Samora-Mata J, Feste JR:  Endometriosis Ascites:  A Case Report. JSLS 3: 229-231, 1999.
 11. Mendez LE, Echt L, Rock JA, Horowitz IR:  Pulmonary Endometriosis:  A Clinical Review.  J Pelv Surg 6: 130-135, 2000.
 12. Seltzer VL, Benjamin F:  Treatment of Pulmonary Endometriosis with a Long-Acting GnRH Agonist.  Obstet Gynecol 76: 929-931, 1990.
 13. Torkelson SJ, Lee RA, Hildahl DB:  Obstet Gynecol 71: 473-477, 1988.
 14. Nezhat C, Seidman DS, Nezhat F, Nezhat C:  Laparoscopic Surgical Management of Diaphragmatic Endometriosis. Fertil Steril 69: 1048-1055, 1998.
 15. Fedele L, Bianchi S, Portuese A, Borruto F, Dorta M:  Transrectal Ultrasonography in the Assessment of Rectal Vaginal Endometriosis.  Obstet Gynecol 91: 444-448, 1998.
 16. Thorton JG, Morley S, Lilleyman J, Onwude JL, Currie I, Crompton AC:  The Relationship Between Laparoscopic Disease, Pelvic Pain and Infertility: An Unbiased Assessment.  Uro J Obstet Gynecol Repro Bio 74: 57-52, 1997.
 17. Halstead L, Pepping P, Dmowski WP:  The Woman with Endometriosis:  Ignored, Dismissed and Devalued – A Research Pilot Study Presented at the Second International Symposium on Endometriosis.  The Endometriosis Association, 1989.
 18. Chronic Pelvic Pain.  ACOG Technical Bulletin.  No. 223, May.  The Committee on Technical Bulletins of the American College of Obstetricians and Gynecologists, 1996.
 19. Ling FW:  Randomized Control Trial of Depo Leuprolide in Patients with Chronic Pelvic Pain and Clinically Suspected Endometriosis.  Obstet Gynecol 93: 51-58, 1999.
 20. Koninckx PR, et al:  Suggestive Evidence that Pelvic Endometriosis is a Progressive Disease, Whereas Deeply Infiltrating Endometriosis is Associated with Pelvic Pain.  Fertil Steril 55: 759-765, 1991.
 21. Carter JE:  Hysteroscopic and Laparoscopic Findings in Chronic Pelvic Pain. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2: 4, 1994.
 22. Ripps BA, Martin DC:  Focal Pelvic Tenderness, Pelvic Pain, Dysmenorrhea and Endometriosis.  J Reprod Med 36: 470-472, 1991.
 23. Carter JE, Trotter JP:  GnRH Analogs in the Treatment of Endometriosis:  Clinical and Economic Considerations.  Female Patient. 20: 13-20, 1995.
 24. Fedele L, Bianchi S, Bocciolone L, DiNola G, Parazzini F: Pain Symptoms Associated with Endometriosis.  Obstet Gynecol 79: 767-769, 1992.
 25. Popora MG, Koninckx PR, Piazze J, Natili M, Colagrande S, Cosmi EV:  Correlation Between Endometriosis and Pelvic Pain.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 6: 429-434, 1999.
 26. Chapron C, Dubuisson J-B, Tardif D, Fritel X, Lacroix S, Kinkel K, Dumontier I, Dousset B, Vacher-Lavenu M-C:  Retroperitoneal Endometriosis and Pelvic Pain:  Results of Laparoscopic Uterosacral Ligament Resection According to the rAFS Classification in Histopathologic Results.  J Gynecol Surg 14: 51-58, 1998.
 27. Dmowski WP, Lesniewicz R, Rana N, Pepping P, Noursalehi M:  Changing Trends in the Diagnosis of Endometriosis:  A Comparative Study of Women with Pelvic Endometriosis Presenting Chronic Pelvic Pain or Infertility.  Fertil Steril 67: 238-243, 1997.
 28. Reiter RC, Gambone JC:  Demographic and Historic Variables in Women with Idiopathic Chronic Pelvic Pain.  Obstet Gynecol 75: 428-432, 1990.
 29. Chronic Pelvic Pain and Dysmenorrhea.  ADS:  The Female Patient  10: 79-80, 1985.
 30. Stovall DW, Bowser LM, Archer DF, Guzick DS:  Fertil Steril 68: 13-18, 1997.
 31. Redwine DB:  Ovarian Endometriosis:  A Marker for More Extensive Pelvic and Intestinal Disease.  Fertil Steril 72: 310-315, 1999.
 32. Szucs RA, Turner MA:  Gastrointestinal Tract Involvement by Gynecologic Diseases. Radiographics 16: 1251-1270, 1996.
 33. Mathias JR, Clench MH:  Relationship of Reproductive Hormones and Neuromuscular Disease of the Gastrointestinal Tract.  Dig Dis 16: 3-13, 1998.
 34. Dunaif A, Thomas A:  Current Concepts in the Polycystic Ovary Syndrome.  Annu Rev Med 52: 401-419, 2001.
 35. Dunaif A:  Insulin Resistance in the Polycystic Ovary Syndrome:  Mechanism and Implications for Pathogenesis.  Endo Rev 18 (6):  774-800, 1997.
 36. Heim SC, De Geyter C, Siegrist W, Bilz S, Keller U:  Polycystic Ovary Syndrome – Only Relevant in Reproductive Medicine? Therapeutische Umscha. Revue Therapeutique. 56: 271-275, 1999.
 37. Dahlgren E, Janson PO, Johansson S, Lapidus L, Oden A: Polycystic Ovary Syndrome and Risk for Myocardial Infarction – Evaluated from a Risk Factor Model Based on a Prospective Population Study of Women.  Acta Obstet Gynecol Scand 71: 599-604, 1992.
 38. Hunter MH, Sterrett JJ: Polycystic Ovary Syndrome:  It’s Not Just Infertility. Amer Fam Phys 62: 1079-1088, 2000.
 39. Anttila L, Carjala K, Penttila T-A, Ruutiainen K, Ekblad U: Polycystic Ovaries in Women with Gestational Diabetes.  Obstet Gynecol 92: 13-16, 1998.
 40. Harlow BL, Signorello LB, Hall JE, Dailey C, Komaroff AL:  Reproductive Correlates of Chronic Fatigue Syndrome. Am J Med 105: 95S-99S, 1998.
 41. Slowey MJ:  Polycystic Ovary Syndrome:  New Perspective on an Old Problem. S Med J 94:  190-196, 2001.
 42. Crosby PDA, Rittmaster RS:  Predictors of Clinical Response in Hirsute Women Treated with Spironolactone. Fertil Steril 55: 1076-1081, 1991.
 43. Young RL, Goldzieher JW, Elkind-Hirsch K:  The Endocrine Effects of Spironolactone Used as an Anti-Androgen. Fertil Steril 48: 223-228, 1987.
 44. Pittaway DE, Maxson WS, Wentz AC:  Spironolactone in Combination Drug Therapy for Unresponsive Hirsutism. Fertil Steril 43: 878-882, 1985.
 45. Pittaway DE, Wentz AC:  Therapeutic Alternatives for the Hirsute Patient. Drug Therapy. 65-79, August, 1982.
 46. Duczman L, Ballweg ML:  Endometriosis and Cancer:  What is the Connection?  Endometriosis Association, 1999.
 47. Brinton LA, Gridley G, Persson I, Baron J, Bergquist A:  Cancer Risk After a Hospital Discharge Diagnosis of Endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 176: 572-579, 1997.
 48. Nishida M, Watanabe K, Sato N, Ichikawa Y:  Malignant Transformation of Ovarian Endometriosis. Gynecol Obstet Invest 50 (Suppl 1): 18-25, 2000.
 49. Bass KM:  Epethelial Ovarian Cancer: Epidemiology, Screening, and Prevention.  Menopausal Medicine.  4: 8-12, 1996.
 50. DiSilvestro PA, Gold MA, Gould NS:  Malignancies Arising in Endometriosis. Prime Care Update. 6: 122-124, 1999.
 51. Fishman A, Demirel D, Laucirica R, Ramzy I, Klima T, Lyzak G, Kaplan AL: Malignant Tumors Arising in Endometriosis:  Clinical-Pathological Study and Flow Sytometer Analysis. Euro J Obstet Gynecol Repro Bio 70: 69-74, 1996.
 52. Erzen M, Kovacic J:  Relationship Between Endometriosis and Ovarian Cancer. Eur J Gynaec Oncol 19: 553-555, 1998.
 53. Baxter SW, Thomas EJ, Campbell IG:  GSTM1 Null Polymorphism and Susceptibility to Endometriosis and Ovarian Cancer.  Carcinogenesis. 22:63-65, 2001.
 54. Burmeister L, Healy, DL:  Ovarian Cancer in Infertility Patients.  Ann Med 30:525-528, 1998.
 55. Sugiyama T, Nishida T, Kataoka A, Okura N, Iwanaga S, Yakushiji M:  A Pregnant Woman with Clear Cell Adenocarcinoma of the Ovary Arising from Endometriosis and with Benign and Borderline Adenoma Fibroma of the Clear Cell and Endometrioid Types.  Euro J Obstet Gynecol Repro Bio.  72: 47-50, 1997.
 56. Unkila-Kallio L, Tiitinen A, Wahlstrom T, Lehtovrita P, Leminen A:  Reproductive Features in Women Developing Ovarian Granulosa Cell Tumour at a Fertile Age.  Human Reproduction.  15: 589-593, 2000.
 57. Zhang Y, Huang H, Lian L:  Clinical Discussion of the Relationship Between Endometriosis and Epithelial Ovarian Cancer.  Zhonghua Fu Chan Ke Za Zha. 34: 544-546, 1999.
 58. Yoshikawa H, Jimbo H, Okada S, Matsumoto K, Onda T, Yasugi T, Taketani I:  Prevalence of Endometriosis in Ovarian Cancer.  Gynecol Obstet Invest. 60 (suppl 1): 11-17, 2000.
 59. Vercellini P, Parazzine F, Bolis G, Carinelli S, Dindelli M, Vendola N, Luchini L, Crosignani PG:  Endometriosis and Ovarian Cancer.  Am J Obstet Gynecol. 169: 181-182, 1993.
 60. Obata K, Hoshiai H:  Gynecol Obstet Invest.  50 (suppl 1): 39-43, 2000.
 61. Nieto JJ, Rolfe KG, MacLean AB, Hardiman P:  Ovarian Cancer and Infertility: A Genetic Link? Lancet. 354: 649, 1999.
 62. Jiang X, Morland SJ, Hitchcock A, Thomas EJ, Campbell IG:  Allelotyping of Endometriosis with Adjacent Ovarian Carcinoma Reveals Evidence of a Common Lineage.  Cancer Research. 58: 1707-1712, 1998.
 63. Jimbo H, Yoshikawa H, Onda T, Yasugi T, Sakamoto A, Taketani I:  Prevalence of Ovarian Endometriosis in Epithelial Ovarian Cancer.  Inter J Gynecol Obstet. 59: 245-250, 1997.
 64. Heaps JM, Nieberg RK, Berek JS:  Malignant Neoplasams Arising in Endometriosis.  Obstet Gynecol. 75: 1023-1028, 1990.
 65. Fukunaga M, Nomura K, Ishikawa E, Ushigome S:  Ovarian Atypical endometriosis:  It’s Close Association with Malignant Epithelial Tumours. Histopathology. 30: 249-255, 1997.
 66. Escobedo LG,  Lee NC, Peterson HB, Wingo PA:  Infertility-Associated Endometrial Cancer Risk May be Limited to Specific Groups of Infertile Women. 77: 124-128, 1991.
 67. Deslypere JP:  Obesity and Cancer.  Metabolism.  44: 24-27, 1995.
 68. Insler V, Lunenfeld B: Pathophysiology of  Polycystic Ovarian Disease:  New Insights. Human Reproduction. 6: 1025-1029, 1991.
 69. Parazzini F, La Vecchia C, Negri E, Fedele L, Balotta F: Reproductive Factors and Risk of Endometrial Cancer. Am J Obstet Gynecol. 164: 522-527, 1991.
 70. Coulam CB:  Why CA Risk is Higher in Anovulatory Women.  Contemporary OB/GYN.  85-100, May, 1984.
 71. Coulam CB, Annegers JF, Kranz JS:  Chronic Anovulation Syndrome and Associated Neoplasia.  Obstet Gynecol. 61: 403-407, 1983.
 72. Archer DF:  The Changing Face of Breast Cancer. Clinic Bull Menop. 4: 1-3, 2000.
 73. Cowan LD, Gordis L, Tonascia JA, Jones GS: Breast Cancer Incidence in Women with a History of Progesterone Deficiency. Amer J Epidem. 114: 209-217, 1981.
 74. Swain MC, Bulbrook RD, Hayward JL:  Ovulatory Failure in a Normal Population and in Patients with Breast Cancer. J Obstet Gynaecol Brit Common. 81: 640-643, 1974.
 75. McFadyen IJ, Prescott RJ, Groom GV, Forrest APM, Golder MP, Fahmy DR, Griffiths K:  Circulating Hormone Concentrations in Women with Breast Cancer. Lancet. 1100-1102, May 22, 1976.
 76. Meyer F, Brown JB, Morrison AS, MacMahon B:  Andogenous Sex Hormones, Prolactin and Breast Cancer in Premenopausal Women. J Nat Can Inst. 77: 613-616, 1986.
 77. Secreto G, Toniolo P, Berrino F, Recchione C, Di Pietro S, Fariselli G, Decarli A:  Increased Androgenic Activity and Breast Cancer is Premenopausal Women.  Cancer Research.  44: 5902-5905, 1984.
 78. Secreto G, Recchione C, Fariselli G, Di Pietro S:  High Testosterone and Low Testosterone Circulating Levels in Premenopausal Patients with Hyperplasia and Cancer of the Breast.  Cancer Research.  44: 841-844, 1984.
 79. Secreto G, Fariselli G, Bandieramonte G, Recchione C, Dati V, Di Pietro S: Androgen Excretion in Women with a Family History of Breast Cancer or with Epithelial Hyperplasia or Cancer of the Breast.  1983. 
 80. Brinton LA, Gridley G, Persson I, Baron J, Bergquist A:  Cancer Risk After a Hospital Discharge Diagnosis of Endometriosis.  Am J Obstet Gynecol. 176: 572-579, 1997.
 81. Hergenroeder AC, Smith EO, Shypailo R, Jones LA, Klish WJ, Ellis K:  Bone Mineral Changes in Young Women with Hypothalamic Amenorrhea Treated with Oral Contraceptives, Medroxyprogesterone, or Placebo Over 12 Months.  Am J Obstet Gynecol. 176: 1017-25, 1997.
 82. Prior JC:  Progesterone as a Bone-Trophic Hormone. Endocrine Reviews.  11: 386-398, 1990.
 83. Dmowski WP, Steele RW, Baker GF:  Deficient Cellular Immunity in Endometriosis.  Am J Obstet Gynecol. 141: 377-383, 1981.
 84. Gleicher N, El-Roeiy A, Confino E, Friberg J:  Is Endometriosis an Autoimmune Disease? Obstet Gynecol. 70: 115-121, 1987.
 85. Oosterlynck DJ, Cornillie FJ, Waer M, Vandeputte M, Koninckx PR:  Women with Endometriosis Show a Defect in Killer Activity Resulting in a Decreased Cytotoxicity to Autologous Endometrium.  Fertil Steril. 56: 45-51, 1991.
 86. Oosterlynck DJ, Meuleman C, Waer M, Vandeputte M, Koninckx, PR: The Natural Killer Activity of Peritoneal Fluid Lymphocysts is Decreased in Women with Endometriosis.  Fertil Steril. 58: 290-295, 1992.
 87. Johnson KM:  Endometriosis:  The Immunoendocrine Factor.  The Female Patient. 21: 15-34, 1996.
 88. Nothnick WB:  Treating Endometriosis as an Autoimmune Disease.  Fertil Steril. 76: 223-231, 2001.
 89. Nothnick WB:  Treating Endometriosis as an Autoimmune Disease.  Fertil Steril. 76: 223-231, 2001.
 90. Saracoglu FO, Mungan T, Tanzer F:  Salpingitis Isthmica Nodosa in Infertility and Ectopic Pregnancy. Gynecol Obstet Invest. 34: 202-205, 1992.
 91. Jenkins CS, Williams SR, Schmidt GE:  Salpingitis Isthmica Nodosa:  A Review of the Literature, Discussion of Clinical Significance and Consideration of Patient Management.  Fertil Steril. 60: 599-607, 1993.
 92. Houston JG, Machan LS:  Salpingitis Isthmica Nodosa:  Technical Success and Outcome of Fluroscopic Transcervical Fallopian Tube Recannulization. Cardio Vasc Interven Radiol. 21: 31-35, 1998.
 93. Honore GM, Holden AEC, Schenken RS: Pathophysiology and Management of Proximal Tubal Blockage. Fertil Steril. 71: 785-795, 1999.
 94. Starks GC, Grimes EM: Obstetric Outcome in Previously Infertile Patients. Sem Reprod Endocrin. 3: 211-215, 1985.
 95. Bhalla AK, Sarala G, Dhaliwal L:  Pregnancy Following Infertility. Aust NZ J Obstet Gynaecol. 32: 249-251, 1992.
 96. Collins JA, Rand CA, Wilson EH, Wrixon W, Casper RF: The Better Prognosis in Secondary Infertility is Associated with a Higher Proportion of Ovulation Disorders. Fertil Steril. 45: 611-616, 1986.
 97. Coulam CB:  Association Between Infertility and Spontaneous Abortion. Amer J Repro Immuno. 27: 128-129, 1992.
 98. Hakim RB, Gray RH, Zacur H:  Infertility and Early Pregnancy Loss. Am J Obstet Gynecol. 172: 1510-1517, 1995.
 99. Strobino B, Fox HE, Kline J, Stein Z, Susser M, Warburton, D: Characteristics of Women with Recurrent Spontaneous Abortions and Women with Favorable Reproductive Histories. AJPH. 67: 986-991, 1986.
 100. Rossi AM, Vilska S, Heinonen PK:  Outcome of Pregnancies in Women with Treated or Untreated Hyperprolactinemia. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol. 63: 143-146, 1995.
 101. Whitley E, Doyle P, Roman E, De Stavola B: The Effect of Reproductive History on Future Pregnancy Outcomes. Human Reproduction. 14: 2863-2867, 1999.
 102. Gray RH, Wu LY: Subfertility and Risk of Spontaneous Abortion. Am J Pub Health. 90: 1452-1454, 2000.
 103. Guillauma AJ, Benjamin F, Sicuranza B, Deutsch S, Spitzer M:  Luteal Phase Defects and Ectopic Pregnancy. Fertil Steril 63: 30-33, 1995.
 104. Tancer ML, Telke I, Veridiano NP:  A 15 Year Experience with Ectopic Pregnancy. Surg Gyn Obstet. 152: 179-182, 1981.
 105. Tenore JL: Ectopic Pregnancy. Amer Fam Phys. 61: 1080-1088, 2000.
 106. Kashyap S, Claman P: Polycystic Ovary Disease and the Risk of Pregnancy Induced Hypertension. J Repro Med. 45: 991-994, 2000.
 107. Urman B, Sarac E, Dogan L, Gurgan T:  Pregnancy in Infertile PCOD Patients. Complications and Outcome. J Repro Med. 42: 501-505, 1997.
 108. Gravett MG:  Causes of Preterm Delivery. Sem Perinatol. 8: 246-257, 1984.
 109. Williams MA, Goldman MB, Mittendorf R, Monson RR: Subfertility and the Risk of Low Birth Weight. Fertil Steril. 56: 668-671, 1991.
 110. Martius JA, Steck T, Oehler MK, Wulf KH: Risk Factors Associated with Preterm (Less Than 37.0 Weeks) and Early Preterm Birth (Less Than 32.0 Weeks):  Univariate and Multivariate Analysis of 106,345 Singleton Births from the 1994 Statewide Perinatal Survey of Bavaria. Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol. 80: 183-189, 1998.
 111. Vercelline P, De Giorgi O, Aimi G, Panazza S, Uglietti A, Crosignani PG: Menstrual Characteristics in Women With and Without Endometriosis.  Obstet Gynecol. 90: 264-268, 1997.
 112. Thomas R, Reid RL:  Thyroid Disease in Reproductive Dysfunction: A Review. Obstet Gynecol. 70: 789-798, 1987.
 113. Krassas GE:  Thyroid Disease in Female Reproduction. Fertil Steril. 74: 1063-1070, 2000.
 114. Marcus MD, Louchs TL, Berga SL: Psychological Correlates of Functional Hyptothalamic Amenorrhea.  Fertil Steril. 76: 310-316, 2001.
 115. Wilcox LS, Mosher WD:  Use of Infertility Services in the United States. Obstet Gynec. 82: 122-127, 1993.
 116. Bron MS, Salmon JW:  Infertility Services and Managed Care. Am J Man Care. 4: 715-720, 1998.
 117. Stovall DW, Allen BD, Sparks AET, Syrop CH, Saunders RG, Van Voorihs BJ:  The Cost of Infertility Evaluation and Therapy: Findings of a Self-Insured University Health Care Plan. Fertil Steril. 72: 778-784, 1999.

Powrót do góry


D. NaProTECHNOLOGY in Infertility

 1. Dickey RP, Taylor SN, Rye PH, et al: Infertility is a Symptom Not a Disease.  Fertil Steril 74: 398, 2000.
 2. Wassersk Sewall G, Soules MR: Psychosocial Stress as a Cause of Infertility.  Fertil Steril 59: 658-689, 1993.
 3. Billings EL, Billings JJ, Catarinich M: Atlas of the Ovulation Method: the Mucus Patterns of Fertility and Infertility.  Advocate Press PTY. LTD. Melbourne, 1976.
 4. Kolstad HA, Bonde JP, Hjollund NH et al: Menstrual Cycle Pattern and Fertility: A Prospect of Follow-up Steady of Pregnancy of early Embryonal Loss in 295 Couples Who Were Planning Their First Pregnancy.  Fertil Steril 71: 490-496, 1999.
 5. Instruction on the Respect for Human Life in its Origin and on the Dignity of Procreation (Donum Vitae).  Vatican Congregation for the Doctrine of the Faith.  March 10, 1987.
 6. Hilgers TW, Daly KD, Prebil, AM and Hilgers SK:  Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility in Fertility-Focused Intercourse.  J Repro Med. 10:864-866, 1992.
 7. Bayer SR, Alper MM, Penzias AS:  The Boston IVF Handbook of Infertility.  Parthenon Publishing Group.  Boca Raton, 2002.
 8. Jansen RPS:  Elusive Fertility: Fecundability and Assisted Conception in Perspective. Fertil Steril 64: 252-254, 1995.
 9. Stanks GC, Grimes EW:  Clinical Management of Infertility due to Multiple Causes.  Sem Reprod Endocrin 3:185-192, 1985.
 10. Burns LH, Covington SH:  Infertility Counseling:  A Comprehensive Handbook for Clinicians.  Parthenon Publishing.  New York, 2000.
 11. Soules MR, Bremner WJ, Dahl KD:  The Induction of Premature Luteolysis in Normal Women Follicular Phase Luteinizing Hormone Secretion and Corpus Luteum Function in the Subsequent Cycle.  Am J Obstet Gynecol 164:989-996, 1991.
 12. Childs GV, Hyde C, Naor Z, et al:  Heterogeneous Luteinizing Hormone and Follicle-Stimulating Hormone Storage Patterns in Sub-types of Gonadotropes Separated by Centrifugal Elutriation.  Endocrinology 113:2120-2128, 1983. 
 13. Halvorson LM, Chin WW:  Gonadotropic Hormones:  Biosynthesis, Secretion, Receptors and Action.  In:  Yen SSC, Jaffe RB, Barbieri RL, (Eds):  Reproductive Endocrinology:  Physiology, Pathophysiology and Clinical Management.  4th Ed. W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1999.
 14. Childs GV:  Division of Labor Among Gonadotropes.  Vitamin Horm 50:215-286, 1995.
 15. Childs GV:  Functional  Ultrastructure of Gonadotropes:  A Review.  Curr Top Neuroendocrinol 7:49-97, 1986.
 16. Ziporyn T:  LHRH: Clinical Applications Growing. JAMA 253:469-476, 1985.
 17. Schwanzel-Fukuda M, Pfaff DW:  Origin of Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Neurons.  Nature 338:161-164, 1989.
 18. Belchetz PE, Plant TM, Nakai I, et al:  Hypophyseal Responses to Continuous and Intermittent Delivery of Hypothalamic Gonadotropin-Releasing Hormone.  Science 202:631-633, 1978.
 19. Crowley WF, McArthur JW:  Stimulation of the Normal Menstrual Cycle in Kallmann’s Syndrome by Pulsatile Administration of Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH).  J Clin Endocrinol Metab. 51:173-175, 1980.
 20. Hall JE, Whitcomb RW, Rivier JE, et al:  Differential Regulation of Luteinizing Hormone, Follicle-Stimulating Hormone, and Free Alpha-Subunit Secretion from the Gonadotrope by Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH):  Evidence from the Use of Two GnRH Antagonists.  J Clin Endocrinol Metab 70:328-335, 1990.
 21. Sandow J:  Clinical Applications of LHRH and Its Analogs.  Clin Endocrinol (OXF) 18:571-592, 1983.
 22. Neill JD, Patton JM, Dailey RA, et al:  Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) and Pituitary Portal Blood of Rhesus Monkeys:  Relationship to Level of LH Release.  Endocrinology 101:430-434, 1997.
 23. Levine JE, Ramirez VD:  LHRH Release During the Rat Estrous Cycle and After Ovariectomy, As Estimated with Push-Pull Cannulae.  Endocrinology 111:1439-1448, 1982.
 24. Loose-Mitchell DS, Stancel GM:  Estrogens and Progestins.  In:  Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG (Eds).  Goodman and Gillman’s The Pharmacologic Basis of Therapeutics.  10th Ed 2001.
 25. Knobil E:  The GnRH Pulse Generator.  Am J Obstet Gynecol (Supp). 163:1721-1727, 1990.
 26. Crowley WF, Filicori M, Spratt DI, Santoro N: The Physiology of Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Secretion in Men and Women.  Recent Progress in Hormone Research.  Academia Press, 41:473, 1985.
 27. Marshall JC, Kelch RP:  Gonadotropin-Releasing Hormone:  Role of Pulsatile Secretion in the Regulation of Reproduction.  N Engl J Med 315:1459-1468, 1986.
 28. Yen SSC, Quigley ME, Reid RL, et al:  Neuroendocrinology of Opioid Peptides and their Role of Gonadotropin and Prolactin Secretion.  Am J Obstet Gynecol 152:485-493, 1985.
 29. Young JR, Jaffe RB:  Strength-Duration Characteristics of Estrogen Effects on Gonadotropin Response to Gonadotropin-Releasing Hormone in Women.  J Clin Endocrinol Metab 42:432-442, 1976.
 30. Van Vugt DA, Lam NY, Ferin M:  Reduced Frequency of Pulsatile Luteinizing Hormone Secretion in the Luteal Phase of the Rhesus Monkey:  Involvement of Endogenous Opiates.  Endocrinology 315:1095-1101, 1984.
 31. Dye RB, Rabinovici J, Jaffe RB:  Inhibin and Activin in Reproductive Biology.  Obstet Gynecol Surv 47:173-185, 1992.
 32. de Winter JP, ten Dijke P, de Vries CJ, et al:  Follistatins Neutralize Activin Bioactivity by Inhibition of Activin Binding to Its Type II Receptors.  Mol Cell Endocrinol 116:105-104, 1996. 
 33. Muenier H, Rivier C, Evans RM, et al:  Gonadal and Extragonadal Expression of Inhibin Alpha, Beta A, and Beta B Subunits in Various Tissues Predicts Diverse Functions.  Proc Natl Acad Sci USA.  85:247-251, 1988.
 34. Goldstein A, Lowney LI, Pal BK:  Stereospecific and Non-specific Interaction of the Morphine Congener Levorphanol in Subcellular Fractions of Mouse Brain.  Proc Natl Acad Sci USA. 68:1742, 1971.
 35. Hughes J, Smith TW, Kosterlitz HW, et al:  Identification of Two Related Penta Peptides from the Brain with Potent Opiate Agonist Activity.  Nature 258:577, 1975.
 36. Li CH:  Lipotropin, A New Active Peptide from Pituitary Glands.  Nature 201:924, 1964.
 37. Goldstein A, Tachibana S, Lowney LI, et al:  Dynorphin (1-13) – An Extraordinary Potent Opioid Peptide. Proc Natl Acad Sci USA.  76:6666, 1979.
 38. Wilkes MM, Watkins WB, Stewart RD, et al:  Localization and Quantitation of Beta-endorphin in Human Brain and Pituitary.  Neuroendocrinology 30:113, 1980.
 39. Watkins WB, Yen SSC, Moore RY:  Presence of Beta-endorphin-like Immunoreactivity in the Anterior Pituitary Gland of Rat and Man and Evidence for the Differential Localization with ACTH.  Cell Tissue Res. 215:577, 1981.
 40. Seifer DB, Collins RL:  Current Concepts of Beta-endorphin Physiology in Female Reproductive Dysfunction.  Fertil Steril 54:757-771, 1990.
 41. Guillemin R, Vargo T, Rossier J, et al:  Beta-endorphin and Adrenocorticotropin are Secreted Concomitantly by the Pituitary Gland.  Science 197:1367, 1977.
 42. Morley JE:  The Endocrinology of the Opiates and Opioid Peptides.  Metabolism 30:195, 1981.
 43. Grossman A, Rees LH:  The Neuroendocrinology of Opioid Peptides.  Br Med Bul 39:83, 1983.
 44. Barraclough CA, Sawyer CH:  Inhibition of the Release of Pituitary and Ovulatory Hormone in the Rat by Morphine.  Endocrinology 57:329, 1955.
 45. Pang CN, Zimmerman E, Sawyer CH:  Morphine Inhibition of the Preovulatory Surges of Plasma-Luteinizing Hormone and Follicle-Stimulating Hormone in the Rat.  Endocrinology 101:1726, 1977.
 46. Santen RJ, Sofsky J, Bilik N, et al:  Mechanism of Action of Narcotics in the Production of Menstrual Dysfunction in Women.  Fertil Steril 26:538, 1975.
 47. Ferin M, vanVugt D, Wardlaw SL:  The Hypothalamic Control of the Menstrual Cycle and the Role of Endogenous Opioid Peptides.  Recent Prag Horm Res 40:441, 1984.
 48. Wehrenberg WB, Wardlaw SL, Frantz AG, et al:  Beta-endorphin in Hypophyseal Portal Blood:  Variations Throughout the Menstrual Cycle.  Endocrinology 111:879, 1982.
 49. Ropert JF Quigley ME, Yen SSC:  Endogenous Opiates Modulate Pulsatile Luteinizing Hormone Release in Humans.  J Clin Endocrinol Metab 52:583, 1981.
 50. Blankstein J, Reyes FI, Winter JSD, et al:  Endorphins and the Regulation of the Human Menstrual Cycle.  Clin Endocrinol (OXF) 14:287, 1981. 
 51. Chuong CJ, Coulam CB, Kao PC, et al:  Neuropeptide Levels in Premenstrual Syndrome.  Fertil Steril 44:760, 1985.
 52. Facchinetti F, Martignoni E, Petraglia F, et al:  Premenstrual Fall of Plasma Beta-endorphin in Patients with Premenstrual Syndrome.  Fertil Steril 47:570, 1987.
 53. Chuong CJ, Coulam CB, Bergstralh EJ, et al:  Clinical Trial of Naltrexone in Premenstrual Syndrome.  Obstet Gynecol 72:332, 1988.
 54. Loriaux L, Nieman S:  Stress and Reproduction:  The Role of Cortisol:  In:  Yen SSC, Vale WW (Eds).  Neuroendocrine Regulation of Reproduction.  Serono Symposia 307-311, 1990.
 55. Giannini AJ, Sullivan B, Sarachene J, et al:  Clonidine in the Treatment of Premenstrual syndrome:  A sub-group study.  J Clin Psychiatry 49:62, 1988.
 56. Gruhn JG, Kazer RR:  Hormonal Regulation of the Menstrual Cycle:  The Evolution of Concepts.  Plenum Medical Book Company, New York, 1989.
 57. Edman CD:  The Effects of Steroids on the Endometrium.  In:  Speroff L (Ed) Seminars in Reproductive Endocrinology.  1:179-187, 1983.
 58. Ronnberg L, Kauppila A, Rajaniemi H:  Luteinizing Hormone Receptor Disorder in Endometriosis.  42:64-68, 1984.
 59. Abuzeid MI, Wiebe RH, Aksel S, et al:  Evidence for a Possible Cytosol Estrogen Receptor Deficiency in Endocervical Glands of Infertile Women with Poor Cervical Mucus.  Fertil Steril 47:101-107, 1987.
 60. Hirama Y, Ochiai K:  Estrogen and Progesterone Receptors of the Out-of-Phase Endometrium in Female Infertile Patients.  Fertil Steril 63:984-988, 1995.
 61. Knapp VJ:  How Old is Endometriosis? Late 17th – and 18th – Century European Descriptions of the Disease.  Fertil Steril 72:10-14, 1999.
 62. Hastings JM, Fazleabas AT:  Future Directions in Endometriosis Research.  Sem Reprod Med 21:255-262, 2003.
 63. Endometriosis Association:  Characteristics of Women with Endometriosis.  Educational Handout.  Milwaukee, WI.
 64. Chapron C, Dubuisson J-B, Pansini V, et al:  Routine Clinical Examination is not Sufficient for Diagnosing and Locating Deep Infiltrating Endometriosis.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 9:115-119, 2002.
 65. Eskenazi B, Warner M, Bonsignore L, et al:  Validation Study of Nonsurgical Diagnosis of Endometriosis.  Fertil Steril 76:929-935, 2001.
 66. Mettler L, Schollmeyer T, Lehmann-Willenbrock E, et al:  Accuracy of Laparoscopic Diagnosis of Endometriosis.  JSLS. 7:15-18, 2003.
 67. Buchweitz O, Poel T, Diedrich K, et al:  The Diagnostic Dilemma of Minimal and Mild Endometriosis Under Routine Conditions.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 10:85-89, 2003.
 68. Schweppe K-W, Ring D:  Peritoneal Defects and the Development of Endometriosis in Relation to the Timing of Endoscopic Surgery During the Menstrual Cycle.  Fertil Steril 78:763-766, 2002.
 69. Demco L:  Novel Approaches to Diagnosing and Treating Endometriosis.  Contemporary OB/GYN 12-18, April 15, 2004.
 70. Redwine DB:  Ovarian Endometriosis:  A Marker for More Extensive Pelvic and Intestional Disease.  Fertil Steril 72:310-315, 1999.
 71. Roberts LM, Redan J, Reich H:  Extraperitoneal Endometriosis with Catamenial Pneumothoraces:  A Review of the Literature.  JSLS. 7:371-375, 2003.
 72. Matalliotakis IM, Goumenou AG, Koumantakis GE, et al:  Pulmonary Endometriosis in a Patient with Unicornuate Uterus and Noncommunicating Horn.  Fertil Steril 78:183-185, 2002.
 73. Mendes LE, Echt L, Rock JA, et al:  Pulmonary Endometriosis:  A Clinical Review.  J Pelv Surg 3:130-135, 2000.
 74. Seltzer VL, Benjamin F:  Treatment of Pulmonary Endometriosis with a Long-Acting GnRH Agonist.  Obstet Gynecol 76:929-931, 1990.
 75. Nackley AC, Yeko TR:  Ureteral Displacement Associated with Pelvic Peritoneal Defects and Endometriosis.  J M Assoc Gynecol Laparosc 7:131-133, 2000.
 76. Zanetta G, Webb MJ, Segura JW:  Ureteral Endometriosis Diagnosed at Ureteroscopy.  Obstet Gynecol 91:857-859, 1998.
 77. Davis OK, Schiff I:  Endometriosis with Unilateral Ureteral Obstruction and Hypertension:  A Case Report.  J Reprod Med 33:470-472, 1988.
 78. Henkel A, Christensen B, Schindler AE:  Endometriosis:  A Clinically Malignant Disease.  Eur J Obstet Gynecol 82:209-211, 1999.
 79. Redwine DB:  Diaphragmatic Endometriosis:  Diagnosis, Surgical Management, and Long-Term Results of Treatment.  Fertil Steril 77:288-296, 2002.
 80. Nezhat C, Seidman DS, Nezhat F, et al: Laparoscopic Surgical Management of Diaphragmatic Endometriosis. Fertil Steril 69:1048-1055, 1998.
 81. Fedele L, Bianchi S, Raffaelli R, et al:  Phantom Endometriosis of the Sciatic Nerve.  Fertil Steril 72:727-729, 1999.
 82. Torkelson SJ, Lee RA, Hildahl DB:  Endometriosis of the Sciatic Nerve:  A Report of Two Cases and a Review of the Literature.  Obstet Gynecol 71:473-477, 1988.
 83. Pollack R, Gordon PH, Ferenczy A, et al:  Perineal Endometriosis:  A Case Report.  J Reprod Med 35:109-112, 1990.
 84. Dougherty LS, Hall T:  Perineal Endometriosis with Anal Sphincter Involvement:  Report of a Case.  Dis:Rectum 43:1157-1160, 2000.
 85. Janicki TI, David LJ, Skaf R:  Massive and Acute Hemoperitoneum Due to Rupture of the Uterine Artery by Erosion from an Endometriotic Lesion.  Fertil Steril 78:879-881, 2002.
 86. Cravello L, D’Ercole C, Le Treut Y-P, et al:  Hepatic Endometriosis:  A Case Report.
 87. Thomas EJ, Campbell IG:  Evidence that Endometriosis Behaves in a Malignant Manner.  Gynec Obstet Invest 50:2-10, 2000.
 88. Martin JD, Hauck AE:  Endometriosis in the Male.  Am Surg 51:426-430, 1985.
 89. Sampson JA:  Peritoneal Endometriosis Due to the Menstrual Dissemination of Endometrial Tissue into the Peritoneal Cavity.  Am J Obstet Gynecol 14:422, 1927.
 90. Halme J, Hammond MG, Hulka JF, et al:  Retrograde Menstruation in Healthy Women and in Patients with Endometriosis.  Obstet Gynecol 64:151-154, 1984. 
 91. Bartosik D, Jacobs SL, Kelly LJ:  Endometrial Tissue in Peritoneal Fluid.  Fertil Steril 46:796-800, 1986.
 92. Khan-Sabir N, Carr BR:  Endometriosis, Part I:  Diagnosis and Evaluation.  The Female Patient.  29:32-38, 2004.
 93. Cheesman KL, Cheesman SD, Chatterton RT, et al:  Alterations in Progesterone Metabolism and Luteal Function in Infertile Women with Endometriosis.  Fertil Steril 40:590-595, 1983.
 94. Pittaway DE, Maxson W, Daniell J, et al:  Luteal Phase Defects in Infertility Patients with Endometriosis.  Fertil Steril 39:712-713, 1983.
 95. Pittaway DE, Wentz AC:  Endometriosis and Corpus Luteum Function:  Is There a Relationship?  J Reprod Med 29:712-716, 1984.
 96. Ronnberg L, Kauppila A, Rajaniemi H:  Luteinizing Hormone Receptor Disorder in Endometriosis.  Fertil Steril 42:64-68, 1984.
 97. Dmowski WP, Radwanska E, Binor Z, et al:  Mild Endometriosis an Ovulatory Dysfunction:  Effect of Danazol Treatment on Success of Ovulation Induction.  Fertil Steril 46:784-789, 1986.
 98. Ayers JWT, Birenbaum DL, Mennon KMJ:  Luteal Phase Dysfunction in Endometriosis:  Elevated Progesterone Levels in Peripheral and Ovarian Veins During the Follicular Phase.  Fertil Steril 47:925-929, 1987.
 99. Kusuhara K:  Luteal Function in Infertile Patients with Endometriosis.  Am J Obstet Gynecol 167:274-277, 1992.
 100. McBean JH, Blackman J, Brumsted JR:  Abnormal Ovulation in Women with Endometriosis.  Volume 68, Supplement 1, 22 August 1997, p. S173-S174.
 101. American Society for Reproductive Medicine:  Revised American Society for Reproductive Medicine Classification of Endometriosis:  1996.  Fertil Steril 67:817-821, 1997.
 102. D’Hooghe TM, Debrock S, Hill JA, et al:  Endometriosis and Subfertility:  Is the Relationship Resolved?  Sem Reprod Med 21:243-253, 2003.
 103. Naples JD, Batt RE, Sadijh H:  Spontaneous Abortion Rate in Patients with Endometriosis.  Obstet Gynecol 57:509-512, 1981.
 104. Groll M:  Endometriosis and Spontaneous Abortion.  Fertil Steril 41:933-935, 1984.
 105. Pittaway DE, Vernon C, Fayez JA:  Spontaneous Abortions in Women with Endometriosis.  Fertil Steril 50:711-715, 1988.
 106. Olive DL, Franklin RR, Gratkins LV:  The Association Between Endometriosis and Spontaneous Abortion:  A Retrospect of Clinical Study.  J Reprod Med 27:333-338, 1982.
 107. Metzger DA, Olive DL, Stohs GF, et al:  Association of Endometriosis and Spontaneous Abortion:  Effect of Control Group Selection.  Fertil Steril 45:18-22, 1986.
 108. Haney AF, Muscato JJ, Weinberg JB:  Peritoneal Fluid Cell Populations in Infertility Patients.  Fertil Steril 35:696-697, 1981.
 109. Morcos RN, Gibbons WE:  Effect of Peritoneal Fluid on In Vitro Cleavage of 2-Cell Mouse Embryos:  Possible Role in Infertility Associated with Endometriosis.  Fertil Steril 44:678,1985.
 110. Gerrity M, Rinehart JS, Shapiro SS:  The Effect of Human Peritoneal Fluid on Embryonic Development.  Annual Meeting of the American Fertility Society.  Abstract #58, 1985.
 111. Umesaki N, Uda S, Kawabata M, et al:  Significance of Peritoneal Macrophages on Fertility in Mice.  Am J Obstet Gynecol 167:261-264, 1992.
 112. Simon C, Gomez E, Mir A, et al:  Glucocorticoid Treatment Decreases Sera Embryo Toxicity in Endometriosis Patients.  Fertil Steril 58:284-289, 1992.
 113. Sueldo CE, Lambert H, Steinleitner AJ, et al:  Effect of Peritoneal Fluid on MUrine Sperm-Ova Interaction.  Annual Meeting of the American Fertility Society.  Abstract #23, 1986.
 114. Garrido N, Pellicer A, Remohi J, et al:  Uterine and Ovarian Function in Endometriosis.  Sem Reprod Med 21:183-191, 2003.
 115. Giudice LC, Tazuke SI, Swiersz L:  Status of Current Research on Endometriosis. J Reprod Med 43:252-262, 1998.
 116. Kim AH, Adamson GD:  Does Therapy for Minimal/Mild Endometriosis Enhance Conception?  Inf Reprod Med Clin North Am 8:623-637, 1997.
 117. Stein IF, Leventhal ML: Amenorrhea Associated with Bilateral Polycystic Ovaries.  Am J Obstet Gynecol Page 181-191, 1934.
 118. Koivunen R, Laatikainen T, Tomas C, et al:  The Prevalence of Polycystic Ovaries in  Healthy Women.  Acta Obstet Gynecol Scand 78:137-141, 1999.
 119. Adams J, Polson DW, Franks S:  Prevalence of Polycystic ovaries in Women with Anovulation and Idiopathic Hirsutism.  Br Med J 293:355-359, 1986.
 120. Franks S:  Polycystic Ovary Syndrome:  A Changing Perspective.  Clin Endocrinol 31:87-120, 1989.
 121. Lanzone A, Fulghesu AM, Andreani CL, et al:  Insulin Secretion in Polycystic Ovarian Disease:  Effect of Ovarian Suppression by GnRH Agonist.  Hum Reprod 5:143-149, 1990.
 122. Farah L, Azziz R: Polycystic Ovary Syndrome.  The Female Patient.  24: 79-84, 1999.
 123. Robert Y, Ardaens Y, Dewailly D:  Imaging Polycystic Ovaries.  In:  Kovacs GT (Ed.).  Polycystic Ovary Syndrome.  Cambridge University Press, 2000.
 124. Moran C, Azziz R: 21-Hydroxylase-Deficient Nonclassic Adrenal Hyperplasia:  The Great Pretender.  In:  Carr BR (Ed) Seminars in Reproductive Medicine 21:295-300, 2003.
 125. Legro RS, Urbanek M, Kunselman AR, et al:  Self-Selected Women with Polycystic Ovary Syndrome are Reproductively and Metabolically Abnormal and Under Treated.  Fertil Steril 78:51-57, 2002.
 126. Farah L, Lazenby AJ, Boots LR, et al:  Prevalence of Polycystic Ovarian Syndrome in Women Seeking Treatment from Community Electrologists.  J Repro Med 44:870-874, 1999.
 127. Fulghesu AM, Ciampelli M, Belosi C, et al:  A New Ultrasound Criterion for the Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome:  The Ovarian Stroma / Total Area Ratio.  Fertil Steril 76:326-331, 2001.
 128. van Santbrink EJP, Hop WC, Fauser BCJM:  Classification of Normal Gonadotropic Infertility:  Polycystic Ovaries Diagnosed by Ultrasound versus Endocrine Characteristics of Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 67:452-458, 1997.
 129. Kaleli S, Erel CT, Oral E, et al:  Ovarian Stromal Hypertrophy in Polycystic Ovary Syndrome.  J Repro Med 43:893-897, 1998.
 130. McCartney CR, Eagleson CA, Marshall JC:  Regulation of Gonadotropin Secretion:  Implications for Polycystic Ovary Syndrome.  Seminars in Reproductive Medicine 20:317-325, 2002.
 131. Taylor AE, McCourt B, Martin KA, et al:  Determinants of Abnormal Gonadotropin Secretion in Clinically Defined Women with Polycystic Ovary Syndrome.  J Clin Endocrinol Metab 82:2248-2256, 1997.
 132. Kalro BN, Loucks TL, Berga SL:  Neuromodulation in Polycystic Ovary Syndrome.  Infert Reprod Med Clin N Am 14:529-555, 2003.
 133. Kahsar-Miller MD, Nixon C, Boots LR, et al:  Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in First-Degree Relatives of Patients with PCOS.  Fertil Steril 75:53-58, 2001.
 134. Legro RS, Strauss JF:  Molecular Progress in Infertility:  Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 78:569-576, 2002.
 135. Ali AFM, Fateen B, Ezzet A, et al:  Polycystic Ovary Syndrome as an Autoimmune Disease:  A New Concept.  Obstet Gynecol 95:48S, 2000.
 136. Carmina E, Lobo RA:  Do Hyperandrogenic Women with Normal Menses have Polycystic Ovary Syndrome?  Fertil Steril 71:319-322, 1999.
 137. Rajaniemi HJ, Ronnberg L, Kauppila A, et al:  Luteinizing Hormone Receptors in Ovarian Follicles of Patients with Polycystic Ovarian Disease.  J Clin Endocrinol Metab 51:1054-1057, 1980.
 138. Tanaka T, Fujimoto S, Kutsuzawa T:  The Effect of Ovarian Wedge Resection and Incision on Circulating Gonadotropin in Patients with Polycystic Ovarian Disease.  Int J Fertil 23:93-99, 1978.
 139. Mahesh VB, Toledo SP, Mattar E:  Hormone Levels Following Wedge Resection in Polycystic Ovary Syndrome Obstet Gynecol 51:64S-69S, 1978.
 140. Szilagyi A, Rossmanith W, Csermely T, et al: Changes in Circulating Hormone Levels after Ovarian Wedge Resection in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Arch Gynecol Obstet 248:31-35, 1990.
 141. Campo S, Felli A, Lamanna MA, et al:  Endocrine Changes and Clinical Outcome After Laparoscopic Ovarian Resection in Women with Polycystic Ovaries.  Hum Reprod 8:359-363, 1993.
 142. Mukherjee, T, Addulla M, Copperman TK:  Increased Incidence of Endometriosis Coexisting with Polycystic Ovary Syndrome in Infertile Patients. Poster presentation 1998 54th Annual Meeting ASRM San Francisco, CA.
 143. Dahlgren E, Janson PO, Johansson S, et al:  Polycystic Ovary Syndrome and Risk for Myocardial Infarction.  Acta Obstet Gyncol Scand.  71:599-604, 1992.
 144. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group:  Revised 2003 Consensus on Diagnostic Criteria and Long-Term Health Risks Related to Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 81:19-25, 2004.
 145. Thacher SS: PCOS:  The Hidden Epidemic.  Perspectives Press, Indianapolis, 2001.
 146. Gibson M:  Reproductive Health and Polycystic Ovary Syndrome.  Am J Med 98:675-755, 1995.
 147. Kurabayashi T, Kase H, Suzuki M, et al:  Endometrial Abnormalities in Infertile Women.  J Reprod Med. 48:455-459, 2003.
 148. Rutanen EM, Stenman S, Blum W, et al: Relationship between Carbohydrate Metabolism and Serum Insulin-like Growth Factor System in Postmenopausal women:  Comparison of Endometrial Cancer Patients with Healthy Controls.  J Clin Endocrinol Metab 77:199-204, 1993.
 149. Nagaman N, Hannigan EV, Van Dinh T, et al:  Hyperinsulinemia and Stromal Luteinization of the Ovaries in Postmenopausal Women with Endometrial Cancer.  J Clin Endocrinol Metab 67:144-148, 1988.
 150. Murphy LJ, Ghahary A:  Uterine Insulin-like Growth Factor–I:  Regulation of Expression and its Role in Estrogen-induced Uterine Proliferation. Endocr Rev 11:443-453, 1990.
 151. Julkunen M, Koistinen R, Aalto-Setala K, et al:  Primary Structure of Human Insulin-like Growth Factor-binding Protein/Placental Protein 12 and Tissue Specific Expression of its mRNA.  FEBS Letters 236:295-302, 1988.
 152. Giudice LC, Dsupin BA, Irwin JC:  Steroid and Peptide Regulation of Insulin-like Growth Factor-binding Proteins Secreted by Human Endometrial Stromal Cells is Dependent on Stromal Differentiation.  J Clin Endocrinol Metab 75:1235-1241, 1992. 
 153. Ciampelli M, Lanzone A:  Insulin and Polycystic Ovary Syndrome:  A New Look at an Old Subject.  Gynecol Endocrinol 12:277-292, 1998.
 154. Kazeer RR:  Insulin Resistance, Insulin-like Growth Factor-I and Breast Cancer:  An Hypothesis.  Int J Cancer 62:403-406, 1995.
 155. Coulam CB, Annegers JF, Kranz JS:  Chronic Anovulation Syndrome and Associated Neoplasia.  Obstet Gynecol 61:403-407, 1983.
 156. Kaaks R:  Nutrition, Hormones and Breast Cancer:  Is Insulin the Missing Link?  Cancer Causes Control.  7:605-625, 1996.
 157. Secreto G, Zumoff B:  Abnormal Production of Androgens in Women with Breast Cancer.  Anticancer Res 14:2113-2117, 1994.
 158. Gammon M.D., Thomas WD:  Polycystic Ovaries and the Risk of Breast Cancer.  Am J. Epidemiol (134:818-824, 1991).
 159. Toniolo P, Whittemore AS:  Re:  ‘Polycystic Ovaries and the Risk of Breast Cancer.’  Am J Epidemiol 136:372-373, 1992.
 160. Dahlgren E, Johansson S, Lindstedt G, et al:  Women with Polycystic Ovary Syndrome Wedge Resected in 1956 to 1965:  A Long-Term Follow-Up Focusing on Natural History and Circulating Hormones.  Fertil Steril 57:505-513, 1992.
 161. Solomon CG:  The Epidemiology of Polycystic Ovary Syndrome.  Prevalence and Associated Disease Risks.  Endocrinol Metab Clin North Am 28:247-263, 1999.
 162. Yarali H, Yildirir A, Aybar F, et al:  Diastolic Dysfunction and Increased Serum Homocysteine Concentrations May Contribute to Increased Cardiovascular Risks in Patients with Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 76:511-516, 2001.
 163. Harlow BL, Signorello LB, Hall JE, et al:  Reproductive Correlates of Chronic Fatigue Syndrome.  Am J Med. 105(3A):94S-99S, 1998.
 164. Hansen KA:  Hirsutism:  Options for Treating the Whole Patient. The Female Patient 23:31-38, 1998.
 165. Schleicher S:  Hirsutism:  Looking Below the Surface.  The Female Patient 25:38-44, 2000.
 166. Mastorakos G, Koliopoulos C, Creatsas G:  Androgen and Lipid Profiles in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome Who were Treated with Two Forms of Combined Oral Contraceptives.  Fertil Steril 77:919-927, 2002.
 167. Milewicz A, Silber D, Kirschner MA:  Therapeutic Effects of Spironolactone in Polycystic Ovary Syndrome.  Obstet Gynecol 61:429-432, 1983.
 168. Blum I, Kaufman H, Marilus R, et al: Successful Treatment of Polycystic Ovary Syndrome with Spironolactone or Bromocriptine.  Obstet Gynecol 57:661-665, 1981.
 169. Serafini P, Lobo RA:  The Effects of Spironolactone on Adrenal Steroidogenesis in Hirsute Women.  Fertil Steril 44:595-599, 1985.
 170. Unluhizarci K, Everest H, Bayram F, et al: Comparison of Spironolactone and Spironolactone plus Finasteride in the Treatment of Hirsutism.  Fertil Steril 78:1331-1332, 2002.
 171. Vigersky RA, Mehlman I, Glass AR, et al:  The Treatment of Hirsute Women with Cimetidine. N Engl J Med page 1042, October 30, 1980.
 172. Muderris II, Bayram F, Sahin Y, et al:  The Efficacy of 250 mg/day Flutamide in the Treatment of Patients with Hirsutism.  Fertil Steril 66:220-222, 1996.
 173. Moghetti P, Castello R, Nagri C, et al:  Flutamide in the Treatment of Hirsutism:  Long-Term Clinical Effects, Endocrine Changes, and Androgen Receptor Behavior.  Fertil Steril 65:511-517, 1995.
 174. Erenus M, Yucelten D, Durmusoglu F, et al:  A Comparison of Finasteride Versus Spironolactone in the Treatment of Idiopathic Hirsutism.  Fertil Steril 68:1000-1003, 1997.
 175. Ciotta L, Cianci A, Calogero AE, et al:  Clinical and Endocrine Effects of Finasteride, A 5-a Reductase Inhibitor, in Women with Idiopathic Hirsutism.  Fertil Steril 64:299-306, 1995.
 176. Durmusoglu F, Eranus M:  Efficacy and Safety of Finasteride?  Fertil Steril 68:589, 1997.
 177. Falsetti L, Gambera A: Comparison of Finasteride and Flutamide in the Treatment of Idiopathic Hirsutism.  Fertil Steril 72:41-46, 1999.
 178. Dunaif A, Thomas A:  Current Concepts in the Polycystic Ovary Syndrome.  Annu Rev Med 52:401-419, 2001.
 179. Legos RS, Finegood D, Dunaif A:  A Fasting Glucose to Insulin Ratio is a Useful Measure of Insulin Sensitivity in Women with Polycystic Ovary Syndrome.  J Clin Endocrinol Metab. 893:2694-2698, 1998.
 180. Yildirim B, Sabir N, Kaleli B:  Relation of Intra-Abdominal Fat Distribution to Metabolic Disorders in Non-obese Patients with Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil  Steril 79:1358-1364, 2003.
 181. Nestler JE:  Should Patients with Polycystic Ovarian Syndrome be Treated with Metformin?  An Enthusiastic Endorsement.  Hum Reprod 17:1950-1953, 2002.
 182. Attia GR, Raine WE, Carr BR:  Metformin Directly Inhibits Androgen Production in Human Thecal Cells.  Fertil Steril 76:517-524, 2001.
 183. Mansfield R, Galela R, Brincat M, et al:  Metformin has Direct Effects on Human Ovarian Steroidogensis.  79:956-962, 2003.
 184. Marca A, Morgante G, Palumbo M, et al: Insulin-Lowering Treatment Reduces Aromatase Activity in Response to Follicle-Stimulating Hormone in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril 78:1234-1239, 2002.
 185. Morin-Papunen LC, Koivunen RM, Ruokonen A, et al:  Metformin Therapy Improves the Menstrual Pattern with Minimal Endocrine and Metabolic Effects in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril 69:691-696, 1998.
 186. Velzquez E, Acosta A, Mendoza SG:  Menstrual Cyclicity After Metformin Therapy and Polycystic Ovary Syndrome.  Obstet Gynecol 90:329-395, 1997.
 187. Ciampelli M, Lanzone A:  Insulin and Polycystic Ovary Syndrome:  A New Look at an Old Subject.  Gynecol Endocrinol. 12:277-292, 1998.
 188. Vandermolen DT, Ratts VS, Evans WS, et al:  Metformin Increases the Ovulatory Rate and Pregnancy Rate from Clomiphene Citrate in Patients with Polycystic Ovary Syndrome Who are Resistant to Clomiphene Citrate Alone.  Fertil Steril 75:310-315, 2001.
 189. Costello MF, Eden JA:  A Systematic Review of the Reproductive System Effects of Metformin in Patients with Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 79:1-13, 2003.
 190. Lord JM, Flight IHK, Norman RJ:  Metformin in Polycystic Ovary Syndrome:  Systematic Review and Meta-Analysis.  Br Med J 327:1-6, 2003.
 191. Genazzani AD, Battaglia C, Malavasi B, et al:  Metformin Administration Modulates and Restores Luteinizing Hormone Spontaneous Episodic Secretion and Ovarian Function in Non-Obese Patients with Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 81:114-119, 2004.
 192. Fulghesu AM, Ciampelli M, Mucj G, et al:  N-acetyl-cysteine Treatment Improves Insulin Sensitivity in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril 77:1128-1135, 2002.
 193. 193.   Ghazeeri G, Kutteh WH, Bryer-Ash M, et al:   Effect of Rosiglitazone on Spontaneous and Clomiphene Citrate-Induced Ovulation in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril 79:562-566, 2003.
 194. 194.   Cateldo NA, Abbasi F, McLaughlin TL, et al:   Improvement in Insulin Sensitivity Followed by Ovulation and Pregnancy in a Woman with Polycystic Ovary Syndrome Treated with Rosiglitazone.  Fertil Steril 76:1057-1059, 2001.
 195. Nestler JE, Jakubowicz DJ, Reamer P, et al:  Ovulatory and Metabolic Effects of D-chiro-inositol in the Polycystic Ovary Syndrome.  N Engl J Med.  340:1314-1320, 1999.
 196. Lanzone A, Caruso A, Di Simone N, et al:  Polycystic Ovary Disease, A Risk Factor for Gestational Diabetes?  J Reprod Med 40:312-316, 1995.
 197. Anttila L, Karjala K, Pentilla T-A, et al:  Polycystic Ovaries in Women with Gestational Diabetes.  Obstet Gynecol 92:13-16, 1998.
 198. Glueck CJ, Wang P, Kobayashi S, et al:  Metformin Therapy Throughout Pregnancy Reduces the Development of Gestational Diabetes in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Fertil Steril 77:520-525, 2002.
 199. Craig LB, Ke RW, Kutteh WH:  Increased Prevalence of Insulin Resistance in Women with a History of Recurrent Pregnancy Loss.  Fertil Steril 78:487-490, 2002.
 200. Glueck CJ, Phillips H, Cameron D, et al:  Continuing Metformin Throughout Pregnancy in Women with Polycystic Ovary Syndrome Appears to Safely Reduce First-Trimester Spontaneous Abortion:  A Pilot Study.  Fertil Steril 75:46-52, 2001.
 201. Bedaiwy MA, Miller KF, Goldberg JM, et al:  Effect of Metformin on Mouse Embryo Development.  Fertil Steril 76:1078-1079, 2001.
 202. Giugliano D, Ceriello A, Salvatore T, et al:  β-Endorphin Infusion Restores Acute Insulin Responses to Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus.  J Clin Endocrinol Metab 64:944-948, 1987.
 203. Ipp E, Dobbs R, Unger RH:  Morphine and β-Endorphins Influence the Secretion of the Endocrine Pancreas.  Nature. 276:190-191, 1978.
 204. Fulghesu AM, Ciampelli M, Fortini A, et al:  Effect of Opioid Blockade on Insulin Metabolism in Polycystic Ovarian Disease.  Hum Reprod 10:2253-2257, 1995.
 205. Givens JR, Kurtz BR, Kitabchi AE, et al:  Reduction of Hyperinsulinemia and Insulin Resistance by Opiate Receptor Blockade.  J Clin Endocrinol Metab. 64:377-382, 1987.
 206. Fulghesu AM, Lanzone A, Cucinelli F, et al:  Long-Term Naltrexone Treatment Reduces the Exaggerated Insulin Secretion in Patients with Polycystic Ovary Disease.  Obstet Gynecol. 82:191-197, 1993.
 207. Lanzone A. Fulghesu AM, Fortini A, et al:  Effect of Opiate Receptor Blockade on the Insulin Response to Oral Glucose Load in Polycystic Disease.  Hum Reprod. 6:1043-1049, 1991.
 208. Lanzone A, Fulghesu AM, Cucinelli F, et al:  Evidence of a Distinct Derangement of Opioid Tone in Hyperinsulinemic Patients with Polycystic Ovary Syndrome:  Relationship with Insulin and Luteinizing Hormone Secretion.  J Clin Endocrinol Metab. 80: 3501-3507, 1995.
 209. Fulghesu AM, Ciampelli M, Guido M, et al:  Role of Opioid Tone in the Pathophysiology of Hyperinsulinemia and Insulin Resistance in Polycystic Ovarian Disease.  Metabolism.  47:1-5, 1998.
 210. Villa P, Valle D, Mancini A, et al:  Effect of Opioid Blockade on Insulin and Growth Hormone (GH) Secretion in Patients with Polycystic Ovary Syndrome:  The Heterogeneity of Impaired GH Secretion is Related to Both Obesity and Hyperinsulinism.  Fertil Steril 71:115-121, 1999.
 211. Bahamondes L, Bueno GJR, Hardy E, et al:  Identification of Main Risk Factors for Tubal Infertility. Fertil Steril 61:478-482, 1994.
 212. Alexander LL, Cates JR, Herndon N, Ratcliffe JF:  Sexually Transmitted Diseases in America:  How Many Cases and at What Cost?  Prepared for the Kaiser Family Foundation by, American Social Health Association, December 1998.
 213. Sciarra JJ:  Sexually Transmitted Diseases:  Global Importance.  Int J Gynec Obstet 58:107-119, 1997.
 214. Rees E.  Treatment of Pelvic Inflammatory Disease.  Am J Obstet Gynecol 138:1042-1047, 1980.
 215. Stamm WE, Guinan ME, Johnson C, et al:  Effective Treatment Regimens for Neisseria Gonorrhoeae on Simultaneous Infection with Chlamydia Trachomatis.  N Engl J Med 310:545-549, 1984.
 216. Center for Disease Control and Prevention.  Screening Tests to Detect Chlamydia Trachomatis and Neisseria Gonorrhoeae Infections – 2002.  MMWR 51 (No. RR-15) 2002.
 217. Westrom L, Joesoef R, Reynolds G, et al:  Pelvic Inflammatory Disease and Fertility:  A Cohort Study of 1,844 Women with Laparoscopically-Verified Disease and 657 Control Women with Normal Laparoscopy Results.  Sex Transm Dis 19:185-192, 1992.
 218. Vigil P, Tapia A, Zacharis S, et al:  First-Trimester Pregnancy Loss and Active Chlamydia Trachomatis Infection:  Correlation and Ultrastructural Evidence.  Andrologia 34:373-378, 2002.
 219. Sulak PJ:  Sexually Transmitted Diseases.  Seminars in Reproductive Medicine (Carr BR, Ed.) 21:399-413, 2003.
 220. Hilgers TW and Yeung P: Intratubal Pressure Before and After Transcervical Catheterization of the Fallopian Tubes.  Fertil Steril 72:174-178, 1999.
 221. Saracoglu FO, Mungan T, Tanzer F:  Salpingitis Isthmica Nodosa in Infertility and Ectopic Pregnancy.  Gynecol Obstet Invest 34:202-205, 1992.
 222. Homm RJ, Holz G, Garvin AJ:  Fertil Steril 48:756-760, 1987.
 223. Gurgan T, Urman B, Yarali H, et al:  Salpingoscopic Findings in Women with Occlusive and Nonocclusive Salpingitis Isthmica Nodosa.  Fertil Steril 61:461-463, 1994.
 224. American Fertility Society.  The American Fertility Society Classifications of Adnexal Adhesions, Distal Tubal Occlusion, Tubal Occlusion Secondary to Tubal Ligation, Tubal Pregnancies, Müllerian Anomalies And Intrauterine Adhesions.  Fertil Steril 49:944-955, 1988.
 225. Puttemans PJ, Brosens IA, Delattin PH, et al:  Salpingoscopy versus Hysterosalpingography in Hydrosalpinges.  Hum Reprod 2:535-540, 1987.
 226. Marana R, Rizzi M, Muzii L, et al:  Correlation Between the American Fertility Society Classifications of Adnexal Adhesions and Distal Tubal Occlusion, Salpingoscopy and Reproductive Outcome in Tubal Surgery.  Fertil Steril 64:924-929, 1995.
 227. Marana R, Catalano GF, Muzii L, et al:  The Prognostic Role of Salpingoscopy in Laparoscopic Tubal Surgery.  Hum Reprod 14:2991-2995, 1999.
 228. Practice Committee Report.  Salpingectomy for Hydrosalpinx Prior to IVF.  American Society for Reproductive Medicine and Society of Reproductive Surgeons.  July 2001.
 229. Gomel V:  Salpingostomy by Microsurgery.  Fertil Steril 29:380-387, 1978.
 230. Kistner RW:  Sequential Use of Clomiphene Citrate and Human Menopausal Gonadotropin in Ovulation Induction.  Fertil Steril 27:72-82, 1976.
 231. Jewelewicz R, Gindoff PR:  Gynecol Obstet Invest 26:89-103, 1988. 
 232. March CM:  Ovulation Induction.  J Reprod Med 38:335-346, 1993.
 233. Kennedy JL, Adashi EY:  Ovulation Induction.  Obstet Gynecol Clin North Am 14:831-864, 1987. 
 234. Greenblatt RB, Barfield WE, Jungek EC, et al:  Induction of Ovulation with MRL/41.  JAMA 178:101, 1961.
 235. Charles D:  M.R.L. 41 in the Treatment of Secondary Amenorrhea and Endometrial Hyperplasia.  Lancet 2:278, 1962. 
 236. Greenblatt RB, Roy S, Mahesh VB, et al:  Induction of Ovulation.  Am J Obstet Gynecol 84:900, 1962.
 237. Jones GS, Moraes-Ruehsen MD:  Clomiphene Citrate for Improvement of Ovarian Function.  Am J Obstet Gynecol 99:814, 1967.
 238. Kistner R:  Further Observations on the Effects of Clomiphene Citrate in Anovulatory Females.  Am J Obstet Gynecol 92:380, 1965.
 239. Lamm EJ, Guderian AM:  Clinical Effects of Clomiphene in Anovulation.  Obstet Gynecol 28:505, 1966.
 240. MacGregor AH, Johnson JE, Bunde CA:  Further Clinical Experience with Clomiphene Citrate.  Fertil Steril 19:616, 1968.
 241. Puebla RA, Greenblatt RB:  Clomiphene Citrate in the  Management of Ovulatory Uterine Bleeding.  J Clin Endocrinol 24:863, 1964. 
 242. Roy S, Greenblatt RB, Mahesh VB, et al:  Clomiphene Citrate:  Further Observations on its Use in Induction of Ovulation in the Human and on its Mode of Action.  Fertil Steril 14:575-594, 1963.
 243. Whitelaw MJ, Grams LR, Stamm WJ:  Clomiphene Citrate:  Its Uses and Observations on its Probable Action.  Am J Obstet Gynecol 90:355, 1964. 
 244. Adashi EY:  Clomiphene Citrate – Initiated Ovulation:  The State of the Art.  In:  Wallach EE, Zacur HA (Eds).  Reproductive Medicine and Surgery.  Mosby, St. Louis, 1995.
 245. Kerin JF, Liu JH, Phillipou G, et al:  Evidence for a Hypothalamic Site of Action of Clomiphene Citrate in Women.  J Clin Endocrinol Metab 61:265, 1985.
 246. Greenblatt RB, Barfield WE, Jungck EC, et al:  Induction of Ovulation with MRL/41:  Preliminary Report.  JAMA 178:127-130, 1961.
 247. Greenblatt RB:  Chemical Induction of Ovulation.  Fertil Steril 12:402-404, 1961. 
 248. Smith OW, Smith GV, Kistner RW:  Action of MER-25 and of Clomiphene on the Human Ovary.  JAMA.  184:122-130, 1963.
 249. Naville AH, Kistner RW, Wheatley RE, et al:  Induction of Ovulation with Clomiphene Citrate.  Fertil Steril 15:290-309, 1964. 
 250. Rivo E, Rock J:  The Clinical Use of Clomiphene Citrate.  Pac Med Surg 413-420, Nov.-Dec. 1965.
 251. Council on Drugs.  American Medical Association.  Evaluation of a New Ovulatory Stimulating Agent:  Clomiphene Citrate (Clomid).  JAMA 206:635-636, 1968. 
 252. Adashi EY, Rock JA, Shapp KC, et al:  Gestational Outcome of Clomiphene-Related Conceptions.  Fertil Steril 31:620,1979.
 253. Ahlgren M, Kallen B, Rannevik G:  Outcome of Pregnancy after Clomid Therapy.  Acta Obstet Gynecol Scand 53:371, 1976. 
 254. Correy JF, Marsden DE, Schokman FCM:  The Outcome of Pregnancy Resulting from Clomiphene-Induced Ovulation.  Aust NZ – J Obstet Gynaecol  22:18, 1982.
 255. Hack M, Brish M, Serr DM, et al:  Pregnancy after Induced Ovulation.  Followup of Pregnancies in Children Born after Clomiphene Citrate.  JAMA 220:1329, 1972. 
 256. Harlap S:  Ovulation Induction and Congenital Malformations.  Lancet 2:961, 1976.
 257. Insler V, Zakut H, Serr DM:  Cycle Pattern and Pregnancy Rate Following Clomiphene-Estrogen Therapy.  Obstet Gynecol 41:602, 1973. 
 258. Karow WG, Payne SA:  Pregnancy after Clomiphene Citrate Treatment.  Fertil Steril 19:351, 1968.
 259. Kurachi K, Aono T, Minagawa J, et al:  Congenital Malformation of Newborn Infants after Clomiphene-Induced Ovulation.  Fertil Steril 40:187, 1983. 
 260. Asch RH, Greenblatt RB:  Update on the Safety and Efficacy of Clomiphene Citrate as a Therapeutic Agent.  J Reprod Med 17:175, 1976.
 261. Gemzell C, Diczfalusy E, Tillinger G:  Clinical Effects of Human Pituitary Follicle-Stimulating Hormone (FSH).  J Clin Endocrinol Metab 18:1333, 1958. 
 262. Donini P, Puzzvoli D, Montezemolo R:  Purification of Gonadotropin from Human Menopausal Urine.  Acta Endocrinol 45:321, 1964.
 263. Lunenfeld B, Sulimovizi S, Rabau E, et al:  Compt Rend Soc Franc Gynecol 35:346, 1962.
 264. Schally AV, Kastin AJ, Arimura A:  The Hypothalamus and Reproduction.  Am J Obstet Gynecol 114:423, 1972.
 265. Belchetz PE, Plant TM, Nakai I, et al:  Hypophyseal Responses to Continuous and Intermittent Delivery of Hypothalmic Gonadotropin-Releasing Hormone. Science 202:631, 1978. 
 266. Nakai Y, Plant TM, Hess DL, et al:  On the Sites of the Negative and Positive Feedback Actions of Estradiol in the Control of Gonadotropin Secretion in the Rhesus Monkey.  Endocrinology 102:1008, 1978.
 267. Knobil E, Plant TM, Wildt L, et al:  Control of the Rhesus Monkey Menstrual Cycle:  Permissive Role of Hypothalamic Gonadotropin-Releasing Hormone.  Science 270:1371, 1980.
 268. Leyendecker G, Wildt L, Hansmann M:  Pregnancies Following Chronic Intermittent (Pulsatile) Administration of Gn-Rh by Means of a Portable Pump (“Zyklomat”) – A New Approach to the Treatment of Infertility and Hypothalamic Amenorrhea.  J Clin Endocrinol Metab.  51:1214, 1980.
 269. Dodge ST, Strickler, Keller DW:  Ovulation Induction with Low Doses of Clomiphene Citrate.  Obstet Gynecol 67:63S-65S, 1986.
 270. Shalev J, Goldenberg M, Kukia E, et al:  Comparison of Five Clomiphene Citrate Dosage Regimens:  Follicular Recruitment and Distribution in the Human Ovary.  Fertil Steril 52:560-563, 1989.
 271. Barrett CTH, Hakim CA:  Low-Dosage Clomiphene Therapy in the Treatment of Infertility Due to Defective Ovulation.  S Afr Med J 48:1456-1458, 1974.
 272. Biljan MM, Mahutte NG, Tulandi T, et al:  Prospective Randomized Double-Blind Trial of the Correlation Between Time of Administration and Anti-Estrogenic Effects of Clomiphene Citrate on Reproductive End Organs.  Fertil Steril 71:633-638, 1999.
 273. Daley DC, Walters CA, Soto-Albors CE, et al:  A Randomized Study of Dexamethasone and Ovulation Induction with Clomiphene Citrate.  Fertil Steril 41:844-848, 1984.
 274. Lobo RA, Paul W, March CM, et al:  Clomiphene and Dexamethasone in Women Unresponsive to Clomiphene Alone.  Obstet Gynecol 60:497-501, 1982.
 275. Isaacs JD, Lincoln SR, Cowan BD:  Extended Clomiphene Citrate (CC) and Prednisone for the Treatment of Chronic Anovulation Resistant to CC alone.  Fertil Steril 67:641-643, 1997.
 276. Soto-Albors C, Daly DC, Ying Y-K:  Efficacy of Human Menopausal Gonadotropins as Therapy for Abnormal Cervical Mucus.  Fertil Steril 51:58-62, 1989.
 277. Filicori M, Cognigni GE, Tabarelli C, et al:  Stimulation and Growth of Antral Ovarian Follicles by Selective LH Activity Administration in Women.  J Clin Endocrinol Metab 87:1156-1161, 2002. 
 278. Filicori M, Cognigni GE, Taraborreli S, et al:  Intracytoplasmic Sperm Injection Pregnancy after Low-Dose Human Chorionic Gonadotropin Alone to Support Ovarian Folliculogenesis.  Fertil Steril 78:414-416, 2002.
 279. Maxson WS, Pittaway DE, Herbert CM, et al:  Antiestrogenic Effect of Clomiphene Citrate:  Correlation with Serum Estradiol Concentrations.  Fertil Steril 42:356-359, 1984.
 280. Massai MR, de Ziegler D, Lesorbre V, et al:  Clomiphene Citrate Affects Cervical Mucus and Endometrial Morphology Independently of the Changes in Plasma Hormonal Levels Induced by Multiple Follicular Recruitment.  Fertil Steril 59:1179-1186, 1993.
 281. Neely JL, Abate M, Swinker M, et al:  The Effect of Doxycycline on Serum Levels of Ethinyl Estradiol, Norethindrone And Endogenous Progesterone.  Obstet Gynecol 77:416-420, 1991.
 282. Zieman M, Nelson A: Combination OCs and Prescribed Antibiotics.  The Female Patient.  27:40-41, 2002.
 283. Martin F, Peltonen J, Laatikainen T, et al:  Excretion of Progesterone Metabolites and Estriol in Faeces from Pregnant Women During Ampicillin Administration.  J Steroid Biochem 6:1339-1346, 1975.
 284. Hammond MG, Halme JK, Talbert LM:  Factors Affecting the Pregnancy Rate in Clomiphene Citrate Induction of Ovulation.  Obstet Gynecol 62:196-202, 1983.
 285. Hilgers TW:  Successful Pregnancies in Kallmann Syndrome Using Pulsatile IV GnRH.  Symposium on Modes of Action of GnRH and GnRH Analogs, February 26-March 2, 1991, Scottsdale, AZ.
 286. Hilgers TW:  The Use of Preovulatory Subcutaneous “Booster” GnRH (Self-Administered) for Ovulation Induction.  Symposium on Modes of Action on GnRH and GnRH Analogs, February 26-March 2, 1991, Scottsdale, AZ.
 287. Check JH, Diettreich C, Nowroozi K, et al:  Comparison of Various Therapies for the Luteinized Unruptured Follicle Syndrome.  Int J Fertil 37:33-40, 1992.
 288. Gompel A, Mauvais-Jarvis P:  Induction of Ovulation with Pulsatile GnRH and Hypothalamic Amenorrhea.  Hum Reprod 3:473-477, 1988.
 289. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.  Use of Clomiphene Citrate in Women.  Fertil Steril 80:1302-1308, 2003.  
 290. Purvin V:  Visual Disturbance Secondary to Clomiphene Citrate.  Arch Ophthalmol 1130:482-484, 1995.
 291. Nakamura Y, Ono M, Yoshida Y, et al:  The Effects of Clomiphene Citrate on the Endometrial Thickness of an Echogenic Pattern of the Endometrium.  Fertil Steril 67:256-260, 1997.
 292. Eden JA, Place J, Carter GD, et al:  The Effect of Clomiphene Citrate on Follicular Phase Increase on Endometrial Thickness and Uterine Volume.  Obstet Gynecol 73:187-190, 1989.
 293. Check JH, Diettreich C, Luri D:  The Effect of Consecutive Cycles of Clomiphene Citrate on Endometrial Thickness and Echo Pattern.  Obstet Gynecol 86:341-345, 1995. 
 294. Yagel S, Ben-Chetrit A, Anteby E, et al:  The Effect of ethinyl estradiol on Endometrial Thickness and Uterine Volume During Ovulation Induction by Clomiphene Citrate.  Fertil Steril 57:33-36, 1992.
 295. Gerli S, Gholami H, Manna A, et al:  Use of Ethinyl Estradiol to Reverse the Anti-Estrogenic Effects of Clomiphene citrate in Patients Undergoing Intrauterine Insemination:  A Comparative, Randomized Study.  Fertil Steril 73:85-89, 2000.
 296. American Society for Reproductive Medicine.  Practice Committee Report:  A Technical Bulletin.  Induction of Ovarian Follicle Development and Ovulation with Exogenous Gonadotropins.  American Society for Reproductive Medicine,  Birmingham, AL, 1998.
 297. Schaumburg H, Kaplan J, Windebank A, et al:  Sensory Neuropathy from Pyridoxine Abuse:  A New Mega-Vitamin Syndrome.  N Engl J Med 309:445-448, 1983.
 298. Parry GJ, Bredesen DE:  Sensory Neuropathy with Low-Dose Pyridoxine.  Neurology 35:1466-1468, 1985.
 299. Berger AR, Schaumburg HH, Schroeder C, et al:  Dose Response, Coasting, and Differential Fiber Vulnerability in Human Toxic Neuropathy:  A Prospective Study of Pyridoxine Neurotoxicity.  Neurology 42:1367-1370, 1992. 
 300. Fukushima T, Tajima C, Fukuma K, et al:  Tamoxifen in the Treatment of Infertility Associated with Luteal Phase Deficiency.  Fertil Steril 37:755-761, 1982.
 301. Messinis IE, Nillius SJ:  Comparison Between the Tamoxifen and Clomiphene for Induction of Ovulation.  Acta Obstet Gynecol Scand 61:377-379, 1982. 
 302. Fukushima T, Maeyama M:  Action of Tamoxifen on Folliculogenesis in the Menstrual Cycle of Infertile Patients.  Fertil Steril 40:210-214, 1983.
 303. Tajima C, Fukushima T:  Endocrine Profiles in Tamoxifen-Induced Ovulatory Cycles.  Fertil Steril 40:23-30, 1983. 
 304. Rouman FJME, Doesburg WH, Rolland R:  Treatment of Infertile Women with a Deficient Postcoital Test with Two Antiestrogens:  Clomiphene and Tamoxifen.  Fertil Steril 41:237-243, 1984.
 305. Tsuiki A, Uehara S, Kyono K, et al:  Induction of Ovulation with an Estrogen Antagonist, Tamoxifen.  Tohoku J Exp Med 144:21-31, 1984.
 306. Tajima C:  Endocrine Profiles in Tamoxifen-Induced Conception Cycles.  Fertil Steril 42:548-553, 1984.
 307. Tajima C:  Luteotropic Effects of Tamoxifen in Infertile Women.  Fertil Steril 42:223-227, 1984. 
 308. Tajima C:  Tamoxifen in the Treatment of Infertile Patients Associated with Inadequate Luteal Phase.  Fertil Steril 41:470-472, 1984.
 309. Borenstein R, Shoham Z, Yemini M, et al:  Tamoxifen Treatment in Women with Failure of Clomiphene citrate Therapy.  Aust NZ J Obstet Gynaecol 29:173-175, 1989.
 310. Boostanfar R, Jain JK, Mishell DR:  A Prospective Randomized Trial Comparing Clomiphene citrate with Tamoxifen Citrate for Ovulation Induction.  Fertil Steril 75:1024-1026, 2001.
 311. Goto S, Takakura K, Nakanishi K, et al:  Efficacy of Clomiphene Citrate and Cyclofenil for Infertile Women with Normal Ovulatory Cycles.  Fertil Steril 76:409-411, 2001.  
 312. Yong EL, Glasier A, Hillier H, et al:  Effect of Cyclofenil on Hormonal Dynamics, Follicular Development and Cervical Mucus in Normal and Oligomenorrheic Women.  Hum Reprod 7:39-43, 1992.
 313. Ludwig M, Doody KG, Doody KM:  Use of Recombinant Human Chorionic Gonadotropin in Ovulation Induction.  Fertil Steril 79:1051-1059, 2003.
 314. Mitwally MFM, Casper RF:  Use of an Aromatase Inhibitor for Induction of Ovulation in Patients with an Inadequate Response to Clomiphene Citrate.  Fertil Steril 75:305-309, 2001.
 315. Mitwally MFM, Casper RF:  Aromatase Inhibitors in Ovulation Induction.  In:  Aromatase:  Update and New Roles in Reproductive Disease.  Carr BR, Bulun SE (Eds) Sem Reprod Med 22:61-78, 2004. 
 316. Mitwally MFM, Casper RF:  Aromatase Inhibition Improves Ovarian Response to Follicle-Stimulating Hormone and Poor Responders.  Fertil Steril 77:776-780, 2002.  In this preliminary report, we demonstrate a potential benefit of aromatase inhibition for improving ovarian response to FSH in poor responders.
 317. Mitwally MF, Casper RF:  Using Aromatase Inhibitors to Induce Ovulation in Breast CA Survivors.  Contemporary OB/GYN.  49:73-83, 2004.
 318. Healey S, Tan SL, Tulandi T, et al:  Effects of Letrozole on Superovulation with Gonadotropins in Women Undergoing Intrauterine Insemination.  Fertil Steril 80:1325-1329, 2003.
 319. Kilic-Okman T, Kucuk M, Altaner S:  Comparison of the Effects of Letrozole in Clomiphene Citrate on Ovarian Follicles, Endometrium and Hormone Levels in the Rat.  Fertil Steril 80:1330-1332, 2003. 
 320. Casper RF:  Letrozole:  Ovulation or Superovulation? Fertil Steril 80:1335-1337, 2003.
 321. Tourgeman DE:  Ovulation Induction is not the Same as Superovulation:  The Effect of Selective Estrogen Receptor Modulators and Aromatase Inhibitors.  80:1333-1334, 2003.
 322. Healey S, Tan SL, Biljan MM, et al:  Letrozole and Gonadotropins:  What is the Ideal Patient Protocol?  Fertil Steril 80:1339, 2003.
 323. Bulun SE:  Ovulation Induction of Women with Infertility:  A New Indication for Aromatase Inhibitors.  Fertil Steril 80:1338, 2003. 
 324. Mitwally MFM, Casper RF:  SingleDose Administration of the Aromatase Inhibitor, Letrozole:  A Simple and Convenient Effective Method of Ovulation Induction.  Fertil Steril 76 (Suppl 1):594-595, 2001.
 325. Whittemore AS, Harris R, Itnyer J, et al:  Characteristics Relating to Ovarian Cancer Risks:  Collaborative Analysis of 12 U.S. Case-Controlled Studies.  II.  Invasive Epithelial Ovarian Cancers in White Women.  Am J Epidem 136:1184-1203, 1992.
 326. Rossing MA, Daling JR, Weiss NS, et al:  Ovarian Tumors in a Cohort of Infertile Women.  N Engl J Med 331:771-776, 1994.  This is a second article which introduced the topic.  Prolonged use of clomiphene may increase the risk of a borderline or invasive ovarian tumor.
 327. Potashnik G, Lerner-Geva L, Genkin L, et al:  Fertility Drugs and the Risk of Breast and Ovarian Cancers:  Results of a Long-Term Followup Study.  Fertil Steril 71:853-859, 1999.
 328. Modan B, Ron E, Lerner-Giva L, et al:  Cancer Incidence in a Cohort of Infertile Women.  Am J Epidem 147:1038-1042, 1998.
 329. Venn A, Watson L, Lumley J, et al:  Breast and Ovarian Cancer Incidence After Infertility and In Vitro Fertilization.  Lancet 346:995-1000, 1995. 
 330. Ness RB, Cramer DW, Goodman MT, et al:  Infertility, Infertility Drugs and Ovarian Cancer:  A Pooled Analysis of Case-Control Studies.  Am J Epidemiol 155:217-224, 2002.

Powrót do góry


E. Disorders of Human Ovulation

 1. Hackeloer BJ, Fleming R, Robinson HP, Adam AH, Coutts, JR:  Correlation of Ultrasonic and Endocrinologic Assessment of Human Follicular Development.  Am J Obstet Gynecol, 1979; 135:122-128.
 2. Fleischer AC, Daniell J, Rodier J, Lindsay AM, James AF, Jr:  Sonographic Monitoring of Ovarian Follicular Development.  J Clin Ultrasound, 1981; 9:275-280.
 3. Lenz S:  Ultrasonic Study of Follicular Maturation, Ovulation and Development of Corpus Luteum During Normal Menstrual Cycles.  Acta Obstet Gynecol Scand, 1985; 64:15-19.
 4. Queenan JT, O’Brien GD, Baines LM, Simpson J, Collins NP, Campbell S:  Ultrasound Scanning of Ovaries to Detect Ovulation in Women. Fertil Steril, 1980; 34:99-105.
 5. Nitschke-Dabelstein S, Hackeloer BJ, Sturm G:  Ovulation and Corpus Luteum Formation Observed by Ultrasonography.  Ultrasound Med Biol, 1980; 7:33-39.
 6. Koninckx PR, Renaer M, Brosens IA:  Origin of Peritoneal Fluid of Women:  An Ovarian Exudation Product.  Br J Obstet Gynaecol, 1980; 87:177-183.
 7. Pierson RA, Martinuk SD, Chizen DR, Simpson CW: Ultrasonic Visualization of Human Ovulation. In Evers JHL and Heineman MJ, Eds. From Ovulation to Implantation. Elsevier Science Publishers, New York, 1990; 73-79.
 8. Hilgers TW, Dvorak AD, Tamisiea DF, Ellis RL, Yaksich PJ:  Sonographic Definition of the Empty Follicle Syndrome, J Ultrasound Med, 1989; 8:411-416.
 9. Hilgers TW, Kimball CR, Keck SJ, Dvorak AD, Tamisiea DF, Yaksich PJ:  Assessment of the Empty Follicle Syndrome by Transvaginal Sonography.  J Ultrasound Med, 1992; 11:313-316.
 10. Hilgers TW, Daly KD, Hilgers SK, Prebil AM:  The Creighton Model FertilityCareTM System: A Standarized, Case Management Approach to Teaching.  Book I – Basic Teaching Skills. 2nd Edition.  Pope Paul VI Institute Press. Omaha, NE, 2002.
 11. Hilgers TW, Abraham GE, Cavanagh D:  Natural Family Planning I.  The Peak Symptom and Estimated Time of Ovulation. Obstet Gynecol, 1978;  52:575-582.
 12. Sakamoto C: Sonographic Criteria of Basic Changes in Human Endometrial Tissue.  Int J Gynaecol Obstet, 1985;  23:7-12.
 13. Eissa MK, Sawers RS, Docker MF, Lynch SS, Newton JR: Characteristics and Incidence of Dysfunctional Ovulation Patterns Detected by Ultrasound. Fertil Steril 1987; 47:603-612.
 14. Ying Y-K, Daly DC, Randolph JF, Soto-Albers CE, Maier DB, Schmidt CL, Riddick DH: Ultrasonographic Monitoring of Follicular Growth for Luteal Phase Defects. Fertil Steril, 1987; 48:433-436.
 15. Marik J, Hulka J: Luteinized Unruptured Follicle Syndrome: A Subtle Cause of Infertility. Fertil Steril 1978; 29:270-274.
 16. Kerin JF, Kirby C, Morris D, McEvoy M, Ward B, Cox LW: Incidence of the Luteinized Unruptured Follicle Phenomenon in Cycling Women. Fertil Steril 1983; 40:620-626.
 17. Katz E: The Luteinized Unruptured Follicle and other Ovulatory Dysfunctions. Fertil Steril, 1988; 50:839-850.
 18. Lewinthal D, Furman A, Blankstein J, Corenblum B, Shaler J, Lunenfeld B:  Subtle Abnormalities in Follicular Development and Hormonal Profile in Women with Unexplained Infertility. Fertil Steril 1986; 46:833-839.
 19. Haines CJ, Emes AL: The Relationship Between Follicle Diameter, Fertilization Rate, and Microscopic Embryo Quality. Fertil Steril 1991; 55:205-207.
 20. Coulam CB, Bustillo M, Schulman JD:  Empty Follicle Syndrome.  Fertil Steril 1986; 46:1153-1155.
 21. Tsuiki A, Rose BI, Hung TT:  Steroid Profiles of Follicular Fluids from a Patient with Empty Follicle Syndrome.  Fertil Steril 1988; 49:104-107.
 22. Zandt-Stastny D, Thorsen MK, Middleton WD, Aiman J, Zion A, McAsey M, Haroski:  Inability of Sonography to Detect Imminent Ovulation.  A J R 1989; 152:91-95.
 23. Craft I, Shelton K, Yovich J, Smith D:  Ovum Retention in the Human. Fertil Steril, 1980; 34:537-541.
 24. Stanger JD, Yovich JL: Failure of Human Oocyte Release at Ovulation. Fertil Steril, 1984: 41: 827-832.
 25. Hilgers TW:  A Sonographic Classification System for Disorders of Human Ovulation.  In:  Hilgers TW:  The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Chapter 18, Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE,  2004.
 26. Hackeloer BJ, Fleming R, Robinson HP, Adam AH, Coutts JRT:  Correlation of Ultrasonic and Endocrinologic Assessment of Human Follicular Development.  Am J Obstet Gynec 135: 122-128, 1979.
 27. Polan ML, Totora M, Caldwell BV, DeCherney AH, Haseltine FP, Kase N:  Abnormal Ovarian Cycles as Diagnosed by Ultrasound and Serum Estradiol Levels. Fertil Steril 37:342-247, 1982.
 28. Marrs RP, Varqyas JM, March CM:  Correlation of Ultrasonic and Endocrinologic Measurements in Human Menopausal Gonadotropin Therapy.  Am J Obstet Gynecol 145:417-421, 1983.
 29. Petsos P, Chandler C, Oak M, Ratcliffe WA, Wood R, Anderson DC:  The Assessment of Ovulation by a Combination of Ultrasound and Detailed Serial Hormone Profiles in 35 Women with Long-standing Unexplained Infertility. Clin Endocrinol (Oxf) 22:739-751, 1985.
 30. Lenz S:  Ultrasonic Study of Follicular Maturation, Ovulation and Development of Corpus Luteum During Normal Menstrual Cycles.  Acta Obstet Gynecol Scand  64:15-19, 1985.
 31. Tsuiki A, Rose BI, Hung TT:  Steroid Profiles of Follicular Fluids from a Patient with Empty Follicle Syndrome. Fertil Steril 49: 104-107, 1988.
 32. Finn MM, Gosling JP, Tallon DF, Joyce LA, Meehan FP, Fottrell PF:  Follicular Growth and Corpus Luteum Function in Women with Unexplained Infertility Monitored by Ultrasonography and Measurement of Daily Salivary Progesterone.  Gynecol Endocrinol 3:297-308, 1989.
 33. Kurjak A, Jurkovic D: Ultrasonic Monitoring of Follicular Growth and Ovulation in Spontaneous and Stimulated Cycles.  In: Kurjak A, Ed. Ultrasound and Infertility. Boca Raton: CRC Press 89-124, 1989.
 34. Scheenjes E, te Velde ER, Kremer J:  Inspection of the Ovaries and Steroids in Serum and Peritoneal Fluid at Various Time Intervals after Ovulation in Fertile Women: Implications for the Luteinized Unruptured Follicle Syndrome.  Fertil Steril 54:38-41, 1990.
 35. Kupesic S, Kurjak A:  The Assessment of Normal and Abnormal Luteal Function by Transvaginal Color Doppler Sonography.  Am J Obstet Gynecol Reprod Biol 72:83-87, 1997.
 36. Andreotti RF, Thompson GH, Janowitz W, Shapiro AG, Zusmer NR:  Endovaginal and Transabdominal Sonography of Ovarian Follicles.  J Ultrasound Med  8:555-560, 1989.
 37. Hamilton CJCM, Wetzels LCG, Evers JLH, Hoogland HJ, Muitjens A, de Haan J:  Follicle Growth Curves and Hormonal Patterns in Patients with the Luteinized Unruptured Follicle Syndrome.  Fertil Steril 43:541-548, 1985.
 38. Hamilton MPR, Fleming R, Coutts JRT, Macnaughton MC, Whitfield CR:  Luteal Cysts and Unexplained Infertility:  Biochemical and Ultrasonic Evaluation.  Fertil Steril 54:32-37, 1990.
 39. Huang K, Muechler EK, Bonfiglio TA:  Follicular Phase Treatment of Luteal Phase Defect with Follicle-Stimulating Hormone in Infertile Women. Obstet Gynec 64:32-36, 1984.
 40. DiZerga GS, Hodgen GD:  Luteal Phase Dysfunction Infertility:  A Sequel to Aberrant Folliculogenesis. Fertil Steril 35:489-499, 1981.
 41. Bersha C, Broden H, Lundin K, Hamberger L:  Comparisons of Fertilization, Cleavage and Pregnancy Rates of Oocytes from Large and Small Follicle.  Hum Reprod 1998 Jul; 13(7):  1912-1915.
 42. Haines CJ, Emes AL:  The Relationship Between Follicle Diameter, Fertilization Rate, and Microscopic Embryo Quality.  Fertil Steril 1991; 55:205-207.
 43. Pierson RA, Martinuk SD, Chizen DR, Simpson CW:  Ultrasonic Visualization of Human Ovulation.  In Evers JHL and Heineman MJ, eds.  From Ovulation to Implantation.  Elsevier Science Publishers, 1990; 73-79.

Powrót do góry


F. Follicular and Luteal Phase Deficiencies

 1. Ogino K:  Ovulationstermin und Konceptionstermin.  Zbl Gynaek 54:464, 1930. 
 2. Knaus HH:  Eine Nue Methode Zur Bestimmung Des Ovulationsdenstermins Zbl Gynaek 53:2193, 1929.
 3. Rock J, Bartlett MK:  Biopsy Studies of Human Endometrium.  JAMA 2022-2028, June 12, 1937. 
 4. Brewer JI:  Studies of the Human Corpus Luteum.  Am J Obstet Gynecol 1048-1061, June 17, 1942.
 5. Jones GES:  Some Newer Aspects of the Management of Infertility.  JAMA 141:1123-1129, 1949.
 6. Noyes RW, Hertig AT, Rock J:  Dating the Endometrial biopsy.  Fertil Steril 1:3-25, 1950.
 7. Gillam JS:  Study of the Inadequate Secretion Phase Endometrium.  Fertil Steril 6:18-36, 1955. 
 8. Grant A, McBride WG, Moyes JM:  Luteal Phase Defects in Sterility.  Int J Fert 4:315-322, 1959.
 9. Jones GS:  The Luteal Phase Defect.  Fertil Steril 27:351-356, 1976.
 10. Wentz AC:  Endometrial Biopsy in the Evaluation of Infertility.  Fertil Steril 33:121-124, 1980.
 11. Rosenfeld DL, Chudow S, Bronson RA:  Diagnosis of Luteal Phase Inadequacy.  Obstet Gynecol 56:193-196, 1980. 
 12. Balasch J, Vanrell JA, Crues M, et al:  The Endometrial Biopsy for Diagnosis of Luteal Phase Deficiency.  Fertil Steril 44:699-701, 1985.
 13. Cumming DC, Honore LH, Scott JZ, et al:  The Late Luteal Phase in Infertile Women:  Comparison of Simultaneous Endometrial Biopsy and Progesterone Levels. Fertil Steril  43:715-719, 1985. 
 14. Shoupe D, Mishell DR, Lacarra M, et al:  Correlation of Endometrial Maturation with Four Methods of Estimating Day of Ovulation.  Obstet Gynecol 73:88-92, 1989.
 15. Johannisson E, Landgren B-M, Rohr HP, et al:  Endometrial Morphology and Peripheral Hormone Levels in Women with Regular Menstrual Cycles.  Fertil Steril 48:401-408, 1987. 
 16. Sahmay S, Oral E, Saridogan E, et al:  Endometrial Biopsy Findings in Infertility:  Analysis of 12,949 cases.  Int J Fertil 40:316-321, 1995.
 17. Balasch J, Creus M, Marquez M, et al:  The Significance of Luteal Phase Deficiency on Fertility:  A Diagnostic and Therapeutic Approach.  Hum Reprod 1:145-147, 1986.
 18. Batista MC, Cartledge TP, Zellmer AW, et al:  A Prospective Controlled Study of Luteal and Endometrial Abnormalities in an Infertile Population.  Fertil Steril 65:495-502, 1996.
 19. Scott RT, Snider RR, Stricklund DM, et al:  The Effect of Interobserver Variation in Dating Endometrial Histology in the Diagnosis of Luteal Phase Defects.  Fertil Steril 50:888-892, 1988.
 20. Li T-C, Dockery P, Rogers AW, et al:  How Precise is Histologic Dating of Endometrium Using the Standard Dating Criteria?  Fertil Steril 51:759-763, 1989.
 21. Gibson M, Badger GJ, Byrn F, et al:  Error in Histologic Dating of Secretory Endometrium:  Variance Component Analysis.  Fertil Steril 56:242-247, 1991.
 22. Scott RD, Snider RR, Bagnall JW, et al:  Evaluation of the Impact of Interobserver Variability on Endometrial Dating in the Diagnosis of Luteal Phase Defects. Fertil Steril 60:652-657, 1993.
 23. Sherman BM, Corenman SG:  Measurement of Serum LH, FSH, estradiol, and progesterone in Disorders of the Human Menstrual Cycle:  The Inadequate Luteal Phase.  J Clin Endocrinol Metab 39:145-149, 1974. 
 24. Goldstein D, Zuckerman H, Harpaz S, et al:  Correlation Between Estradiol and Progesterone in Cycles with Luteal Phase Deficiency.  Fertil Steril 37:348-354, 1982.
 25. Daya S, Ward S, Burrows E:  Progesterone Profiles in Luteal Phase Defect Cycles and Outcome of Progesterone Treatment in Patients with Recurrent Spontaneous Abortion.  Am J Obstet Gynecol 158:225-232, 1988. 
 26. Olive DL, Thomford PJ, Torres SE, et al:  Twenty-Four Hour Progesterone and Luteinizing Hormone Profiles in the Midluteal Phase of the Infertile Patient:  Correlation with Other Indicators of Luteal Phase Insufficiency.  Fertil Steril 51:587-592, 1989.
 27. Daya S:  Optimal Time in the Menstrual Cycle for Serum Progesterone Measurement to Diagnose Luteal Phase Defects.  Am J Obstet Gynecol 161:1009-1011, 1989.
 28. Israel R, Mishell DR, Stone SC, et al:  Single Luteal Phase Serum Progesterone Assay as an Indicator of Ovulation.  Am J Obstet Gynecol 112:1043-1046, 1972.
 29. Shepard MK, Senturia YD:  Comparison of Serum Progesterone and Endometrial Biopsy for Confirmation of Ovulation and Evaluation of Luteal Function.  Fertil Steril 28:541-548, 1977. 
 30. Abraham GE, Maroulis GB, Marshall JR:  Evaluation of Ovulation and Corpus Luteum Function Using Measurements of Plasma Progesterone.  Obstet Gynecol 44:522-524, 1974.
 31. Jordan J, Craig K, Clifton DK, et al:  Luteal Phase Defect:  The Sensitivity and Specificity of Diagnostic Methods in Common Clinical Use.  Fertil Steril 62:54-62, 1994. 
 32. Fujimoto VY, Clifton DK, Cohen NL, et al:  Variability of Serum Prolactin and Progesterone Levels in Normal Women:  The Relevance of Single Hormone Measurements in the Clinical Setting.  Obstet Gynecol 76:71-78, 1990.
 33. Nakajima ST, Malloy MH, Oi RH, et al:  Clinical Evaluation of Luteal Function.  Obstet Gynecol 84:219-221, 1994. 
 34. Downs KA, Gibson M:  Basal Body Temperature Graph and the Luteal Phase Defect:  Fertil Steril 40:466-468, 1983.
 35. Zorn JR, Cedard L, Nessman, C, et al:  Delayed Endometrial Maturation in Women with Normal Progesterone Levels.  Gynecol Obstet Invest 17:157-162, 1984.
 36. Balasch J, vanRell JA:  Luteal Phase Deficiency:  An Inadequate Endometrial Response to Normal Hormone Stimulation.  Int J Fertil 31:368-371, 1986.
 37. Grunfeld L, Sandler B, Fox J, et al:  Luteal Phase Deficiency after Completely Normal Follicular and Periovulatory Phases.  Fertil Steril 52:919-923, 1989. 
 38. Davis, OK, Berkeley AS, Naus J, et al:  The Incidence of Luteal Phase Defect in Normal, Fertile Women, Determined by Serial Endometrial Biopsies.  Fertil Steril 51:582-586, 1989.
 39. Ying Y-K, Daly DC, Randolph JF, et al:  Ultrasonographic Monitoring of Follicular Growth of Luteal Phase Defects.  Fertil Steril 48:433-436, 1987.
 40. Grunfeld L, Walker B, Bergh PA, et al:  High-Resolution Endovaginal Ultrasonography of the Endometrium:  A Non-Invasive Test for Endometrial Adequacy.  Obstet Gynecol 78:200-204, 1991.
 41. Glock JL, Brumsted JR:  Color Flow Pulsed Doppler Ultrasound in Diagnosing Luteal Phase Defect.  Fertil Steril 64:500-504, 1995. 
 42. Lessey BA, Castelbaum AJ, Sawin SW, et al:  Integrins as Markers of Uterine Receptivity in Women with Primary Unexplained Infertility.  Fertil Steril 63:535-542, 1995.
 43. Lanteri E, Pistritto M, Barteoloni G, et al:  Expression of Alpha-6 and Beta-4 Integrin Subunits on Human Endometrium throughout the Menstrual Cycle and During Early Pregnancy.  Fertil Steril 69:37-40, 1998. 
 44. Wu CH, Minassian SS:  The Integrated Luteal Progesterone:  An Assessment of Luteal Function.  Fertil Steril 48:937-940, 1987.
 45. Soules MR, McLachlan RI, Ek M, et al:  Luteal Phase Deficiency:  Characterization of Reproductive Hormones over the Menstrual Cycle.  J Clin Endocrinol Metab 69:804-812, 1989.
 46. McNeely MJ, Soules MR:  The Diagnosis of Luteal Phase Deficiency:  A Critical Review.  Fertil Steril 50:1-15, 1988.
 47. Alexander SE, Aksel S, Yeoman RR, et al:  Gonadotropin and Ovarian Hormone Dynamics in Luteal Phase Defects.  Am J Obstet Gynecol 166:652-657, 1992. 
 48. Cline DL:  Unsuspected Subclinical Pregnancies in Patients with Luteal Phase Defects.  Am J Obstet Gynecol 134:438-444, 1979.
 49. Kusuhara K:  Clinical Importance of Endometrial Histology and Progesterone Level Assessment in Luteal-Phase Defect.  Horm Res 37 (Suppl 1):53-58, 1992.
 50. Hinney B, Henze C, Kuhn W, et al:  The Corpus Luteum Insufficiency:  A Multifactorial Disease.  J Clin Endocrinol Metab 81:565-570, 1996.
 51. DiZerga GS, Hodgen GD:  Luteal Phase Dysfunction Infertility:  A Sequel to Aberrant Folliculogenesis.  Fertil Steril 35:489-499, 1981. 
 52. Hodgen GD:  The Dominant Ovarian Follicle.  Fertil Steril 38:281-300, 1982.
 53. Strott CA, Cargile CM, Ross GT, et al:  The Short Luteal Phase.  J Clin Endocrinol 30:246, 1970.
 54. Lenton EA, Landgren B-M, Sexton L:  Normal Variation in the Length of the Luteal Phase of the Menstrual Cycle:  Identification of the Short Luteal Phase.  Br J Obstet Gynaecol 91:685, 1984.
 55. Hilgers TW, Abraham G, Prebil AM:  The Length of the Luteal Phase.  Int Rev Nat Fam Plan 13:99, 1989.
 56. Cook CL, Rao CV, Yussman MA:  Plasma Gonadotropin and Sex Steroid Hormone Levels During Early, Midfollicular and Midluteal Phases of Women with Luteal Phase Defects.  Fertil Steril 40:45-48, 1983.
 57. Schweiger U, Laessle RG, Tuschl RJ, et al:  Decreased Follicular Phase Gonadotropin Secretion is Associated with Impaired Estradiol and Progesterone Secretion During the Follicular and Luteal Phases in Normally-Menstruating Women.  J Clin Endocrinol Metab 68:888-892, 1989.
 58. Soules MR, Clifton DK, Colin NL, et al:  Luteal Phase Deficiency:  Abnormal Gonadotropin and Progesterone Secretion Patterns.  J Clin Endocrinol Metab 69:813-820, 1989.
 59. Loucks AB, Mortola JF, Girton L, et al:  Alterations in the Hypothalamic-Pituitary-Ovarian and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axes in Athletic Women.  J Clin Endocrinol Metab 68:402, 1989. 
 60. Check JH, Goldberg BB, Kurtz A, et al:  Pelvic Sonography to Help Determine the Appropriate Therapy for Luteal Phase Defects.  Int J Fertil 29:156, 1984.
 61. O’Hara A, Mori T, Taii S, et al:  Functional Differentiation in Steroidogenesis of Two Types of Luteal Cells Isolated from Mature Human Corpora Lutea of the Menstrual Cycle.  J Clin Endocrinol Metab 65:1192-1200, 1987.
 62. Gautray JP, deBrux J, Tajchner G, et al:  Clinical Investigation of the Menstrual Cycle.  III. Clinical, Endometrial and Endocrine Aspects of Luteal Defect.  Fertil Steril 35:296-303, 1981.
 63. Lessey BA, Yeah I-T, Castelbaum AJ, et al:  Endometrial Progesterone Receptors and Markers of Uterine Receptivity in the Window of Implantation.  Fertil Steril 65:477-483, 1986. 
 64. Hirama Y, Ochiai K:  Estrogen and Progesterone Receptors of the Out-of-Phase Endometrium in Female Infertile Patients.  Fertil Steril 63:984-988, 1995.
 65. Yovich JL, McColm SC, Yovich JM, et al:  Early Luteal Serum Progesterone Concentrations are Higher in Pregnancy Cycles.  Fertil Steril 44:185-189, 1985. 
 66. Lenton EA, Sulaiman R, Sobowale O, et al:  The Human Menstrual Cycle:  Plasma Concentrations of Prolactin, LH, FSH, Oestradiol and Progesterone in Conceiving and Non-Conceiving Women.  J Reprod Fert 65:131-139, 1982. 
 67. Younis JS, Ezra Y, Sherman Y, et al:  The Effect of Estradiol Depletion During the Luteal Phase on Endometrial Development.  Fertil Steril 62:103-107, 1994. 
 68. Molo MW, Rawlins RG, Binor Z, et al:  Luteal Phase Estradiol and Pregnancy Outcome in Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist/Human Menopausal Gonadotropin-Treated Gamete Intrafallopian Transfer Cycles.  J Reprod Med 40:418-422, 1995. 
 69. Hammond MG, Talbert LM:  Clomiphene Citrate Therapy of Infertile Women with Low Luteal Phase Progesterone Levels.  Obstet Gynecol 59:275-279, 1982. 
 70. Downs KA, Gibson M:  Clomiphene Citrate Therapy for Luteal Phase Defect.  Fertil Steril 39:34-38, 1983. 
 71. Murray DL, Reich L, Adashi EY:  Oral Clomiphene Citrate and Vaginal Progesterone Suppositories in the Treatment of Luteal Phase Dysfunction:  A Comparative Study.  Fertil Steril 51:35-41, 1989.
 72. Keenan JA, Herbert CM, Bush JR, et al:  Diagnosis and Management of Out-of-Phase Endometrial Biopsies Among Patients Receiving Clomiphene Citrate for Ovulation Induction.  Fertil Steril 51:964-967, 1989. 
 73. Minassin SS, Wu CC, Groll M, et al:  Urinary Follicle-Stimulating Hormone Treatment for Luteal Phase Defect.  J Reprod Med 33:11-16, 1988. 
 74. Balasch J, Jove IC, Marquez M, et al:  Early Follicular Phase Follicle-Stimulating Hormone Treatment of Endometrial Luteal Phase Deficiency.  Fertil Steril 54:1004-1007, 1990. 
 75. Grazi RV, Taney FH, Gagliardi CL, et al:  The Luteal Phase During Gonadotropin Therapy:  Effects of Two Human Chorionic Gonadotropin Regimens.  Fertil Steril 55:1088-1092, 1991. 
 76. Dizerega GS, Hodgen GD:  Follicular Phase Treatment of Luteal Phase Dysfunction.  Fertil Steril 35:428-432, 1981.
 77. Wu CH:  A Short Course of Menotropin after Clomiphene Failure in Infertile Women with Luteal Phase Defects.  J Reprod Med 34:807-810, 1989.
 78. Huang K-E, Muechler EK, Bonfiglio TA:  Follicular Phase Treatment of Luteal Phase Defect with Follicle-Stimulating Hormone in Infertile Women.  Obstet Gynecol 64:32-36, 1984.
 79. Hamilton CJCM, Jarodi KA, Sieck UV:  The Value of Luteal Support with Progesterone in Gonadotropin-Induced Cycles.  Fertil Steril 60:786-790, 1993. 
 80. Frishman GN, Klock SC, Luciano AA, et al:  Efficacy of Oral Micronized Progesterone in the Treatment of Luteal Phase Defects.  J Reprod Med 40:521-524, 1993. 
 81. Wentz AC, Herbert CM, Maxson WS, et al:  Outcome of Progesterone Treatment of Luteal Phase Inadequacy.  Fertil Steril 41:856-862, 1984. 
 82. Rosenberg SM, Luciano AA, Riddick DH:  The Luteal Phase Defect:  The Relative Frequency of, and Encouraging Response to, Treatment with Vaginal Progesterone.  Fertil Steril 34:17-20, 1980.
 83. Soliman S, Daya S, Collins J, et al:  The Role of Luteal Phase Support in Infertility Treatment:  The Meta-Analysis of Randomized Trials.  Fertil Steril 61:1068-1076, 1994. 
 84. Fritz MA, Hess DL, Patton PE:  Influence of Corpus Luteum Age on the Steroidogenic Response to Exogenous Human Chorionic Gonadotropin in Normal Cycling Women.  Am J Obstet Gynecol 167:709-716, 1992.
 85. Jones GS, Aksel S, Wentz AC:  Serum Progesterone Values in the Luteal Phase Defects.  Obstet Gynecol 44:26-34, 1974.
 86. Fanchin R, Peltier E, Frydman R, et al:  Human Chorionic Gonadotropin: Does it Affect Human Endometrial Morphology in vivo?  Semin Reprod Med 19:31-35, 2001.
 87. Buvat J, Marcolin G, Guittard C, et al:  Luteal Support after Luteinizing Hormone-Releasing Hormone Agonist for In Vitro Fertilization:  Superiority of Human Chorionic Gonadotropin Over Oral Progesterone. Fertil Steril 53:494, 1990. 
 88. Elkind-Hirsch KE, Bello S, Esparcia L, et al:  Serum Human Chorionic Gonadotropin Levels are Correlated with Body Mass Index rather than Route of Administration in Women Undergoing In Vitro Fertilization-Embryo Transfer using Human Menopausal Gonadotropin and Intracytoplasmic Sperm Injection.  American Society of Reproductive Medicine, 2001.
 89. Stelling JR, Chapman ET, Frankfurter D, et al:  Subcutaneous vs. Intramuscular Administration of Human Chorionic Gonadotropin during an In Vitro Fertilization Cycle.  Fertil Steril 79:881-885, 2003.
 90. Gleicher N, Brown T, Dudkiewicz A, et al:  Estradiol/Progesterone Substitution in the Luteal Phase Improves Pregnancy Rates in Stimulated Cycles, but only in Younger Women.  Early Pregnancy 4:64-73, 2000.
 91. Kiider AS, Coulam CB:  Luteal Estrogen Supplementation in Pregnancies Associated with Low Serum Estradiol Concentrations.  Early Pregnancy 4:191-199, 2000.
 92. Blacker CM, Ginsburg KA, Leach RE, et al:  Unexplained Infertility:  Evaluation of the Luteal Phase; Results of the National Center for Infertility Research at Michigan.  Fertil Steril 67:437-442, 1997.

Powrót do góry


G. Hormones vs. Artimones

 1. Gruhn JG, Kazer RR:  Hormone Regulation of the Menstrual Cycle:  The Evolution of Concepts.  Plenum Medical Book Co.  New York/London, 1989.
 2. Medvei VC:  A History of Endocrinology.  Lancaster, MTP Press, Ltd., 1982.
 3. Loose-Mitchell DS, Stancel GM:  Estrogens and Progestins.  In:  Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG (Eds)  Goodman and Gilman’s:  The Pharmacologic Basis of Therapeutics.  10th Ed.  McGraw-Hill Company, New York, 2001.
 4. Allen WM:  Recollections of my Life with Progesterone.  Gynec. Invest: 5:142-182, 1974.
 5. O’Malley BW, Strott CA:  Steroid Hormones:  Metabolism and Mechanism of Action. In:  Yen SSC, Jaffe RB, Barbieri RL (Eds).  Reproductive Endocrinology:  Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management, 4th Ed.  W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1999.
 6. Barton M, Wiesner BP:  Thermogenic Effect of Progesterone.  The Lancet.  671-672, November 24, 1945.
 7. Israel SL, Schneller O:  The Thermogenic Property of Progesterone.  Fertil Steril 1:53-64, 1950.
 8. Girouard LG, Holm RC:  The Role of Natural Progesterone in Natural Hormone Replacement Therapy.  Int J Pharm Cmpd 5:218-220, 2001. 
 9. Dodds EC, Goldberg L, Lawson W, et al:  Oestrogenic Activity of Alkylated Stilbestrols.  Nature (London) 142:34, 1938.
 10. Birch AJ:  Hydroaromatic Steroid Hormones.  1.  10-Nortestosterone. J Chem Soc 92:367-368, 1950. 
 11. Moghissi KS, Syner FN, Evans TN:  A Composite Picture of the Menstrual Cycle.  Am J Obstet Gynecol 114:405-418, 1972. 
 12. The Merck Index of Chemicals and Drugs:  An Encyclopedia for Chemists, Pharmacists, Physicians and Members of Allied Professions.  7th Ed.  Merck and Co, Rahway NJ, 1960.
 13. Wenger NK, Speroff L, Packard B.  Cardiovascular Health and Disease in Women.  N Engl J Med.  329:247-256, 1993.
 14. Drisko JA:  “Natural” Isomolecular Hormone Replacement:  An Evidence-Based Medicine Approach.  Int J Pharm Cmpd.  4:414-420, 2000.
 15. Effects of Estrogen or Estrogen/Progestin Regimens on Heart Disease Risk Factors in Postmenopausal Women:  The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial.  The Writing Group for the PEPI Trial.  JAMA. 273:199-208, 1995.
 16. Hulley S, Grady D, Bush T, et al.  Randomized Trial of Estrogen plus Progestin for Secondary Prevention of Coronary Heart Disease in Postmenopausal Women.  JAMA. 280:605-613, 1998.
 17. Herrington DM, Reboussin DM, Brosnihan KB, et al:  Effects of Estrogen Replacement on the Progression of Coronary Artery Atherosclerosis.  N Engl J Med 343:522-529, 2000.
 18. Miyagawa K, Rosch J, Stanczyk F, et al.  Medroxyprogesterone Interferes with Ovarian Steroid Protection Against Coronary Vasospasm. Nat Med. 3:324-328, 1997.
 19. Williams JK, Honore EK, Washburn SA, et al:  Effect of Hormone Replacement Therapy on Reactivity of Atherosclerotic Coronary Arteries in Cynomolgus Monkeys.  J Am Coll Cardiol. 24:1757-1761, 1994.
 20. Giuseppe MC, Rosano M.D., Webb CM, et al:  Natural Progesterone, but not Medroxyprogesterone Acetate, Enhances the Beneficial Effect of Estrogen on Exercise-Induced Myocardial Ischemia in Postmenopausal Women.  J Am Coll Cardiol. 36:2154-2159, 2000.
 21. Corvol P, Elkik M, Feneant ME, et al:  Effect of Progesterone and Progestins on Water and Salt Metabolism.  In:  Progesterone and Progestins.  New York, Raven Press, 1983.
 22. Landau RL, Ligibihl K:  The Catabolic and Natriuretic Effects of Progesterone in Man.  Recent Progress in Hormone Research. 249-292, 1964.
 23. Kuhl H.  Pharmacokinetics of Oestrogens and Progestogens. Maturitas 12:171-197, 1990.
 24. Rylance PB, Brincet M, Lafferty K, et al.  Natural Progesterone and Antihypertensive Action. Br Med J. 290:13-14, 1985.
 25. Rosano GM, Ranina G.  Cardiovascular Pharmacology of Hormone Replacement Therapy. Drugs Aging.  15:219-234, 1999.
 26. Armstrong JG:  Hypotensive Action of Progesterone in Experimental and Human Hypertension.  Proc Soc Exp Biol Med.  102:452-455, 1959.
 27. Reiss U:  Natural Hormone Balance.  New York: Pocket Books (Simon & Schuster); 6, 2001.
 28. Snabes MC, Payne JP, Kopelen HA et al.  Physiologic Estradiol Replacement Therapy and Cardiac Structure and Function in Normal Postmenopausal Women:  A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Trial.  Obstetrics & Gynecology. 89:332-339, 1997.
 29. Rosano GMC, Sarrel PM, Poole-Wilson PA, et al:  Beneficial Effect of Oestrogen on Exercise-Induced Myocardial Ischaemia in Women with Coronary Artery Disease.  The Lancet. 342:133-136, 1993. 
 30. Volterrani M, Rosano G, Coates A, et al:  Estrogen Acutely Increases Peripheral Blood Flow in Postmenopausal Women. The American Journal of Medicine.  99:119-122, 1995.
 31. Riedel M, Oeltermann A, Mugge A, et al:  Vascular Responses to 17β-Oestradiol in Postmenopausal Women.  European Journal of Clinical Investigation. 25:44-47, 1995.
 32. Cacciatore B, Paakkari I, Toivonen J, et al:  Randomized Comparison of Oral and Transdermal Hormone Replacement on Carotid and Uterine Artery Resistance to Blood Flow.  Obstetrics & Gynecology. 92(4 Pt 1): 563-568, 1998.
 33. Karjalainen A, Heikkinen J, Savolainen MUJ et al:  Metabolic Changes Induced by Peroral Oestrogen and Transdermal Oestradiol Gel Therapy.  British Journal of Obstetrics and Gynaecology 104 (Suppl 16):38-43, 1997.
 34. Haines C, Chung T, Chang A, et al:  Effect of Oral Estradiol on Lp(a) and other Lipoproteins in Postmenopausal Women.  A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study.  Archives of Internal Medicine 156:866-872, 1996.
 35. Parsey K, Ellman H, Rahman M, et al:  Randomized, Controlled Comparison of Transdermal Estradiol with Oral Conjugated Estrogens for the Relief of Hot Flashes.  Clin Drug Invest 20:207-214, 2000.
 36. Takahashi K, Manabe A, Okada M, et al:  Efficacy and Safety of Oral Estriol for Managing Postmenopausal Symptoms.  Maturitas 34:169-177, 2000.
 37. Leonetti HB, Longo S, Anesti JN.  Transdermal Progesterone Cream for Vasomotor Symptoms and Postmenopausal bone loss  Obstet Gynecol  94:225-228, 1999.
 38. Fitzpatrick LA, Pace C, Wiita B:  Comparison of Regimens Containing Oral Micronized Progesterone or Medroxyprogesterone Acetate on Quality of Life in Postmenopausal Women:  A cross-sectional survey.  J Women’s Health Gend Based Med 9:381-387, 2000.
 39. Chang KJ, Lee TT, Linares-Cruz G, et al.  Influences of Percutaneous administration of Estradiol and Progesterone on Human Breast Epithelial Cell Cycle In vivo.  Fertil Steril 63:785-791, 1995.
 40. Foidart JM, Colin C, Denoo X, et al.  Estradiol and Progesterone  Regulate the Proliferation of Human Breast Epithelial Cells.  Fertil Steril 69:963969, 1998.
 41. Cowan LD, Gordis L, Tonascia JA, et al:  Breast Cancer Incidence in Women with a History of Progesterone Deficiency.  Am J Epidemiol 114:209-217, 1981.
 42. Inoh A, Kamiya K, Fujii Y, et al:  Protective Effects of Progesterone and Tamoxifen in Estrogen-Induced Mammary Carcinogenesis in Ovariectomized W/FU rats.  Jpn J Cancer Res 76:699-704, 1985.
 43. Kuttenn F, Gerson M:  Hormone Replacement Therapy of Menopause, Heart and Blood Vessels.  Arch Mal Coeur Vaiss 94:685-689, 2001.
 44. Wright DW, Bauer ME, Hoffman SW, et al:  Serum Progesterone Levels Correlate with Decreased Cerebral Edema after Traumatic Brain Injury in Male Rats.  J Neurotrauma 18:901-909, 2001.
 45. Nilsen J. Brinton RD:  Impact of Progestins on Estrogen-Induced Neuroprotection:  Synergy by Progesterone and 19-norprogesterone and Antagonism by Medroxyprogesterone acetate.
 46. Trotter A, Maier L, Pohlandt F:  Management of the Extremely Preterm Infant:  Is the Replacement of Estradiol and Progesterone Beneficial?  Paediatr Drugs 3:629-637, 2001.
 47. Herzog AG:  Reproductive Endocrine Considerations and Hormonal Therapy for Women with Epilepsy.  Epilepsia 32:S27-S33, 1991.
 48. Herzog  AG:  Progesterone Therapy in Women with Complex Partial and Secondary Generalized Seizures.  Neurology 45:1660-1662, 1995.
 49. Reginster JY, Christiansen C, Dequinze B, et al:  Effect of Transdermal 17 beta-estradiol and Oral Conjugated Equine Estrogens on Biochemical Parameters of Bone Resorption in Natural Menopause.  Calcified Tissue International 53:13-16, 1993.
 50. Ettinger B, Harry K, Steiger P, et al:  Low-dosage Micronized 17β-estradiol prevents bone loss in postmenopausal women.  American Journal of Obstetrics & Gynecology 166:479-488, 1992.
 51. Evans SF, Davie MW:  Low and Conventional Dose Transdermal Oestradiol are Equally Effective at Preventing Bone Loss in Spine and Femur at all Postmenopausal Ages.  Clinical Endocrinology 44:79-84, 1996.
 52. Minaguchi H, Uemura T, Shirasu K, et al:  Effect of Estriol on Bone Loss in Postmenopausal Japanese Women:  A multicenter prospective open study.  Journal of Obstetric & Gynaecologic Research 22:259-265, 1996.
 53. Devogelaer JP, Lecart C, Dupret P, et al:  Long-term Effects of Percutaneous Estradiol on Bon Loss and Bone Metabolism in Postmenopausal Hysterectomized Women.  Maturitas 28:243-249, 1998. 
 54. Raz R, Stamm WE:  A Controlled Trial of Intravaginal Estriol in Postmenopausal Women with Recurrent Urinary Tract Infections.  N Engl J Med 329:753-756, 1993.
 55. Kirkenger A, Andersen P, Gjersoe E, et al:  Oestriol in the Prophylactic Treatment of Recurrent Urinary Tract Infections in Postmenopausal Women.  Scandinavian Journal of Primary Health Care 10:139-142, 1992.
 56. Schmidt JB, Binder M, Demschik G, et al:  Treatment of Skin Aging with Topical Estrogens.  International Journal of Dermatology 35:669-674, 1996.
 57. Mercuro G, Zoncu S, Piano D, et al:  Estradiol-17 beta Reduces Blood Pressure and Restores the Normal Amplitude of the Circadian Blood Pressure Rhythm in Postmenopausal Hypertension.  American Journal of Hypertension 11(8 Pt 1):909-913, 1998.
 58. Van Ittersum FJ, Van Baal WM, Kenemans P, et al:  Ambulatory – not office – Blood Pressures Decline During Hormone Replacement Therapy in Healthy Postmenopausal Women.  American Journal of Hypertension 11:1147-1152, 1998.
 59. Lipson SF, Ellison PT:  Reference Values for Luteal Progesterone Measured by Salivary Radioimmunoassay.  Fertil Steril 61:448-454, 1994.
 60. de Lignieres B, Driguez PD:  Long-term Experience with Oral Micronized Progesterone and Effects on the Endometrium.  Contemporary OB/GYN.  September (suppl) 10, 1998.
 61. Follingstad A.  Estriol, the Forgotten Estrogen?  JAMA 239:29-30, 1978.
 62. Bulbrook RD, Swain MC, Wang DY, et al:  Breast Cancer in Britain and Japan:  Plasma Oestradiol-17β, Oestrone and Progesterone and their Urinary Metabolites in Normal British and Japanese Women.  Eur J Cancer 12:725-735, 1976.
 63. Lemon HM, Wotiz HH, Parsons L, et al:  Reduced Estriol Excretion in Patients with Breast Cancer Prior to Endocrine Therapy.  JAMA 196:1128-1136, 1966.
 64. Lemon HM:  Oestriol and Prevention of Breast Cancer.  Lancet 1:546-547, 1973.
 65. Tzingounis VA, Aksu MF, Greenblatt RB:  Estriol in the Management of Menopause.  JAMA 239:1638-1641, 1978.
 66. Yen SS, Martin PL, Burnier NM, et al:  Circulating Estradiol, Estrone and Gonadotropin Levels Following Administration of Orally Active 17β-estradiol in Postmenopausal Women.  J Clin Endocrinol Metab 40:518-521, 1975.
 67. Lemon HM, Wotiz HH, Parsons L, et al:  Reduced Estriol Excretion in Patients with Breast Cancer Prior to Endocrine Therapy.  JAMA 196:1128-1136, 1966.
 68. Fishman J. Fukushima DK, O’Connor J, et al:  Low Urinary Estrogen Glucuronides in Women at Risk for Familial Breast Cancer.  Science 204:1089-1091, 1979.
 69. Bhavnani BR:  Pharmokinetics and Pharmodynamics of Conjugated Equine Estrogen:  Chemistry and Metabolism.  Pro Soc Exp Biol Med 217:6-16, 1998.
 70. Stumpf PG:  Pharmacokinetics of Estrogen.  Obstet Gynecol 75(suppl 4):9S-14S, 1990.
 71. Bhavnani BR, Gerulath AH:  Metabolism of [3H] Equilin in Normal and Malignant Human Endometrium and in Endl Adenocarcinoma Transplanted into Nude Mice.  J Steroid Biochem Mol Biol 38:433-439, 1991.
 72. Bhavnani BR, Cecutti A:  Metabolic Clearance Rate of Equilin Sulfate and its Conversion to Plasma Equilin, Conjugated and Unconjugated Equilenin, 17 beta-dihydroequilin, and 17 beta-dihydroequilenin in Normal Postmenopausal Woman and Men under Steady State Conditions.  J Clin Endocrinol Metab 77:1269-1274, 1993.
 73. Zhang F, Chen Y, Pisha E, et al:  The major metabolites of Equalin, 4-hydroxyequilin, Autoxidizes to an o-quinone which Isomerizes to the Potent Cytotoxin 4-hydroequilenin-o-quinone.  Chem Res Toxicol 12:204-213, 1999.
 74. Nillius SJ, Johansson EDB:  Plasma Levels of Progesterone after Vaginal, Rectal or Intramuscular Administration of Progesterone.  Am J Obstet Gynecol 110:470-477, 1971.  
 75. Price JH, Ismail H, Gorwell RH, et. al.:  Effect of the Suppository Base on Progesterone Delivery from the Vagina.  Fertil Steril 39:490-493, 1983.
 76. Maxson WS, Hargrove JT:  Bioavailability of Oral Micronized Progesterone.  Fertil Steril 44:622-626, 1985.
 77. Ferre F, Uzan M, Janssens Y, et al:  Oral Administration of Micronized Natural Progesterone in Late Human Pregnancy:  Effects on Progesterone and Estrogen Concentrations in the Plasma, Placenta, and Myometrium.  Am J Obstet Gynecol 148:26-34, 1984. 
 78. Pawick ML, Endicott J, Matson C, Whitehead MI:  Absorption and Metabolism of Oral Progesterone Administered Twice Daily.  Fertil Steril 46:402-407, 1986.
 79. Sitruk-Ware R, Brikaire C,  de Lignieres B, et al:  Oral Micronized Progesterone:  Bioavailability Pharmokinetics, Pharmacological and Therapeutic Implications – A Review.
 80. Contraception.  36:373-402, 1987. 
 81. Chakmakjian ZH, Zacharia NY:  Bioavailability of Progesterone with Different Modes of Administration.  J Repro Med 32:443-448, 1987.
 82. Nahoul K, Dehennin L, Scholler R:  Radioimmunoassay of Plasma Progesterone After Oral Administration of Micronized Progesterone.  J Steroid Biochem 26:241-249, 1987.
 83. Nahoul K, Dehennin L, Scholler R:  Radioimmunoassay of Plasma Progesterone After Oral Administration of Micronized Progesterone.  J Steroid Biochem 26:241-249, 1987.
 84. Hargrove JT, Maxson WS, Wentz AC:  Absorption of Oral Progesterone is Influenced by Vehicle and Particle Size.  Am J Obstet Gynecol 169:948-951, 1989. 
 85. Cheema M, Palin KJ, Davis SS:  Lipid Vehicles for Intestinal Lymphatic Drug Absorption.  J Pharmacol 59:55-56, 1987. 
 86. Kimzey LM, Gumowski J, Merriam GR, et al:  Absorption of Micronized Progesterone from a Non-Liquifying Vaginal Cream.  Fertil Steril 56:995-996, 1991. 
 87. Villanueva B, Casper RF, Yen SSC:  Intravaginal Administration of Progesterone:  Enhanced Absorption after Estrogen Treatment.  Fertil Steril 35:433-437, 1981. 
 88. Cicinelli E, Ragno G, Cagnazzo I, et al:  Progesterone Administration by Nasal Spray.  Fertil Steril 56:139-141, 1991. 
 89. Simon JA, Robinson DE, Andrews MC, et al:  The Absorption of Oral Micronized Progesterone:  The effect of food, dose proportionality, and comparison with intramuscular progesterone.  Fertil Steril 60:26-33, 1993.
 90. Fanchin R, deZiegler D, Bergeron C, et al:  Transvaginal Administration of Progesterone.  Obstet Gynecol 90:396-401, 1997.
 91. Standzyk FZ:  Pharmokinetics of Progesterone Administered by the Oral Parenteral Routes. J Repro Med 44:141-147, 1999.
 92. Barnhart K, Pretorius EC, Stolpen A, Malamud D:  Distribution of Topical Medication in the Human Vagina as Imaged by Magnetic Resonance Imaging.  Fertil Steril 76:189-195, 2001.
 93. Cicienelli E, Cignarelli M, Sabatelli S, et al:  Plasma Concentrations of Progesterone are Higher in the Uterine Artery than in the Radial Artery after Vaginal Administration of Micronized Progesterone in an Oil-Based Solution to Postmenopausal Women.  Fertil Steril 69:471-473, 1998. 
 94. Bulletti C, DeZiegler D, Flamigni C, et al:  Targeted Drug Delivery In Gynaecology:  The First Uteirne Pass Effect.  Hum Reprod 12:1073-1079, 1997.
 95. Warren MP, Shantha S:  The Use of Progesterone in Clinical Practice.  Int J Fertil 44:96-103, 1999.
 96. Miles RA, Paulson RJ, Lobo RA, et al:  Pharmacokinetics and Endometrial Tissue Levels of Progesterone after Administration by Intramuscular and Vaginal Routes:  A comparative study.  Fertil Steril 62:485-490, 1994.

Powrót do góry


H. Recurrent Spontaneous Abortion

 1. Reproductive Endocrinology Precis, 2nd Edition:  Recurrent Pregnancy Loss.  American College of Obstetricians and Gynecologists, Washington DC 2002.
 2. Warburton D, Fraser FC:  Spontaneous Abortion Risks in Man:  Data from Reproductive Histories Collected in a Medical Genetics Unit.  Human Genetics.  16:1-24, 1964.
 3. Kutteh W H, Carney GL:  Etiologic Factors in Women with a History of Recurrent Pregnancy Loss.  Obstet Gynecol 42S, 1999.
 4. Coulam CB:  Association between Infertility and Spontaneous Abortion.  Am J Reprod Immunol 27:128-129, 1992.
 5. Regan L:  Endocrine Factors in Recurrent Miscarriage.  Inf Reprod Med Clin North Am 7:721-743, 1996.
 6. Joffe M, Li Z:  Association of Time to Pregnancy and the Outcome of Pregnancy.  Fertil Steril 62:71-75, 1994.
 7. Newcom WW, Rodriguez M, Johnson JWC:  Reproduction in the Older Gravida:  A Literature Review.  J Reprod Med 36:839-845, 1991.
 8. Klopper A, MacNaughton M:  Hormones in Recurrent Abortion.  J Obstet Gynecol 1022-1028, 1966.
 9. Corker CS, Michie E, Hobson B, et al:  Hormonal Patterns in Conceptual Cycles and Early Pregnancy.  Brit J Obstet Gynaecol 83:489-494, 1976.
 10. Daya S, Ward S, Burrows E:  Progesterone Profiles in Luteal Phase Defects and Outcome of Progesterone Treatment in Patients with Recurrent Spontaneous Abortion.  Am J Obstet Gynecol 158:225-232, 1988.
 11. Kutteh WH:  Recurrent Pregnancy Loss.  N:Carr BR, Blackwell RE (Eds).  Textbook of Reproductive Medicine.  2nd Edition.  Appleton and Lange, Stamford, CT, 1998.
 12. Boue J, Boue A, Lazar P:  Retrospective and Prospective Epidemiological Studies of 1500 Karyotyped Spontaneous Human Abortions.  Teratology. 12:11-26, 1975.
 13. Hassold T, Chen N, Funkhouser J, et al:  A Cytogenetic Study of 1000 Spontaneous Abortions.  Ann Hume Genet Lond 44:151-178, 1980.
 14. Daya S:  Endometriosis and Spontaneous Abortion.  In:  Inf Reprod Med Clin North Am 7:759-773, 1996.
 15. Ramy JW, Archer DF:  Peritoneal Fluid:  Its Relevance to the Development of Endometriosis.  Fertil Steril 60:1-14, 1993.
 16. Daya S, Gumby J:  Immunosuppression in Human Decidua Against Natural Killer Cells.  Proceedings of Canadian Fertility and Andrology Society Annual Meeting 1988.
 17. Taketami Y, Kuo T-M, Mizuno M:  Comparison of Cytokine Levels and Embryo Toxicity in Peritoneal Fluid in Infertile Women with Untreated or Treated Endometriosis.  Am J Obstet Gynecol 167:265-270, 1992.
 18. Cunningham DS, Tichenor JR, Opsahl MS:  Ultrasonographic Characteristics of First-Trimester Gestations in Recurrent Spontaneous Aborters.  J Reprod Med 40:454-570, 1995.
 19. Csapo AI, Pulkkinen MO, Ruttner B, et al:  The Significance of the Human Corpus Luteum in Pregnancy Maintenance.  I. Preliminary Studies.  Am J Obstet Gynecol 112:1061-1067, 1972.
 20. Aksel S, Jones GS:  Effect of Progesterone and 17-Hydroxyprogesterone Caproate on Normal Corpus Luteum Function.  Am J Obstet Gynecol 118:466-472, 1974.
 21. Bishop PMF, Richards NA:  Habitual Abortion:  Prophylactic Value of Progesterone Pellet Implantation.  Brit Med J 130-133, July 15, 1950.
 22. Cope E, Emelife EC:  Habitual Abortion Treated with 17 Alpha-Hydroxyprogesterone Caproate. J Obstet Gynecol Brit Comm 72:1035-1037, 1966.
 23. Gerhard I, Gwinner B, Eggert-Cruse W, et al:  Double-Dash Blind Controlled Trial of Progesterone Substitution in Threatened Abortion.  Bio Res Preg 8:26-34, 1987.
 24. Morgan J, Hackett WR, Hunt T:  The Place of Progesterone in the Treatment of Abortion.  J Obstet Gynecol Brit Emp 323-324, 1960.
 25. Check JH, Chase JS, Wu C-8, et al:  The Efficacy of Progesterone in Achieving Successful Pregnancy:  I.  Prophylactic Use During Luteal Phase in Anovulatory Women.  Int J Fertil 32:135-138, 1987.
 26. Check JH, Adelso HG:  The Efficacy of Progesterone in Achieving Successful Pregnancy:  II.  In Women with Pure Luteal Phase Defects. Int J Fertil 32:139-141, 1987.
 27. Check JH, Chase JS, Nowroozi K, et al:  Progesterone Therapy to Decrease First-Trimester Spontaneous Abortions in Previous Orders.  Int J Fertil 32:192-199, 1987.
 28. Daya S:  Efficacy of Progesterone Support for Pregnancy in Women with a Recurrent Miscarriage.  A Meta-analysis of Controlled Trials.  Brit J Obstet Gynecol 96:275-280, 1989.
 29. Prietl G, Diedrich K, Van Der Ven HH, et al:  The Effect of 17 Alpha-Hydroxyprogesterone Caproate/Oestradiol Valerate on the Development and Outcome of Early Pregnancies Following In Vitro Fertilization and Embryo Transfer:  A Prospective and Randomized Controlled Trial.  Hum Reprod 7:1-5, 1992.
 30. Pouly JL, Bassil S, Frydman R, et al:  Luteal Support After In-Vitro Fertilization:  Crinone 8%, A Sustained-Release Vaginal Progesterone Gel, Versus Utrogestan an Oral Micronized Progesterone.  Hum Reprod 11:2085-2089, 1996.
 31. Propst AM, Hill JA, Ginsburg ES, et al:  A Randomized Study Comparing Crinone 8%, An Intramuscular Progesterone Supplementation in In-Vitro Fertilization – Embryo Transfer Cycles.  Fertil Steril 76:1144-1149, 2001.
 32. Swyer GIM, Daley D:  Progesterone Implantation in Habitual Abortion.  Brit Med J 1073-1077, May 16, 2953.
 33. Goldzieher JW:  Double-Dash Blind Trial of a Progestin in Habitual Abortion.  JAMA. 188:651-654, 1964.
 34. Moller KJA, Fuchs F:  Double-Dash Blind Controlled Trial of 6-Methyl, 17-Acetoxyprogesterone in Threatened Abortion.  J Obstet Gynecol Brit Comm 72:1042-1044, 1968.
 35. Shearman RP, Garrett WJ:  Double-Dash Blind Study of the Effect of 17-Hydroxyprogesterone Caproate on Abortion Rate.  Brit Med J 292-295, February 2, 1963.
 36. Cole LA:  hCG Its Free Subunits and Its Metabolites:  Roles in Pregnancy and Trophoblastic Disease.  J Reprod Med 43:3-10, 1998.
 37. Licht P, Russu V, Wildt L:  The Role of Human Chorionic Gonadotropin (hCG) in the Embryo-Endometrial Micro Environment:  Implications for Differentiation and Implantation.  Semin Reprod Med 19:37-47, 2001.
 38. Wulff C, Dickson SE, Duncan WC, et al:  Angiogenesis in the Human Corpus Luteum:  Simulated Early Pregnancy by hCG Treatment is Associated with Both Angiogenesis and Vessel Stabilization.  Hum Reprod 16:2515-2524, 2001.
 39. Svigos J:  Preliminary Experience with the Use of Human Chorionic Gonadotropin Therapy in Women with Repeated Abortion.  Clin Reprod Fertil 1:131-135, 1982.
 40. Yovich JL:  Assessment and Hormonal Treatment of the Luteal Phase in In Vitro Fertilization Cycles.  Aust NZ J Obstet Gynaec 24:125-130, 1984.
 41. Harrison RF:  Treatment of Habitual Abortion with Human Chorionic Gonadotropin:  Results of Open and Placebo-Controlled Studies.  Europ J Obstet Gynec Reprod Bio 20:159-168, 1985. 
 42. Harrison RF:  Human Chorionic Gonadotropin (hCG) in the Management of Recurrent Abortion:  Results of a Multi-Centre Placebo-Controlled Study.  Europ J Obstet Gynec Reprod Bio 47:175-179, 1992.
 43. Harrison RF:  A Comparative Study of Human Chorionic Gonadotropin, Placebo, and Bedrest for Women with Early Threatened Abortion.  Int J Fertil 38:160-165, 1993.
 44. Blumenfeld Z, Ruach M:  Early Pregnancy Wastage:  The Role of Repetitive Human Chorionic Gonadotropin Supplementation During the First Eight Weeks of Gestation.  Fertil Steril 58:19-23, 1992.
 45. Quenby S, Farquharson RG:  Human Chorionic Gonadotropin Supplementation in Recurring Pregnancy Loss:  A Controlled Trial.  Fertil Steril 62:708-710, 1994.
 46. Branch DW, Porter F, Paidas MJ, et al:  Obstetric Uses of Intravenous Immunoglobulin:  Successes, Failures, and Promises.  J Allergy Clin Immunol 108:S133-8, 2001.
 47. Rai R, Cohen H, Dave N, et al:  Randomized Controlled Trial of Aspirin and Aspirin Plus Heparin in Pregnant Women with Recurrent Miscarriages Associated with Phospholipid Antibodies (or Antiphospholipid Antibodies).  Brit Med J 314:253-257, 1997.
 48. Farquharson RG, Quenby S, Greaves M:  Antiphospholipid Syndrome in Pregnancy:  A Randomized, Controlled Trial of Treatment.  Obstet Gynecol 100:408-413, 2002.

Powrót do góry


I. Effectiveness of NaProTECHNOLOGY in the Treatment of Infertility

 1. Kaplan EL, Meier P:  Non-Parametric Estimation from Incomplete Observations.  J Am Stat Assoc 53:457-481, 1956. 
 2. Olive DL, Haney AF:  Endometriosis-Associated Infertility:  A Critical Review of Therapeutic Approaches.  Obstet Gynecol Surv 41:538-553, 1986.
 3. Sharma V, Allgar V, Rajkhowa M:  Factors Influencing the Cumulative Conception Rate and Discontinuation of In Vitro Fertilization Treatment for Infertility.  Fertil Steril 78:40-46, 2002. 
 4. 2001 Assisted Reproductive Technology Success Rates:  National Summary and Fertility Clinic Reports.  American Society for Reproductive Medicine and Center for Disease Control, Atlanta and Birmingham, December 2003.
 5. Cramer DW, Walker AM, Schiff I:  Statistical Methods in Evaluating the Outcome of Fertility Therapy.  Fertil Steril 32:80-86, 1979.
 6. Olive DL:  Analysis of Clinical Fertility Trials:  A Methodologic Review.  Fertil Steril 45:157-171, 1986. 
 7. Rock JA, Guzick DS, Sengos C, et al:  The Conservative Surgical Treatment of Endometriosis:  Evaluation of Pregnancy Success with Respect to the Extent of Disease as Categorized Using Contemporary Classification Systems.  Fertil Steril 35:131-137, 1981.
 8. Adashi EY, Rock JA, Guzick D, et al:  Fertility Following Bilateral Ovarian Wedge Resection:  A Critical Analysis of 90 Consecutive Cases of the Polycystic Ovary Syndrome.  Fertil Steril 36:320-325, 1981.
 9. Hogan JW:  Identifying and Addressing Data-Analytic Challenges in Studies of IVF and ART.  In:  International Symposium on Frontiers and Reproductive Endocrinology.  Serono Symposia USA., Washington DC March 27-31, 2001.
 10. Guzick DS, Wilkes C, Jones HW:  Cumulative Pregnancy Rates for In Vitro Fertilization.  Fertil Steril 46:663-667, 1986. 
 11. Jones HW, Schnorr JA:  Multiple Pregnancies:  A Call to Action.  Fertil Steril 75:11-13, 2001.
 12. Karande VC, Korn A, Morris R, et al:  Prospective Randomized Trial Comparing the Outcome and Cost of In Vitro Fertilization with that of a Traditional Treatment Algorithm as First-Line Therapy for Couples with Infertility.  Fertil Steril 71:468-475, 1999.
 13. Campbell JS, Pasta DJ, Adamson GD:  Preliminary Meta-Analysis Comparing In Vitro Fertilization with Surgical Treatment for Moderate and Severe Endometriosis.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 2:S6-S7, 1995.
 14. Driscoll GL, Tyler JPP:  What is the Best Strategy for Presenting ART Results?  A Controversial Comment.  J Assist Reprod Genet 16:463-467, 1999.

Powrót do góry


J. Premenstrual Syndrome

 1. Frank RT:  The Hormonal Basis of Premenstrual Tension.  Arch Neurol Psych 26:1053, 1931.
 2. Dalton K:  The Premenstrual Syndrome.  Heinemann, London 1964.
 3. Dalton K:  The Premenstrual Syndrome and Progesterone Therapy.  Yearbook Medical Publishers, Inc., Chicago, 1977.
 4. Magyar DM, Boyers SP, Marshall JR, Abraham GE:  Regular Menstrual Cycles and Premenstrual Molimina as Indicators of Ovulation.  Obstet Gynecol 53:411-414, 1979. 
 5. Hartlage SA, Arduino KE, Gehlert S:  Premenstrual Dysphoric Disorder and Risk for Major Depressive Disorder:  A Preliminary Study.  J Clin Psychol 57:1571-1578, 2001.
 6. Sternfeld B, Swindle R, Chawla A, Long S, Kennedy S:  Severity of Premenstrual Symptoms in a Health Maintenance Organization Population.  Obstet Gynecol 99:1014-1024, 2002.
 7. APGO Educational Series on Women’s Health Issues.  Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorders:  Scope, Diagnosis and Treatment.  APGO, Washington, DC, October 1998. 
 8. Prior JC, Vigna Y:  Sciaretta D, Alojado N, Schulzer M:  Conditioning Exercise Decreases Premenstrual Symptoms:  A Prospective, Controlled Six-Month Trial.  Fertil Steril 47:402-408, 1987. 
 9. Abraham GE:  Nutritional Factors in the Etiology of Premenstrual Tension Syndromes.  J Reprod Med 28:446-464, 1983. 
 10. Dog TL:  Integrative Treatments for Premenstrual Syndrome.  Altern Ther Health Med 7:32-39, 2001.
 11. Fuchs N, Hakim M, Abraham GE:  The Effect of a Nutritional Supplement, Optivite for Women on Premenstrual Tension Syndromes:  Effect on Blood Chemistry and Serum Steroid Levels During the Mid-Luteal Phase.  J Applied Nut 37:1-11, 1985.
 12. Chakmakjian ZH, Higgins CE, Abraham GE:  The Effect of a Nutritional Supplement, Optivite for Women, on Premenstrual Tension Syndromes:  II.  Effect on Symptomatology, using a Double-Blind Cross-Over Design.  J Applied Nut 37:12-17, 1985.
 13. Abraham GE:  Management of the Premenstrual Tension Syndromes:  Rationale for a Nutritional Approach.  In:  1986, A Year in Nutritional Medicine.  Keats, New Canaan CT, 1986.
 14. Muneyyirci-Delale O, Nacharaju VL, Altura BM, Altura BT:  Sex Steroid Hormones Modulate Serum Ionized Magnesium and Calcium Levels Throughout the Menstrual Cycle in Women.  Fertil Steril 69:958-962, 1998.
 15. Posaci C, Erten O, Uren A, Acar B:   Copper, Zinc and Magnesium Levels in Patients with Premenstrual Tension Syndrome.  Acta Obstet Gynecol Scand 73:452-455, 1994. 
 16. Thys-Jacobs S:  Current Research into the Role of Calcium in Treating PMS.  Calcium:  Answers for Life-Long Health.  October 1998. 
 17. Kendall KE, Schnurr PP:  The Effects of Vitamin B6 Supplementation on Premenstrual Symptoms.  Obstet Gynecol 70:145-149, 1987. 
 18. London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ:  The Effect of Alpha-Tocopherol on Premenstrual Symptomatology:  A Double-Blind Study.  J Amer Coll Nut 2:115-122, 1983. 
 19. Schellenberg R:  Treatment for the Premenstrual Syndrome with Agnus Castus Fruit Extract:  Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Study.  BMJ 322:134-137, 2001.
 20. Lukaczer D, Liska DJ, Darland G, Bland JS, Schiltz B, Tripp M, Lerman RH:  Improvement in Symptoms and Estrogen Metabolism in Women with Premenstrual Syndrome (PMS) Using a Newly Formulated Medical Food.  Functional Medicine Research Center, Gig Harbor, WA.  Research Report No. 110, May 10, 2001.
 21. Sveinsdottir H, Backstrom T:  Menstrual Cycle Symptom Variation in a Community Sample of Women Using and Not Using Oral contraceptives.  Acta Obstet Gynecol Scand 79:757-764, 2000.
 22. Brown C, Ling F, Wan J:  Effect of a New Monophasic Oral Contraceptive on Perimenstrual Symptoms (ABST).  Obstet Gynecol 97:9S, 2001.
 23. Hammarback S, Backstrom T:  Induced Anovulation as Treatment of Premenstrual Tension Syndrome:  A Double-Blind, Cross-Over Study with GnRH Agonist versus Placebo.  Acta Obstet Gynecol Scand 67:159-166, 1988.
 24. Mira M, McNeil D, Fraser IS, Vizzard J, Abraham S:  Mefenamic Acid in the Treatment of Premenstrual Syndrome.  Obstet Gynecol 68:395-398, 1986.
 25. Eandersch B:  Bromocriptine and Premenstrual Symptoms:  A Survey of Double-Blind Trials.  Obstet Gynecol Surv 38:643-646, 1983. 
 26. Lefler HT:  Premenstrual Syndrome Improvement After Laser Ablation of the Endometrium for Menorrhagia.  J Reprod Med 11:905-906, 1989.
 27. Kubetin SK:  OC’s Inadequate for Managing Most PMS (ACOG Guidelines).  Ob Gyn News, May 15, 2000, p 5. 
 28. Smith S, Rinehart JS, Ruddock VE, Schiff I:  Treatment of Premenstrual Syndrome with Alprazolam:  Results of the Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Cross-Over Clinical Trial.  Obstet Gynecol 70: 37-42, 1987.
 29. Berger CP, Presser B:  Alprazolam in the Treatment of Two Sub-samples of Patients with Late Luteal Phase Dysphoric Disorder:  A Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Study.  Obstet Gynecol 84:379-385, 1994. 
 30. Freeman EW, Rickels K, Sondheimer SJ, Polansky M:  A Double-Blind Trial of Oral Progesterone, Alprazolam and Placebo in Treatment of Severe Premenstrual Syndrome.  JAMA 274:51-57, 1995.
 31. Rapkin AJ, Edelmuth E, Chang LC, Reeding AE, McGuire MT, Su T-P:  Whole-Blood Seratonin in Premenstrual Syndrome.  Obstet Gynecol 70:533-537, 1987. 
 32. Wood SH, Mortola JF, Chan YF, Moossazadeh F, Yen SSC:  Treatment of Premenstrual Syndrome with Fluoxetine:  A Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Study.  Obstet Gynecol 80:339-344, 1992. 
 33. Steiner M, Steinberg S, Stewart D, Carter D, Berger C, Reid, et al:  Fluoxetine in the Treatment of Premenstrual Dysphoria.  N Engl J Med 332:1529-1534, 1995. 
 34. Dimmock PW, Wyatt KM, Jones PW, O’Brien PMS:  Efficacy of Selective Seratonin Re-Uptake Inhibitors in Premenstrual Syndrome:  A Systematic Review.  Lancet 356:113-116, 2000.
 35. Abraham GE, Hargrove JT:  Diagnosis and Treatment of Premenstrual Syndrome.  Fertil Steril 54:178, 1990. 
 36. Adamopoulos DA, Loraine JA, Lunn SF, Coppen AJ, Daly RJ:  Endocrine Profiles in Premenstrual Tension.  Clin Endocrin 1:283-292, 1972. 
 37. Backstrom T, Sanders D, Leask R, Davidson D, Warner P, Bancroft J:  Mood, Sexuality, Hormones, and the Menstrual Cycle.  II Hormone Levels and Their Relationship to the Premenstrual Syndrome.  Psycho Som Med 45:503-507, 1983.
 38. Rubinow DR, Hoban, MC, Grover GN, Galloway DS, Roy-Byrne P, Andersen R, Merriam GR:  Changes in  Hormones Across the Menstrual Cycle in Patients with Menstrually-Related Mood Disorder and in Control Subjects.  Am J Obstet Gynecol 158:5-11, 1988. 
 39. Cerin A, Collins A, Landgren B-M, Eneroth P:  Hormonal and Biochemical Profiles of Premenstrual Syndrome:  Treatment with Essential Fatty Acids.  Acta Obstet Gynecol Scand 72:337-343, 1993. 
 40. Redei E, Freeman EW:  Daily  Estradiol and Progesterone Levels Over the Menstrual Cycle and their Relation to Premenstrual Symptoms. Psychoneuroendocrinology 20:259-267, 1995.
 41. Backstrom T, Carstensen H:  Estrogen and Progesterone in  Relation to Premenstrual Tension.  J Steroid Biochem 5:257-260,  1974. 
 42. Hargrove JT, Abraham GE:  The Ubiquitousness of Premenstrual Tension in Gynecologic Practice.  J Reprod Med 28:435-437, 1983. 
 43. Watts JF, Butt WR, Edwards RL:  Hormonal Studies in Women with Premenstrual Tension.  Brit J Obstet Gynaecol 92:247-255, 1985.
 44. Trunnell EP, Turner CW, Keye WR:  A Comparison of the Psychological and Hormonal Factors in Women with and without Premenstrual Syndrome.  J Abnorm Psych 97:429-436, 1988.
 45. Wang M, Seippel L, Purdy RH, Backstrom T:  Relationship Between Symptom Severity and Steroid Variation in Women with Premenstrual Syndrome:  Study on Serum Pregnenolone, Pregnenolone Sulfate, 5-alpha-pregnan-3, 20-dione and 3-alpha-hydroxy-5-alpha-pregnan-20-One.  J Clin Endocrin Metab 81:1076-1082, 1996.
 46. Schmidt PJ, Nieman LK, Danaceau MA, Adams LF, Rubinow DR:  Differential Behavioral Effects of Gonadosteroids in Women with and in those Without Premenstrual Syndrome.  N Engl J Med 338:209-216, 1998.
 47. Wyatt K, Dimmock P, Jones P, Obhrai M, O’Brien S:  Efficacy of Progesterone and Progestogens in Management of Premenstrual Syndrome:  Systematic Review.  BMJ 323:1-8, 2001.
 48. Sampson GA:  Premenstrual Syndrome:  A Double-Blind Controlled Trial of Progesterone and Placebo.  Brit J Psychiat 137:209-215, 1979. 
 49. Van der Meer YG, Benedeck-Jaszmann LJ, Van Loenen AC:  Effect of High-Dose Progesterone on the Pre-menstrual Syndrome:  A double-blind cross-over trial.  Psychsom Obstet Gynaecol 2:220-222, 1983.
 50. Dennerstein L, Spencer-Gardner C, Gotts G, Brown JB, Smith MA, Burrows GD:  Progesterone and the Premenstrual Syndrome:  A Double-Blind Cross-Over Trial.  BMJ 290:1617-1621, 1985.
 51. Andersch B, Hahn L:  Progesterone Treatment of Premenstrual Tension:  A double-blind study.  J Psychosom Res 29:489-493, 1985.
 52. Maddocks S, Hahn P, Moller F, Reid RL:  A Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Progesterone Vaginal Suppositories in the Treatment of Premenstrual Syndrome.  Am J Obstet Gynecol 154:573-581, 1986.
 53. Freeman E, Rickels K, Sondheimer SJ, Polansky M:  Ineffectiveness of Progesterone Suppository Treatment for Premenstrual Syndrome.  JAMA 264:349-353, 1990.
 54. Arafat ES, Hargrove JT, Maxson WS, Desiderio DM, Wentz AC, Andersen RN:  Sedative and Hypnotic Effects of Oral Administration of Micronized Progesterone May be Mediated Through Its Metabolites.  Am J Obstet Gynecol 159:1203-1209, 1988. 
 55. Dalton ME:  Sex Hormone-Binding Globulin Concentrations in Women with Severe Premenstrual Syndrome.  Post Grad Med J.  57:560-561, 1981.
 56. Dalton ME:  The Effect of Progesterone Administration on Sex Hormone Binding Globulin Binding Capacity in Women with Severe Premenstrual Syndrome.  J Steroid Biochem 20:437-439, 1984.
 57. Spellacy WM, Ellingson AB, Keith G, Kahn-Dawood FS, Tsiberis JCM:   Glucose and Insulin Levels During the Menstrual Cycles of Normal Women and Premenstrual Syndrome Patients.  J Reprod Med 35:508-511, 1990.
 58. Eriksson E, Sundblad C, Lisjo P, Modigh K, Andersh B:  Serum Levels of Androgens are Higher in Women with Premenstrual Irritability and Dysphoria Than in Controls.  Psychoneuroendocrinology 17:195-204, 1992.
 59. Ream NE, Marshall JC, Kelch RP:  Pulsatile LH Secretion in Women with Premenstrual Syndrome (PMS):  Evidence for Normal Neuro-Regulation of the Menstrual Cycle.  Psychoneuroendocrinology 17:205-213, 1992.
 60. Lewis LL, Greenblatt EM, Rittenhose CA, Veldhuis JD, Jaffe RB:  Pulsatile Release Patterns of Luteinizing Hormone and Progesterone in Relation to Symptom Onset in Women with Premenstrual Syndrome.  Fertil Steril 64:288-292, 1995. 
 61. Redei E, Freeman EW:  Preliminary Evidence for  Adrenocorticotropin Levels as Biological Correlates of Premenstrual Symptoms.  128:536-542, 1993.
 62. Girdler SS, Stranevea PA, Light KC, Pedersen CA, Morrow AL:  Allopregnanolone Levels and Reactivity to Mental Stress in Premenstrual Dysphoric Disorder.  Biol Psychiatry 49:788-797, 2001.
 63. Rapkin AJ, Morgan M, Goldman L, Bran DW, Simone D, Mahesh VB:  Progesterone Metabolite Allopregnanolone in Women of Premenstrual Syndrome.  Obstet Gynecol 90:709-714, 1997.
 64. Chuong CJ, Coulam CB, Kao PC, Bergstralha EJ, Go VLW:  Neuropeptide Levels in Premenstrual Syndrome. Fertil Steril 44:760-764, 1985. 
 65. Facchinetti F, Martignoni E, Petraglia F, Sances MG, Nappi G, Genazzani AR:  Premenstrual Fall of  β-endorphin in Patients with Premenstrual Syndrome.  Fertil Steril 47:570-573, 1987.
 66. Chuong CJ, Coulam CB, Bergstralh EJ, O’Fallon WM, Steinmetz GI:  Clinical Trial of Naltrexone in Premenstrual Syndrome.  Obstet Gynecol 72:332-336, 1988.
 67. Downey J, Yingling S, McKinney M, Husami N, Jewelewicz R, Maidman J:  Mood Disorders, Psychiatric Symptoms and Distress in Women Presenting for Infertility Evaluation.  Fertil Steril 52:425-432, 1989.
 68. Fenerstein M, Shaw WS:  Measurement Properties of the Calendar of Premenstrual Experience in Patients with Premenstrual Syndrome.  J Reprod Med 47:279-289, 2002.
 69. Haynes P, Parry BL:  Mood Disorders and the Reproductive Cycle:  Affective Disorders During the Menopause and Premenstrual Dysphoric Disorder.  Psycho Pharmacology Bull 34:313-318, 1998.

Powrót do góry


K. Postpartum Depression

 1. Newport DJ, Hostetter A, Arnold A, Stowe ZN:  The Treatment of Postpartum Depression:  Minimizing Infant Exposures.  J Clin Psychiatry 63 [Suppl 7] :31-44, 2002.
 2. Llewellyn AM, Stowe ZN, Nemeroff CB:  Depression During Pregnancy and the Purpureum.  J Clin Psychiatry 58 [Suppl 15] :26-32, 1997.
 3. Leopold KA, Zoschnick LB:  Postpartum Depression.  The Female Patient 22:40-49, 1997.
 4. Marcus S, Flynn HA, Barry KL, Tandon R, Greden JF:  Depression in Pregnancy and Postpartum:  A Review of Critical Issues.  Postgrad Obstet Gynecol 20: 1-6, 2000.
 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
 6. Altshuler LL, Hendrick V, Cohen LS:  Course of Mood and Anxiety Disorders During Pregnancy and the Postpartum Period. J Clin Psychiatry 59:9-33, 1998.
 7. Wolkind S, Zajicek E, Ghodsian J:  Continuities in Maternal Depression.  Int J Fam Psychol 1:167-181, 1988.
 8. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R:  Detection of Postnatal Depression.  Br J Psychiatry 150:782-786, 1987.
 9. Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, et al:  Cognitive Therapy of Depression.  New York, New York: Gilford; 1979.
 10. Brockington IF, Cernik KF, Schofield EM, et al:  Puerperal Psychosis:  Phenomena and Diagnosis.  Arch Gen Psychiatry 38:829-833, 1981.
 11. McGorry P, Connell S:  The Nosology and Prognosis of Puerperal Psychosis:  A Review.  Compr Psychiatry 31:519-534, 1990.
 12. Knopps G:  Postpartum Mood Disorders:  A Startling Contrast to the Joy of Birth.  Postgrad Med 93:103-116, 1993.
 13. Schoepf J, Rust B:  Followup and Family Study of Postpartum Psychosis, 1: Overview.  Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 244:101-111, 1994. 
 14. BenVenuite P, Cabras PL, Cervi P, et al:  Puerperal Psychosis:  A Clinical Case Study with Followup.  J Affect Disord 26:25-30, 1992.
 15. Videbech P, Gouliaev G:  First Admission with Puerperal Psychosis:  7-14 Years of Followup. Acta Psychiatr Scand 91:167-173, 1995.
 16. Georgiopoulos AM, Bryan TL, Yawn BP, et al:  Population-Based Screening for Postpartum Depression.  Obstet Gynecol 93:653-657, 1999.
 17. Stowe ZN, Nemeroff CB:  Women at Risk for Postpartum-Onset Major Depression. Am J Obstet Gynecol 173 (2):639-645, 1995.
 18. Righetti-Valtema M, Conne-Perreard E, Bosquet A, et al:  Risk Factors and Predictive Signs of Postpartum Depression.  J Affect Disord 49 (3):  167-180, 1998.
 19. Posner NA, Unterman RR, Williams KN, et al:  Screening for Postpartum Depression.  An Anti-Partum Questionnaire.  J Reprod Med 42 (4):207-215, 1997.
 20. Stuart S, Couser G, Schilder K, et al:  Postpartum Anxiety and Depression:  Onset and Comorbidity in a Community Sample.  J Nerv Ment Dis 186:420-424, 1998.
 21. Watson JP, Elliott SA, Rugg AJ, Brough DI:  Psychiatric Disorder in Pregnancy in the First Postnatal Year.  Br J Psychiatry 144:453-463, 1984.
 22. Rouillon F, Thalassinos M, Miller HD, Lemperiere T:  Folates and Postpartum Depression.  J Affect Dis 25:235-242, 1992.
 23. Holcomb WL, Stone LS, Lustman PJ, Gavard JA, Mostello DJ:  Screening for Depression in Pregnancy:  Characteristics of the Beck Depression Inventory.  Obstet Gynecol 88:1021-1025, 1996.
 24. Josefsson A, Berg G, Nordin C, Sydsjo G:  Prevalence of Depressive Symptoms in Late Pregnancy and Postpartum.  Acta Obstet Gynecol Scand 80:251-255, 2001.
 25. Fergerson SS, Jamieson DJ, Lindsay M:  Diagnosing Postpartum Depression:  Can We Do Better?  Am J Obstet Gynecol 186:899-902, 2002.
 26. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, et al:  Review of Validation Studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale.  Acta Psychiatr Scand 104:243-249, 2001.
 27. Bernazznai O, Saucier JF, David H, Borgeat F:  Psychosocial Predictors of Depressive Symptomatology Level in Postpartum Women. J Affect Disord 46:39-49, 1997.
 28. Pariser SF, Nasrallah HA, Gardner DK:  Postpartum Mood Disorders:  Clinical Prospectus.  J Women’s Health 6:421-434, 1997.
 29. Josefsson A, Angelsioo L, Berg G, et al:  Obstetric, Somatic, and Demographic Risk Factors for Postpartum Depressive Symptoms.  Obstet Gynecol 99:223-228, 2002.
 30. Parry BL, Newton RP:  Chrono-Biological Basis of Female-Specific Mood Disorders.  Neuropsychopharmacology. 25:S102-S108, 2001.
 31. Bloch M, Schmidt PJ, Danaceau M, et al:  Effects of Gonadol Steroids in Women with a History of Postpartum Depression.  Am J Psychiatry 157:924-930, 2000.
 32. Harris B, Lovett S, Newcombe RG, et al:  Maternity Blues and Major Endocrine Changes:  Cardiff Puerperal Mood and Hormone Study II BMJ. 308:949-953, 1994.
 33. Hendrick V, Altshuler LL, Suri R:  Hormonal Changes in the Postpartum and Implications for Postpartum Depression.  Psychosomatics 39:93-101, 1998.
 34. Nappi RE, Petraglia F, Luisi S, et al:  Serum Allopregnanolone Levels in Women with Postpartum “Blues”.  Obstet Gynecol 97:77-80, 2001.
 35. Wisner KL, Stowe ZN:  Psychobiology of Postpartum Mood Disorders.  Semin Reprod Endocrinol 15:77-89, 1997.
 36. Magiakou M-A, Mastorakos G, Rabin D, et al:  Hypothalamic Corticotropin-Releasing Hormone Suppression During the Postpartum Period:  Implications for the Increase and Psychiatric Manifestations at this Time.  J Clin Endocrinol Metab 81:1912-1917, 1996.
 37. Susman JL:  Postpartum Depressive Disorders.  J Fam Pract 43 [6 Suppl]: S17-S24, 1996.
 38. Buist A:  Treating Mental Illness in Lactating Women.  Medscape Women’s Health eJournal. 6 (2), 2001.
 39. Practice Guideline for Major Depressive Disorder in Adults.  Am J Psychiatry 150 (Suppl):1, 1993.
 40. Harris B, Oretti R, Lazarus J:  Randomized Trial of Thyroxine to Prevent Postnatal Depression in Thyroid-Antibody-Positive Women.  Br J Psychiatry 180:327-330, 2002.
 41. Sichel DA, Cohen LS, Robertson LM, et al:  Prophylactic Estrogen in Recurrent Postpartum Affective Disorder.  Biol Psychiatry 38:814-818, 1995.
 42. Gregorie AJP, Kumar R, Everitt B, et al:  Transdermal Oestrogen for Treatment of Severe Postnatal Depression.  Lancet 347:930-933, 1996.
 43. Ahokas A, Kaukoranta J, Wahlbeck K, Aito M:  Estrogen Deficiency in Severe Postpartum Depression:  Successful Treatment with Sublingual Physiologic 17-β Estradiol:  A Preliminary Study.  J Clin Psychiatry 62:332-336, 2001.

Powrót do góry


L. Dating the Beginning of Pregnancy

 1. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD:  Williams Obstetrics. 21st Edition, McGraw-Hill, New York, p. 226, 2001.
 2. Hilgers TW, Hilgers SK, Prebil AM, Daly KD:  The Creighton Model FertilityCareTM System:  A Standardized Case Management Approach to Teaching.  Book II – Advanced Teaching Skills.  Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE  2003, pp 118-119.
 3. Hilgers TW, Abraham GE, Cavanagh D:  Natural Family Planning.  I.  The Peak Symptom and Estimated Time of Ovulation.  Obset Gynec 52:575, 1978.
 4. Hilgers TW, Bailey AJ:  Natural Family Planning II – The BBT and Estimated Time of Ovulation.  Obstet Gynec 55:333-339, 1980.
 5. Gardosi J, Geirsson RT: Routine Ultrasound is the Method of Choice for Dating Pregnancy.  Br J Obstet Gynaecol 105:933-936, 1998.
 6. Kramer MS, McLean FH, Boyd ME, Usher RH:  The Validity of Gestational Age Estimation by Menstrual Dating in Term, Preterm and Post-term Gestations.  JAMA 260:3306-3308, 1998.
 7. Yang H, Kramer MS, Platt RW, Blondel B, Breart G, Morin I, Wilkins R, Usher R:   How Does Early Ultrasound Scan Estimation of Gestational Age Lead to Higher Rates of Preterm birth?  Am J Obstet Gynec 186:433-437, 2002.
 8. Nguyen TH, Larsen T, Engholm G, Moller H:  Increased Adverse Pregnancy Outcomes with Unreliable Last Menstruation.  Obstet Gynec 95:867-873, 2000.
 9. Taipale P, Hiilesmaa V:  Predicting Delivery Date by Ultrasound and Last Menstrual Period in Early Gestation.  Obstet Gynec 97:189-194, 2001.

Powrót do góry


M. Using Progesterone Support During Pregnancy

 1. Zander J:  Progesterone in Human Blood and Tissues.  Nature (Lond) 174: 406-407, 1954.
 2. Short RV, Eton B:  Progesterone in Blood:  III. Progesterone in the Peripheral Blood of Pregnant Women.  J Endocrin. 18: 415-425, 1959.
 3. Van der Molen HJ:  Determination of Plasma Progesterone During Pregnancy.  Clin Chim Acta 8:943-953, 1963.
 4. Yannone ME:  Plasma Progesterone Levels in Normal Pregnancy, Labor and the Puerperium:  I.  Method of Assay.  Am J Obstet Gynec 101: 1054-1057, 1968.
 5. Yannone ME, McCurdy JR, Goldfien A:  Plasma Progesterone Levels in Normal Pregnancy, Labor and the Puerperium. II.  Clinical Data. Am J Obstet Gynec 101: 1058-1061, 1968.
 6. Johansson EDB:  Plasma Levels of Progesterone in Pregnancy Measured by a Rapid Competitive Protein Binding Technique. Acta Endocrinologica 61: 607-617, 1969.
 7. Csapo AI, Knobil E, Van Der Molen HG, Wiest WG: Peripheral Plasma Progesterone Levels During Human Pregnancy and Labor. Am J Obstet Gynec 110: 630-632, 1971.
 8. Tulchinsky D, Hobel CJ, Yeager E, Marshall JR: Plasma Estrone, Estradiol, Estriol, Progesterone and 17-Hydroxyprogesterone in Human Pregnancy.  I. Normal Pregnancy. Am J Obstet Gynecol  112: 1095-1100, 1972.
 9. Lindberg BS, Nilsson BA, Johansson EDB: Plasma Progesterone Levels in Normal and Abnormal Pregnancies.  Acta Obstet Gynec Scand 53: 329-335, 1974.
 10. Parker CR, Everett RB, Quirk JG, Whalley PJ, Gant NF: Hormone Production During Pregnancy in the Primigravida Patient. I. Plasma Levels of Progesterone and 5 Alpha-  Pregnane-3, 20-Dione Throughout Pregnancy of Normal Women and Women W Developed Pregnancy-Induced Hypertension. Am J Obstet Gynecol 135: 778-782, 1979.
 11. Ottesen B, Lebech PE: Plasma Progesterone, Serum Estriol and Plasma HPL Determinations During the Last Trimester to Detect Changes Before Spontaneous Labor. Acta Obstet Gynecol Scand  58: 423-427, 1979.
 12. Coyle MG, Greig M, Walker J: Blood-Progesterone and Urinary Pregnanediol and Oestrogens in Foetal Death from Severe Pre-Eclampsia. Lanctet: 275-277, August 11, 1962.
 13. Tulchinsky D, Okada DM: Hormones in Human Pregnancy. IV. Plasma Progesterone. Am J Obstet Gynecol 121: 293-299, 1975.
 14. Dawood MY:  Circulating Maternal Serum Progesterone in High-Risk Pregnancies. Am J Obstet Gynecol 125: 832-840, 1976.
 15. Allen EI, Lachelin GC:  A Comparison of Plasma Levels of Progesterone, Oestradiol, Unconjugated Oestriol and Total Oestriol with Urinary Tract Oestrogen Levels in Clinical Obstetric Practice.  Br J Obstet Gynaecol 85: 278-292, 1978.
 16. Csapo AI, Pohanka O, Kaihola HL: Progesterone Deficiency and Premature Labor. Brit Med J. 7: 137-140, 1974.
 17. Cousins LM, Hobel CJ, Chang RJ, Okada DM, Marshall JR:  Serum Progesterone and Estradiol-17β Levels in Premature and Term Labor.  Am J Obstet Gynecol 127: 612-615, 1977.
 18. Horta JLH, Fernandez JG, de Leon BS, Cortes-Gallegos V:  Direct Evidence of Luteal Insufficient in Women with Habitual Abortion.  Obstet Gynec  49: 705-708, 1977.
 19. Radwanska E, Frankenberg J, Allen EI: Plasma Progesterone Levels in Normal and Abnormal Early Human Pregnancy. Fertil Steril 30: 398-402, 1978.
 20. Harrison RF, Youssefnejadian E, Brodovcky H, Johnson M, Dewhurst J:  Secretion Patterns of Plasma-Progesterone, 17-Hydroxyprogesterone, and 20 Alpha Hydroxypregn-4-en-3-one in Early Abnormal Pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 85: 927-932, 1978.
 21. Dubin NH, Moszkowski EF, Cavoussi KM, Ward MM, Ances IG: Serum Progesterone and Estradiol in Pregnant Women Selected for Progestegen Treatment. Int J Fertil 24: 86-93 1979.
 22. Hertz JB, Larsen JF, Arends J, Nielsen J: Progesterone and Human Chorionic Gonadatrophin in Serum and Pregnanediol in Urine in Threatened Abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 59: 23-27, 1980.
 23. Aspillaga MO, Whittaker PG, Grey CE, Lind T: Endocrinologic Events in Early Pregnancy Failure. Am J Obstet Gynecol 147: 903-907, 1983.
 24. Dawood MY: Progesterone Concentrations in the Sera of Patients with Intact and Aborted Hydatidiform Moles. Am J Obstet Gynecol 119: 911-918, 1974.
 25. Hilgers TW, Abraham GE and Cavanagh D: Natural Family Planning - I. The Peak Mucus Symptom and Estimated Time Of Ovulation.  Obstet Gynec 52:575-582, 1978.
 26. NCSS 2000 Statistical System for Windows. NCSS, Raysville, Utah, 1998.
 27. Nillius SJ, Johansson EDB:  Plasma Levels of Progesterone after Vaginal, Rectal or Intramuscular Administration of Progesterone. Am J Obstet Gynec 110: 470-477, 1971.
 28. Yovich JL, Willcox DL, Wilkinson SP, Poletti VM, Hahnel R:  Medroxyprogesterone Acetate Does Not Perturb the Profile of Steroid Metabolites in Pregnancy. J Endocr 104:453-459, 1985.
 29. Csapo AI, Pulkkinen MO, Wiest WG: Effects of Luteectomy and Progesterone Replacement in Early Pregnant Patients. Am J Obstet Gynecol  115: 759-765, 1973.
 30. de Wattevile H: Pregnanediol Determinations in the Clinic and in Research. J Clin Endocrin 11: 251-266, 1951.
 31. Russell CS, Paine CG, Coyle MG, Dewhurst CJ. Pregnanediol Excretion in Normal and Abnormal Pregnancy. J Obstet Gynaec Brit Emp 64: 649-667, 1957.
 32. Shearman RP: Some Aspects of the Urinary Excretion of Pregnanediol in Pregnancy. J Obstet Gynaec Brit Emp  46: 1-11, 1959.
 33. Russell CS, Dewhurst CJ, Blakey DH: The Pregnanediol Excretion in Suspected Placental Insufficiency. J Obstet Gynaec Brit Emp  47: 1-10, 1960.
 34. Furuhjelm M:  The Excretion of Oestriol and Pregnanediol in Toxemia of Pregnancy and in Post Maturity. Acta Obstet Gynecol Scand  41: 370-381, 1962.
 35. Jordan J, Craig K, Clifton DK, Soules MR:  Luteal Phase Defect: The Sensitivity and Specificity of Diagnostic Methods in Common Clinical Use. Fertil Steril   62:54-62, 1994.
 36. Coat-A-Count Progesterone Radioimmunoassay.  Package Insert.  Specificity.  Diagnostic Products Corporation (DPC), Los Angeles, June 8, 1993, p. 7.
 37. Milewich L, Gomez-Sanchez C, Madden JD, MacDonald PC:  Isolation and Characterization of 5α – pregnane 3, 20 – dione and Progesterone in Peripheral Blood of Pregnant Women.  Measurement Throughout Pregnancy.  Gynecol Invest 6:291-306, 1975.
 38. Hilgers TW:  Dating the Beginning of Pregnancy.  In:  Hilgers, TW: The Medical Applications of Natural Family Planning.  Omaha:  Pope Paul VI Institute Press, 168, 1991.
 39. Taipale P and Hiilesmaa V: Predicting Delivery Date by Ultrasound and Last Menstrual Period in Early Gestation. Obstet Gynec  97: 189-194, 2001.
 40. Vaux NW and Rakoff AE:  Estrogen-progesterone therapy:  A new approach in the treatment of habitual abortion.  Am J Obst Gynec 50:353, 1945.
 41. Jones, GES:  Some newer aspects of the management of infertility.  JAMA 141:1123, 1949.
 42. Csapo A, Pulkkinen M:  Indispensability of human corpus luteum in the maintenance of early pregnancy; luteectomy evidence.  Obstet Gynec Surv 33:69-81, 1978.
 43. Csapo A, Pulkkinen M, Wiest W:  Effects of luteectomy and progesterone replacement therapy in early pregnant patients.  Am J Obstet and Gyn 115:759-765, 1973.
 44. Daya S:  Efficacy of progesterone support for pregnancy in women with recurrent miscarriage.  A meta-analysis of controlled trials.  Brit J Obstet Gynaecol 96 (3):275-280, 1989.
 45. Cunningham DS, Brodnik RM, Rayl DL, Brown AW, Hansen KA:  Suboptimal progesterone in pathologic pregnancies.  J Repro Med 38:301-305, 1993.
 46. Norwitz ER, Schust DJ, Fisher SJ:  Implantation and the survival of early pregnancy.  N Engl J Med 345:400-1408, 2001. 
 47. Turnbull A, Patten P, Flint A, Keirse J, Jeremy J, Anderson A:  Significant fall in progesterone and rise in oestradiol levels in human peripheral plasma before onset of labour.  Lancet i:101-104, 1974.
 48. Csapo A, Pohanka O, Kaihola H:  Progesterone deficiency and premature labour. Br Med J i: 137-140, 1974.
 49. Ferre F., Uzan M, Janssens Y:  Oral administration of micronized natural progesterone in late human pregnancy:  Effects on progesterone and estrogen concentrations in the plasma, placenta and myometrium.  Am J Obstet Gynec 148:26-35, 1985.
 50. Garfield R, Puri C, Csapo A:  Endocrine, structural, and functional changes in the uterus during premature labour.  Am J Obstet Gynec 142:21-27, 1982.
 51. Lye S, Porter D:  Demonstration that progesterone blocks uterine activity in the ewe in vivo by a direct action on the endometrium.  J Repro Fertil 52:87-94, 1978.
 52. Csapo A:  Effects of progesterone, prostaglandin F2α and its analogue ICI 81008 on the excitability and threshold of the uterus.  Am J Obstet Gynec 124:367-378, 1976.
 53. da Fonseca EB, Bittar RE, Carvalho MHB, Zugaib M:  Prophylactic administration of progesterone by vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous preterm birth in women at increased risk:  A randomized placebo-controlled – blind study.  Am J Obstet Gynec 188:419-424, 2003. 
 54. Meis PJ, Klebanof M, Tom E, et. al:  Prevention of recurrent preterm delivery by 17-α hydroxyprogesterone caproate.  N Engl J Med 348:2379-2385, 2003.
 55. Johnson JWC, Austin KL, Jones GS, Davis GH, King TM:  Efficacy of 17-α hydroxyprogesterone caproate in the prevention of premature labor.  N Engl J Med 293:675-680, 1975.
 56. Johnson C, Lee PA, Zachary AS, Calhoun S, Migeon CJ:  High-risk prematurity – progestin treatment and steroid studies.  Obstet Gynec 54:412-418, 1979. 
 57. Kauppila A, Hartikainen-Sorri A-L, Janne O, Tuimala R, Garvinen PA:  Suppression of threatened premature labor by administration of cortisol and 17 α-hydroxyprogesterone caproate:  A comparison with Ritodrine.  Am J Obstet Gynec 138:404-408, 1980. 
 58. Yemini M, Borenstein R, Dreazen E, Apelman Z, Mogilner BM, Kessler IM, Lancet M:  Prevention of premature labor by 17 α-hydroxyprogesterone caproate.  Am J Obstet Gynec 151:574-577, 1985. 
 59. Erny R, Pigne A, Prouvost C, Gamerre M, Malet C, Serment H, Barrat J:  The effects of oral administration of progesterone for premature labor.  Am J Obstet Gynec 154:525-529, 1986.
 60. Keirse, MJNC:  Progestogen administration in pregnancy may prevent preterm delivery.  Br J Obstet Gynaecol 97:149-154, 1990.
 61. Noblot G, Audra P, Dargent D, Faguer B, Mellier G:  The use of micronized progesterone in the treatment of menace of preterm delivery.  Europ J Obstet Gynecol Repro Bio 40:203-209, 1991.
 62. Little AB, Billiar RB:  Progestogens.  In:  Fuchs F, Klopper A (Eds.)  Endocrinology of pregnancy.  3rd Edition, Harper and Row, Philadelphia 1972, p. 92-111.
 63. LeMaire WJ, Conly PW, Moffett A, Cleveland WW:  Plasma progesterone secretion by the corpus luteum of term pregnancy.  Am J Obstet Gynec 108:132-134, 1970.
 64. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD:  Williams Obstetrics 21st Edition. McGraw-Hill, New York, 2001, p. 123.
 65. Kumar D:  In vitro inhibitory effect of progesterone on extrauterine smooth muscle.  Am J Obstet Gynec 84:1300-1304, 1962.
 66. Runnebaum B, Zander J:  Progesterone and 20 α-dihydroprogesterone in human myometrium during pregnancy.  Acta Endocrinol. 150:5-50, 1971.
 67. Lye, SJ, Porter DG:  Demonstration that progesterone ‘blocks’ uterine activity in the ewe in vivo by a direct action on the myometrium.  J Repro Fertil 52:87-94, 1978.
 68. Batra S, Bengtsson LP:  17 β estradiol and progesterone concentrations in myometrium of pregnancy and their relationships to concentrations in peripheral plasma.  J Clin Endocrin Metap 46:622-626, 1978. 
 69. Garfield RE, Puri CP, Csapo AI:  Endocrine, structural and functional changes in the uterus during premature labor.  Am J Obstet Gynec 142:21-27, 1982.
 70. Porter DG, Behrman HR:  Prostaglandin-induced myometrial activity inhibited by progesterone.  Nature.  232:627-628, 1971.
 71. Garfield RE, Kannan MS, Daniel EE:  Gap junction formation in myometrium:  Controlled by estrogens, progesterone and prostaglandins.  Am J Physiol 238:C81-C89, 1980.
 72. Ferre F, Uzan M, Janssens Y, et. al:  Oral administration of micronized natural progesterone in late human pregnancy.  Am J Obstet Gynec 148:26-34, 1984.
 73. Iams JD, Newman RB, Thom EA, et. al:  Frequency of uterine contractions and the risk of spontaneous preterm delivery.  N Engl J Med 346:250-255, 2002.
 74. Schust DJ, Anderson DJ, Hill JA:  Progesterone-induced immunosuppression is not mediated through the progesterone receptor.  Hum Reprod 12 (3):629, 1997.
 75. Clemens LE, Siiteri PK, Stites DP:  Mechanism of immunosuppression of progesterone on maternal lymphocyte activation during pregnancy.  J Immun 122:1978-1986, 1979.
 76. Shimonovitz S, Hurwitz A, Hochner-Celnikier D, et. al:  Expression of Gelatinase-B by trophoblast cells:  Down-Regulation by progesterone.  Am J Obstet Gynec 178:457-461, 1998.
 77. Sato T, Ito A, Yamashita K, Hayakawa T, Nagase H:  Hormonal regulation of collagenolysis in uterine cervical fibroblasts.  Biochem J 275:645-650, 1991. 
 78. Simpson JL, Kaufman RH:  Fetal effects of estrogens, progestogens and diethylstilbestrol.  In: Fraser IS, Jansen RPS, Lobo RA, Whitehead MI:  Estrogens and progestogens in clinical practice.  Churchill Livingstone, London, 1998, pp. 533-553.
 79. Wiseman RA:  Prevention of physical and mental congenital defects, part C:  Basic and medical science, education, and future strategies.  Negative correlation between sex hormone usage and malformations.  Alan R. Liss, Inc, 1996, pp. 171-175
 80. Green MF:  Progesterone and preterm delivery – de ja vu all over again.  N Engl J Med 348:2453-2455, 2003.
 81. Prietl G, Diedrich K, van der Ven HH, Luckhaus J, Crebs D:  The effect of 17 α hydroxyprogesterone caproate/oestradiol valerate on the development and outcome of early pregnancies following in vitro fertilization and embryo transfer:  A prospective and randomized controlled trial.  Hum Reprod 7:1-5, 1992.
 82. Sauer MV:  Use of progesterone in assisted reproduction.  J Repro Med 44:197-202, 1999.
 83. Fanchin R, Righini C, de Ziegler D, et. al:  Effects of vaginal progesterone administration on uterine contractility at the time of embryo transfer.  Fertil Steril 75:1136-1140, 2001.
 84. Licciardi FL, Kwiatowski A, Noyes NL: et. al:  Oral versus intramuscular progesterone for in vitro fertilization:  A prospective randomized study.   Fertil Steril 71:614-618, 1999.
 85. Costabile L, Gerli S, Manna C, et al:  A prospective randomized study comparing intramuscular progesterone and 17 α-hydroxyprogesterone caproate in patients undergoing in vitro fertilization – embryo transfer cycles.  Fertil Steril 76:394-396, 2001.
 86. Yazigi RA, Saunders IK, Gast MJ:  Hormonal therapy during early pregnancy.  Contemp OB/GYN Jan 1991, pp 62-78.
 87. Hormone may curb premature births.  Associated Press.  Omaha World Herald.  February 7, 2003.  February 7, 2003. 
 88. Haukkamaa J: High affinity progesterone binding sites of human uterine microsomal membranes.  J Steroid Biochem 20:569-579, 1984.
 89. Faust MF:  Personal communication, Bristol-Myers-Squibb Co., November 19, 1998.
 90. Hilgers TW:  Progesterone Support in Pregnancy.  In:  Hilgers TW:  The Medical Applications of Natural Family Planning.  Pope Paul VI Institute Press Omaha, NE, 1991.
 91. Wu CH, Minassian SS:  The integrated luteal progesterone:  An assessment of luteal function.  Fertil Steril 48:937-940, 1987.
 92. Jordan J, Craig K, Clifton DK, Soules MR:  Luteal phase defect:  The sensitivity and specificity of diagnostic methods in common clinical use.  Fertil Steril 62:54-62, 1994.
 93. Sibai BM, Caritis SN, Thom E, et. al. and the NICHHD Network of maternal-fetal medicine units:  Prevention of pre-eclampsia with low-dose aspirin in healthy nulliparous pregnant women.  N Engl J Med. 329:1213-1218, 1993.
 94. Sprour GI, Aboulghar M, Mansour R, Sattar MA, Amin Y, Aboulghar H:  Complications of medically assisted conception in 3,500 cycles.  Fertil Steril 70:638-642, 1998.
 95. Salha O, Sharma V, Dada T, Nugent D, Rutherford AJ, Tomlinson AJ, Phillips S, Allgar V, Walker, JJ:  The influence of donated gametes on the incidence of hypertensive disorders in pregnancy.  Hum Reprod 14:2268-2273, 1999.
 96. Levers KJ, Cunningham FG, Nelson S:  Prospective comparison of selective and universal electronic fetal monitoring in 34,995 pregnancies.  NEJM 315:615, 1986.
 97. Stowe ZN, Nemeroff CB:  Women at risk for postpartum-onset major depression.  Am J Obstet Gynec 173:639-645, 1995.
 98. Righetti-Veltena M, Conne-Perreard E, Bousquet A, Manzano J:  Risk factors and predictive signs of postpartum depression.  J Affect Disord 49:167-180, 1998.
 99. Gabbe SG, Niebyl, JR, Simpson, JL (Eds.) Obstetrics:  Normal and problem pregnancies.  Churchill Livingstone, New York, 1996.
 100. Yoder BA:  Meconium-stained amniotic fluid and respiratory complications:  Impact of selective tracheal suction.  Obstet Gynec 83:77-84, 1994.
 101. Maymon E, Chaim W, Furman B, Ghezzi F, Shoham I, Mazor M:  Meconium-stained amniotic fluid in very low risk pregnancies at term gestation.  Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol 80:169-173, 1998.
 102. Lacroix R, Eason E, Melezack R:  Nausea and vomiting during pregnancy:  A prospective study of its frequency, intensity and patterns of change.  Am J Obstet Gynec 182:931-937, 2000.
 103. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD:  Williams Obstetrics 21st Edition. McGraw-Hill, New York, 2001
 104. Sorokin Y:  Obstetric Hemorrhage.  In:  Ransom SB, Dombrowski MP, McNeely SG, Moghissi KS, Munkarah AR (Eds.). Practical Strategies in Obstetrics and Gynecology.  WB Saunders Co., Philadelphia, PA  2000, p. 317.
 105. Dalton K:  Control trials in the prophylactic value of progesterone in the treatment of pre-eclamptic toxaemia. J Obstet Gynaecol 69:463-468, 1969.
 106. Greig M, Coyle MG, Cooper W, Walker J:  Plasma progesterone in mother and foetus in the second half of human pregnancy.  J Obstet Gynaecol 772-776, 1965.
 107. Everett RB, Worley RJ, McDonald PC, Gant NF:  Modification of vascular responsiveness to angiotensin II in pregnant women by intravenously infused 5 α-dihydroprogesterone.  Am J Obstet Gynec 131:352-357, 1978.
 108. Rylance PB Brincat M, Lafferty K, et. al:  Natural progesterone and antihypertensive action.  Br Med J 290:13-14, 1985.
 109. Maymon E, Chaim W, Furman B, Ghezzi F, Shoham VI, Mazor M:  Meconium-stained amniotic fluid in very low risk pregnancies at term gestation.  Eur J Obstet Gynaecol Reprod Biol 80:169-173, 1998.
 110. Physicians’ Desk Reference (PDR), 57th Edition Thomson PDR, Montvale NJ, 2003, pp. 3121-3124.
 111. Progesterone injection, USP in sesame oil.  Watson Pharma, Inc., Product literature, Morristown, NJ, 2001.
 112. Johnson JWC, Dubin NH:  Progestins in the prevention of preterm birth.  In:  Fuchs F, Stubblefield PG (Ed), Preterm birth:  Causes, prevention and management.  McMillan Publishing Co., NY  1984, pp. 197-206. 
 113. Scialli AR:  Developmental defects of progesterone and its derivatives.  Reproductive Toxicology. 2:3-11, 1988.
 114. Jones, GS:  The historic review of the clinical use of progesterone and progestin.  In:  Bardin CW, Milgrom E, Mauvais-Jarvis P, Eds.  Progesterone and Progestins.  Raven Press, NY, 1983, pp 189-202.
 115. Wilkins L, Jones HW, Holman GH, Stempfel RS:  Masculinization of the female fetus associated with administration of oral and intramuscular progestins during gestation:  Non-adrenal female pseudohermaphrodism.  J Clin Endocrin Metab 18:559-585, 1958.
 116. Simon NG, Gandelman R:  The estrogenic arousal of aggressive behavior in female mice.  Hormones Behav 10:118-127, 1978.
 117. Edwards DA, Herndon J:  Neonatal estrogen stimulation and aggressive behavior in female mice.  Physiol Behav 5:993-995, 1970.
 118. Henderson BE, Benton B, Cosgrove M, et. al:  Urogenital tract abnormalities in sons of women treated with diethylstilbestrol.  Pediatrics 58:505-507, 1976.
 119. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighard S, Einarson TR, Koren G:  Fetal genital effects of first trimester sex hormone exposure:  A meta-analysis.  Obstet  Gynec 85:141-149, 1995.
 120. Wiseman RA, Dodds-Smith IC:  Cardiovascular birth defects in antenatal exposure to female sex hormones:  A re-evaluation of some base data.  Teratology 30:359-370, 1984.
 121. Schardein JL:  Congenital abnormalities and hormones during pregnancy:  A clinical review.  Teratology 22:251-270, 1980.
 122. Whitten WK:  The effect of progesterone on the development of mouse eggs in vitro.  J Endocrinol 16:80-85, 1957.
 123. Daniel JC Jr, Levy JD.  Action of progesterone as a cleavage inhibitor of rabbit ova in vitro.  J Reprod Fertil  7:323-329, 1964.
 124. Lerner LJ, DePhillipo M, Yiacas E, Brennan D, Berman A.  Comparison of the acetophenone derivative of 16α, 17α-dihydroprogesterone with other progestational steroids for masculinization of the rat fetus.  Endocrinology 71:448-451, 1962.
 125. Bartholomeusz RK, Bruce NW.  Effects of maternal progesterone supplementation on fetal, placental and corpus luteal weights in the rat.  Biol Reprod 15:84-89, 1976.
 126. Neubert D, Blankenburg G, Chahoud I, et al.  Results of in vivo and in vitro studies for assessing prenatal toxicity.  Environ Health Perspect 70:89-103, 1986.
 127. Eibs HG, Spielmann H, Hagele M. Teratogenic effects of cyproterone acetate and medroxyprogesterone treatment during the pre- and postimplantation period of mouse embryos. I. Teratology 25:27-36, 1982.
 128. Andrew FD, Staples RE.  Prenatal toxicity of medroxyprogesterone acetate in rabbits, rats, and mice.  Teratology 15:25-32, 1977.
 129. Prahalada S, Hendrickx AG.  Teratogenicity of medroxyprogesterone acetate (MPA) in cynomolgus monkeys (abstract).  Teratology  25:67A-68A, 1982.
 130. Prahalada S, Carroad E, Cukierski M, Hendrickx AG.  Embryotoxicity of a single dose of medroxyprogesterone acetate (MPA) and maternal serum MPA concentrations in cynomolgus monkey (Macaca fascicularis). Teratology 32:421-432, 1985.
 131. Prahalada S, Carroad E, Hendrickx AG.  Embryotoxicity and maternal serum concentrations of medroxyprogesterone acetate (MPA) in baboons (Papio cynocephalus). Contraception 32:497-515, 1985.
 132. Tarara R.  The effect of medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera) on prenatal development in the baboon (Papio anubis):  A preliminary study.  Teratology 30:181-185, 1984.
 133. Seegmiller RE, Nelson GW, Johnson CK.  Evaluation of the teratogenic potential of Delalutin (17α –hydroxyprogesterone caproate) in mice.  Teratology 28:201-208, 1983.
 134. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S.  Birth Defects and Drugs in Pregnancy.  Littleton, MA:  Publishing Sciences Group.  1977:389, 394, 443, 497.
 135. Heinonen OP, Slone D, Monson RR, et al.  Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex hormones.  N Engl J Med 296:67-70, 1977.
 136. Wiseman RA, Dodds-Smith IC.  Cardiovascular birth defects and antenatal exposure to female sex hormones:  A reevaluation of some base data.  Teratology 30:359-370, 1984.
 137. Michaelis J, Michaelis H, Glück E, Koller S.  Prospective study of suspected associations between certain drugs administered during early pregnancy and congenital malformations.  Teratology 27:57-64, 1983.
 138. Rock JA, Wentz AC, Cole KA, et al:  Fetal malformations following progesterone therapy during pregnancy:  A preliminary report.  Fertil Steril 44:17-19, 1985.
 139. Resseguie LJ, Hick JF, Bruen JA, Noller, KL, O’Fallon WM, Kurland LT:  Congenital malformations among offspring exposing uterus to progestins, Olmsted County, MN 1936-1974.  Fertil Steril 43:514-519, 1985.
 140. Check JH, Rankin A, Teichman M:  The risk of fetal anomalies as a result of progesterone therapy during pregnancy.  Fertil Steril 45:575-577,  1986.
 141. Burstein R, Wasserman HC:  The effect of Provera on the fetus.  Obstet Gynecol 23:931-934, 1964.
 142. Katz Z, Lancet M, Skornik J, et. al:  Teratogenicity of progestogens given during the first trimester of pregnancy.  Obstet Gynec 65:775-780, 1985. 
 143. Varma TR, Morsman J:  Evaluation of the use of Proluton-depot (hydroxyprogesterone hexanoate) in early pregnancy.  Int J Gynaecol Obstet 20:13-17, 1982.
 144. Yovich JL, Turner SR, Draper R:  Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has not apparent fetal effects.  Teratology 38:135-144, 1988.
 145. Aarskog D:  Maternal progestins as a possible cause of hypospadias.  N Engl J Med 300:75-78, 1979.
 146. Hagemenas FC, Kittinger GW:  The influence of fetal sex on the levels of plasma progesterone in the human fetus.  J Clin Endocrinol Metab 36:389-391, 1973.
 147. Dalton K:  The effect of progesterone and progestogens on the foetus.  Neuropharmacology. 20:1267-1269, 1981.
 148. Dalton K:  Prenatal progesterone and educational attainments.  Brit J Psychiat 129:438-442, 1976.
 149. Lynch A, Mychalkiw W, Hutt SJ:  Prenatal progesterone I.  Its effect on development and on intellectual and academic achievement.  Early Hum Develop 2/4:305-322, 1978.
 150. Meyer-Bahlburg HFL:  Intelligence and prenatal progesterone.  J Royal Soc Med 72:878, 1979.
 151. Ryan KG:  Placental synthesis of steroid hormones.  In:  Tulchinsky D, Ryan KG (Eds):  Maternal-Fetal Endocrinology, WB Saunders Co., Philadelphia, PA, 1980, pp. 3-16.
 152. Hawkins, DF:  Sex hormones in pregnancy.  In Obstetric Therapeutics (Ed) Hawkins DF.   London:  Bailliere Tindall, 1974, pp. 106-141. 
 153. Lynch A, Mychalkiw W:  Prenatal Progesterone II:  Its role in the treatment of pre-eclamptic toxaemia and its effect on the offspring’s intelligence:  A reappraisal.  Early Hum Dev 2:323, 1978.
 154. Lynch A, Mychalkiw W:  Prenatal Progesterone I:  Its role in the treatment of pre-eclamptic toxaemia and its effect on the offspring’s intelligence:  A reappraisal.  Early Hum Dev 2:323, 1978.

Powrót do góry


N. Prevention of Preterm Birth

 1. ACOG Practice Bulletin.  Clinical Guidelines for Obstetrician-Gynecologists.  Management of Preterm Labor.  No. 43.  101:1039-1046, 2003.
 2. Creasy RK:  Preterm Labor and Delivery.  In:  Maternal-Fetal Medicine:  Principles and Practices.  Creasy RK, Resnik R (Eds).  WB Saunders Company, Philadelphia, 1994.
 3. National Center for Vital Statistics Report, Vol. 50, No. 5, February 12, 2002.
 4. Rates of Premature Birth by State, 2001:  National Center for Vital Statistics, Final Natality Data, Prepared by the March of Dimes Perinatal Data Center, 2003. 
 5. Trends in Prematurity” United States:  1950-1967.  National Center for Health Statistics, U.S. Department of HEW, Publication No. (HSM) 72-1030, Rockville, MD, January, 1972., No. 15, Series 3.
 6. March of Dimes.  Infant Deaths up in U.S. for First Time Since 1958:  Premature Birth is a Leading Cause.  White Plains, NY, February 11, 2004. 
 7. Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, et al:  Births:  Final Data for 2001.  Natl Vit Stat Rep 51:1-104, 2002.
 8. Kramer MS, Demissie K, Yang H, et al:  The Contribution of Mild and Moderate Preterm Birth to Infant Mortality.  JAMA 284:843-849, 2000.
 9. Mattison DR, Damus K, Fiore E, et al:  Preterm Delivery:  A Public Health Perspective.  Pediatric and Perinatal Epidemiology, 15 (Suppl. 2):  7-16, 2001.
 10. Kurkinen-Raty M, Koivisto M, Jouppila P:  Preterm Delivery for Maternal or Fetal Indications:  Maternal Morbidity, Neonatal Outcome and Late Sequelae in Infants.  BJOJ 107:648-655, 2000.
 11. Rasmussen SA, Moore CA, Paulozzi LJ, et al:  Risk for Birth Defects Among Premature Infants:  A Population-Based Study.  J Pediatr 138:668-673, 2001.
 12. Chan K, Ohlsson A, Synnes A, et al:  Survival, Morbidity, and Resource Use of Infants of 25 Weeks Gestational Age or Less.  Am J Obstet Gynecol 185:220-226, 2001. 
 13. Regev RH, Lusky A, Dolfin T, et al:  Excess Mortality and Morbidity Among Small-for-Gestational-Age Premature Infants:  A Population-Based Study.  J Pediatr 143:186-191, 2003. 
 14. Rijken M, Stoelhorst GM, Martens SE, et al:  Mortality and Neurologic, Mental and Psychomotor Development at 2 Years in Infants Born Less than 27 Weeks Gestation:  The Leiden Followup Project on Prematurity.  Pediatrics 112:351-358, 2003.
 15. Ferrara TB, Couser RJ, et al:  Survival and Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Extremely Premature Infants Born at 23-26 Weeks Gestational Age at a Tertiary Center.  Pediatrics 113:e1-6, 2004.
 16. Adegbite AL, Castille S, Ward S, et al:  Neuromorbidity in Preterm Twins in Relation to Chorionicity and Discordant Birth Weight.  Am J Obstet Gynecol 190:156-163, 2004.
 17. Rosan MG, Dickenson JC:  The Incidence of Cerebral Palsy.  Am J Obstet Gynecol 167:417-423, 1992. 
 18. Topp M, Langhoff-Roos J, Uldall P:  Preterm Birth and Cerebral Palsy.  Predictive Value of Pregnancy Complications, Mode of Delivery and APGAR Scores.  Acta Obstet Gynecol Scand  76:843-848, 1997.
 19. Joffe G:  Gauging Preterm Delivery Risk in Asymptomatic Gravidas.  Optimal Obstetrics. 1:1-7, 2003. Goldenberg RL, Davis RO, Copper RL, et al:  The Alabama Preterm Birth Prevention Project.  Obstet Gynecol 75:933-939, 1990.
 20. Hobel CJ, Ross MG, Bemis RL, et al:  The West Los Angeles Preterm Birth Prevention Project  I.  Program Impact on High-Risk Women.  Am J Obstet Gynecol 170:54-62, 1994. 
 21. Poma PA:  Effect of Prenatal Care on Infant Mortality Rates According to Birth-Death Certificate Files.  J Natl Med Assoc 91:515-520, 1999. 
 22. Lu MC, Tache V, Alexander GR, et al:  Preventing Low Birth Weight:  Is Prenatal Care the Answer?  J Matern Fetal Neonatal Med 13:362-380, 2003.
 23. Goldenberg RL, Iams JD, Mercer BM, et al:  The Preterm Prediction Study:  The Value of New vs. Standard Risk Factors in Predicting Early and All Spontaneous Preterm Births.  Am J Public Health 88:233-238, 1998. 
 24. Funderburk SJ, Guthrie D, Meldrum D:  Suboptimal Pregnancy Outcome Among Women with Prior Abortions and Premature Births.  Am J Obstet Gynecol 126:55-60, 1976. 
 25. Berkowitz GS:  An Epidemiologic Study of Preterm Delivery.  Am J Epidemiology 113:81-92, 1981.
 26. Carr-Hill RA, Hall, MH:  The Repetition of Spontaneous Preterm Labour.  Br J Obstet Gynaecol 92:921-928, 1985. 
 27. Papiernik E, Bouyer J, Collin D, et al:  Precocious Cervical Ripening and Preterm Labor.  Obstet Gynecol 67:238-242, 1986. 
 28. Leveno KJ, Cox K, Roark ML:  Cervical Dilatation and Prematurity Revisited.  Obstet Gynecol 68:434-435, 1986.
 29. Kristensen J, Langhoff-Roos J, Kristensen FB:  Implications of Idiopathic Preterm Delivery for Previous and Subsequent Pregnancies.  Obstet Gynecol 86:800-804, 1995. 
 30. Henriksen TB, Baird DD, Olsen J, et al:  Time to Pregnancy and Preterm Delivery.  Obstet Gynecol 89:594-599, 1997. 
 31. Porter TF, Fraser AM, Hunter CY, et al:  The Risk of Preterm Birth Across Generations.  Obstet Gynecol 90:63-67, 1997. 
 32. Martius JA, Steck T, Oehler MK, et al:  Risk Factors Associated with Preterm (<30+0 weeks) and Early Preterm Birth (<32+0 weeks):  Univariate and Multivariate Analysis of 106,345 Singleton Births from the 1994 Statewide Perinatal Survey of Bavaria.  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 80:183-189, 1998. 
 33. Zhou W, Sorensen HT, Olsen J:  Induced Abortion and Subsequent Pregnancy Duration.  Obstet Gynecol 94:948-953, 1999. 
 34. Orvos H, Nyirati I, Hajdu J, et al:  Is Adolescent Pregnancy Associated with Adverse Perinatal Outcome?  J Perinat Med 27:199-203, 1999.
 35. Keith LG, Oleszczuk JJ, Keith DM:  Multiple Gestation:  Reflections on Epidemiology, Causes and Consequences.  Int J Fertil Women’s Med.  45:206-214, 2000.
 36. March of Dimes Updates.  Multiple Births and the Rising Rate of Preterm Delivery.  Contemporary OB/GYN.  67-77, July 2003. 
 37. Hashimoto LN, Lindsell CJ, Brewer DE, et al:  Contributions of Infertility Treatment to Very-Low-Birth-Weight Multiple Birth Infants Receiving Neonatal Intensive Care.  Am J Obstet Gynecol 190:401-406, 2004. 
 38. Nageotte MP, Dorchester W, Porto M, et al:  Quantitation of Uterine Activity Preceding Preterm, Term and Postterm Labor.  Am J Obstet Gynecol  158:1254-1259, 1988.
 39. Rhoads GG, McNellis DC, Kessel SS:  Home Monitoring of Uterine Contractility:  Summary of a Workshop Sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development and the Bureau of Maternal and Child Health and Resources Development, Bethesda, MD, March 29-30, 1989.  Am J Obstet Gynecol 165:2-6, 1991.
 40. Zahn V:  Uterine Contractions During Pregnancy.  J Perinat Med 12:107-113, 1984.
 41. Katz M, Gill PJ:  Initial Evaluation of an Ambulatory System for Home Monitoring and Transmission of Uterine Activity Data.  Obstet Gynecol 66:273-277, 1985. 
 42. Katz M, Gill PJ, Newman RB:  Detection of Preterm Labor by Ambulatory Monitoring of Uterine Activity:  A Preliminary Report.  Obstet Gynecol 68:773-778, 1986. 
 43. Katz M, Gill PJ, Newman RB:  Detection of Preterm Labor by Ambulatory Monitoring of Uterine Activity for the Management of Oral Tocolysis.  Am J Obstet Gynecol 154:1253-1256, 1986. 
 44. Dyson DC, Crites YM, Rae DA, et al:  Prevention of Preterm Birth in High-Risk Patients:  The Role of Education and Provider Contact vs. Home Uterine Monitoring. Am J Obstet Gynecol 164:756-762, 1991. 
 45. Brooten D, Youngblut JM, Brown L, et al:  The Randomized Trial of Nurse Specialist Home Care for Women with High-Risk Pregnancies:  Outcomes and Costs.  Am J Manag Care 7:793-803, 2001. 
 46. Mou SM, Sunderji SG, Gall S, et al:  Multicenter Randomized Clinical Trial of Home Uterine Activity Monitoring for Detection of Preterm Labor.  Am J Obstet Gynecol 165:858-866, 1991. 
 47. Grimes DA, Schulz KF:  Randomized Controlled Trials of Home Uterine Activity Monitoring.  A Review and Critique.  Obstet Gynecol 79:137-142, 1992.
 48. Iams JD, Newman RB, Thom EA, et al:  Frequency of Uterine Contractions and the Risk of Spontaneous Preterm Delivery.  N Engl J Med 346:250-255, 2002.
 49. Merkatz RB, Merkatz IR:  The Contributions of the Nurse and the Machine in Home Uterine Activity Monitoring Systems.  Am J Obstet Gynecol 164:1159-1162, 1991. 
 50. Dyson DC, Danbe KH, Bamber JA, et al:  Monitoring Women at Risk for Preterm Labor.  N Engl J Med 338:15-19, 1998. 
 51. Moore ML, Meis PJ, Ernest JM, et al:  A Randomized Trial of Nurse Intervention to Reduce Preterm and Low Birth Weight Births.  Obstet Gynecol 91:656-661, 1998.
 52. Hueston WJ, Knox MA, Eilers G, et al:  The Effectiveness of Preterm Birth Prevention Educational Programs for High-Risk Women:  A Meta-Analysis.  Obstet Gynecol 86:705-712, 1995. 
 53. Boehm FH, Glass CA, Reed GW, Prevention of Preterm Birth:  Role of Daily Telephone Contact.  J Reprod Med 41:595-601, 1996. 
 54. Katz M, Goodyear K, Creasy RK:  Early Signs and Symptoms of Preterm Labor.  Am J Obstet Gynecol 162:1150-1153, 1990.
 55. Martin RW, Gookin KS, Hill WC, et al:  Uterine Activity Compared to Symptomatology in the Detection of Preterm Labor.  Obstet Gynecol 76:19S-23S, 1990. 
 56. Strickland DM:  Predictive Value:  Symptoms of Preterm Labor.  Am J Obstet Gynecol 164:700, 1991. 
 57. Hill WC, Lambertz EL:  Let’s Get Rid of the Term “Braxton Hicks Contractions.”  Obstet Gynecol 75:709-710, 1990. 
 58. Csapo A:  Progesterone “Block”  Amer J Anat.  98:273, 1956. 
 59. Johnson JWC, Lee PA, Zachary AS, et al:  High-Risk Prematurity-Progestin Treatment and Steroid Studies.  Obstet Gynecol 54:418, 1979
 60. Yemini M, Borenstein R, Dreazen E, et al:  Prevention of Premature Labor by 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate.  Am J Obstet Gynecol 151:574-577, 1985. 
 61. Erny R, Pigne A, Prouvost C, et al:  The Effects of Oral Administration of Progesterone for Premature Labor.  Am J Obstet Gynecol 154:525-529, 1986. 
 62. Keirse MJ:  Progestogen Administration in Pregnancy May Prevent Preterm Delivery.  Br J Obstet Gynaecol 97:149-154, 1990. 
 63. daFonseca EB, Bittar RE, Carvalho MHB, et al:  Prophylactic Administration of Progesterone by Vaginal Suppository to Reduce the Incidence of Spontaneous Preterm Birth in Women at Increased Risk:  A Randomized Placebo-Controlled Double-Blind Study.  Am J Obstet Gynecol 188:419-424, 2003. 
 64. Meis PJ, Klebanoff M, Thom E, et al:  Prevention of Recurrent Preterm Delivery by 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate.  N Engl J Med 348:2379-2385, 2003.
 65. Meis PJ, Berstein PS:  Too Soon to Adopt Progesterone for the Prevention of Preterm Delivery.  Medscape OB/GYN & Women’s Health.  May 16, 2003. 
 66. ACOG Committee on Obstetric Practice:  Committee Opinion.  Use of Progesterone to Reduce Preterm Birth.  No. 291.  American College of Obstetricians and Gynecologists.  Obstet Gynecol 102:1115-1116, 2003.
 67. Sherman AI:  Hormonal Therapy for Control of the Incompetent Os of Pregnancy.  Obstet Gynecol 28:198-205, 1966. 
 68. Check JH, Lee G, Epstein R, et al:  Increased Rate of Preterm Deliveries In Untreated Women with Luteal Phase Deficiencies:  Preliminary Report.  Gynecol Obstet Invest 33:183-184, 1992.
 69. Siklosi G, Acs N, Demendi C, et al:  Luteal Function as the Main Determinant of Pregnancy Outcome:  Successful Prevention of Spontaneous Abortion, Prematurity and IUGR.  Early Pregnancy 5:22-23, 2001. 
 70. Kurtzman JT, Wilson H, Rao CV:  A Proposed Role for hCG in Clinical Obstetrics.  Semin Reprod Med 19:63-68, 2001.
 71. Ali AFM, Fateen B, Ezzet A, et al:  Treatment of Preterm Labor with Human Chorionic Gonadotropin:  A New Modality.  Obstet Gynecol 95:61S, 2000.
 72. Zalatnik FJ:  The Applicability of Labor Inhibition to the Problem of Prematurity.  Am J Obstet Gynecol 113:704-706, 1972. 
 73. Gyetevai K, Hannah ME, Hodnett ED, et al:  Tocolytics for Preterm Labor:  A Systematic Review.  Obstet Gynecol 94:869-877, 1999. 
 74. Papatsonis DNM, Kok JH, Van Geijn HP, et al:  Neonatal Effects of Nifedipine and Ritodrine for Preterm Labor.  Obstet Gynecol 95:477-481, 2000.
 75. Katz Z, Lancet M, Yemini M, et al:  Treatment of Premature Labor Contractions with Combined Ritodrine and Indomethacin.  Int J Gynaecol Obstet 21:337-342, 1983.
 76. Besinger RE, Niebyl JR, Keyes WG, et al:  Randomized Comparative Trial of Indomethacin and Ritodrine for the Long-Term Treatment of Preterm Labor.  Am J Obstet Gynecol 164:981-988, 1991. 
 77. Abramov Y, Nadjari M, Weinstein D, et al:  Indomethacin for Preterm Labor:  A Randomized Comparison of Vaginal and Rectal-Oral Roots.  Obstet Gynecol 95:482-486, 2000.
 78. Suarez RD, Grobman WA, Parilla BV:  Indomethacin, Tocolysis and Intraventricular Hemorrhage.  Obstet Gynecol 97:921-925, 2001. 
 79. Hallak M, Moise KJ, Lira N, et al:  The Effect of Tocolytic Agents (Indomethacin and Terbutaline) on Fetal Breathing and Body Movements:  A Prospective, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial.  Am J Obstet Gynecol 167:1059-1063, 1992. 
 80. Chau AC, Gabert HA, Miller JM:  A Prospective Comparison of Terbutaline and Magnesium for Tocolysis.  Obstet Gynecol 80:847-851, 1992. 
 81. Kosasa TS, Busse R, Wahl N, et al:  Long-Term Tocolysis with Combined Intravenous Terbutaline and Magnesium Sulfate:  A 10-Year Study of 1,000 Patients.  Obstet Gynecol 84:369-373, 1994. 
 82. Jelsema RD:  Subcutaneous Terbutaline Pump.  J Reprod Med 43:401-402, 1998. 
 83. Lam F, Elliott J, Jones JS, et al:  Clinical Issues Surrounding the Use of Terbutaline Sulfate for Preterm Labor.  Obstet Gynecol Surv 53:S85-S95, 1998. 
 84. Ingemarsson I, Bengtsson B:  A Five-Year Experience with Terbutaline for Preterm Labor:  Low Rate of Severe Side Effects.  Obstet Gynecol 66:176-180, 1985. 
 85. Lam F, Gill P, Smith M, et al:  Use of the Subcutaneous Terbutaline Pump for Long-Term Tocolysis.  Obstet Gynecol 72:810-812, 1988.
 86. Travis BE, McCullough JM:  Pharmacotherapy of Preterm Labor.  Pharmacotherapy 13:28-36, 1993.
 87. Higbe K, Xenakis EM-J, Pauerstein CJ:  Do Tocolytic Agents Stop Preterm Labor?  A Critical and Comprehensive Review of Efficacy and Safety.  Am J Obstet Gynecol 168:1247-1259, 1993. 
 88. Andrews WW, Goldenberg RL, Hauth JC:  Preterm Labor:  Emerging Role of Genital Tract Infections.  Infect Agents Dis 4:196-211, 1995.
 89. Gibbs RS, Romero R, Hillier SL, et al:  A Review of Premature Birth and Subclinical Infection.  Am J Obstet Gynecol 166:1515-1528, 1992.
 90. Goldenberg RL, Rouse DJ:  Prevention of Premature Birth.  N Engl J Med 339:313-320, 1998. 
 91. Hameed C, Tejni N, Verma UL, et al:  Silent Chorioamnionitis as a Cause of Preterm Labor Refractory to Tocolytic Therapy.  Am J Obstet Gynecol 149:726-731, 1984.
 92. Handwerker SM, Tejani NA, Verma UL, et al:  Correlation of Maternal Serum C-reactive Protein with Outcome of Tocolysis.  Obstet Gynecol 63:220-223, 1984.
 93. Potkul RK, Moawad AH, Ponto KL:  The Association of Subclinical Infection with Preterm Labor:  The Role of C-reactive Protein.  Obstet Gynecol 153:642-645, 1985.
 94. Cammu H, Goossens A, Derde MP, et al:  C-reactive Protein in Pre-term Labour:  Association with Outcome of Tocolysis and Placental Histology.  Brit J Obstet Gynaecol 96:314-319, 1989.
 95. Romero R, Oyarzun E, Mazor M, et al:  Meta-Analysis of the Relationship Between Asymptomatic Bacteruria and Preterm Delivery/Low Birth Weight.  Obstet Gynecol 73:576-582, 1989. 
 96. Lewis DF, Fontenot MT, Brooks GB, et al:  Latency Period after Preterm Premature Rupture of Membranes:  A Comparison of Ampicillin with and Without Sulbactam.  Obstet Gynecol 86:392-395, 1995.
 97. Ogita S, Imanaka M, Matsumoto M, et al:  Transcervical Amnioinfusion of Antibiotics:  A Basic Study for Managing Premature Rupture of Membranes.  Am J Obstet Gynecol 158:23-27, 1988. 
 98. Mercer BM, Carr TL, Beazley DD, et al:  Antibiotic Use in Pregnancy and Drug-Resistant Infant Sepsis.   Am J Obstet Gynecol 181:816-821, 1999. 
 99. Towers CV, Carr MH, Padilla G, et al:  Potential Consequences of Wide-Spread Antepartal Use of Ampicillin.  Am J Obstet Gynecol 179:879-883, 1998. 
 100. Grizzard MB, Harris G, Karns H:  Use of Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy in a Health Maintenance Organization.  Reviews of Infectious Diseases.  13:S174-S179, 1991.
 101. Tice AD:  Once-Daily Ceftriaxone Outpatient Therapy in Adults with Infections.  Chemotherapy 37:7-10, 1991. 
 102. Tice AD:  Experience with a Physician-Directed Clinic-Based Program for Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy in the U.S.A.  Eur J Clin Microbiol Infect Dis 14:655-661, 1995.
 103. Michaels WH, Montgomery C, Karo J, et al: Ultrasound Differentiation of the Competent from the Incompetent Cervix:  Prevention of Preterm Delivery.  Am J Obstet Gynecol 154:537-546, 1986. 
 104. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ, et al:  The Length of the Cervix and the Risk of Spontaneous Premature Delivery.  N Engl J Med 334:567-572, 1996. 
 105. Arias F:  Cervical Cerclage for the Temporary Treatment of Placenta Previa.  Obstet Gynecol 71:545, 1988.
 106. Heinoenen PK, Saarkoski S, Pystynen P:  Reproductive Performance of Women with Uterine Anomalies:  An Evaluation of 182 Cases.  Acta Obstet Gynecol Scand 61:157,1982.
 107. Abramovici H, Faktor JH, Pascal B:  Congenital Uterine Malformations as Indications for Cervical Suture (Cerclage) in Habitual Abortion and Premature Delivery.  Int Fert 28:161, 1983.
 108. Ansari AJ, Reynolds RA:  Cervical Incompetence:  A Review.  J Reprod Med 32:161, 1987.
 109. Rush RW, Isaacs S, McPherson K, et al:  A Randomized Controlled Trial of Cervical Cerclage in Women at High-Risk of Spontaneous Pre-term Labor.  Brit J Obstet Gynaecol  91:724-730, 1984.
 110. Lazar P, Gueguen S, Dreyfus J, et al:  Multi-Centred Control Trial of Cervical Cerclage in Women at Moderate Risk of Preterm Delivery.  Brit J Obstet Gynaecol 91:731-735, 1984. 
 111. MRC/RCOG Working Party on Cervical Cerclage:  Final Report on the Medical Research Council/Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Multi-Centre Randomized Trial of Cervical Cerclage.  Brit J Obstet Gynaecol 100:516-523, 1993.
 112. Guzman ER, Houlihan C, Vintzileos A, et al:  The Significance of Transvaginal Ultrasonic Evaluation of the Cervix in Women Treated with Emergency Cerclage.  Am J Obstet Gynecol 175:471-476, 1996.
 113. Funai EF, Piadas MJ, Rebarber A, et al:  Changes in Cervical Length After Prophylactic Cerclage.  Obstet Gynecol 94:117-119, 1999. 
 114. Althuisius SM, Dekker GA, vanGeijn HP, et al:  The Effect of Therapeutic McDonald Cerclage on Cervical Length as Assessed by Transvaginal Ultrasonography.  Am J Obstet Gynecol 180:366-370, 1999.
 115. Dijkstra K, Funai EF, O’Neill L, et al:  Change in Cervical Length after Cerclage as a Predictor of Preterm Delivery.  Obstet Gynecol 96:346-350, 2000.
 116. Joffe GM, Del Valle GO, Izquierdo LA:  Diagnosis of Cervical Change in Pregnancy by Means of Transvaginal Ultrasonography.  Am J Obstet Gynecol 166:896-900, 1992. 
 117. Murakawa H, Utumi T, Hasegawa I, et al:  Evaluation of Threatened Preterm Delivery by Transvaginal Ultrasonographic Measurement of Cervical Length.  Obstet Gynecol 82:829-832, 1993. 
 118. Zalar RW:  Transvaginal Ultrasound and Preterm Labor:  A Non-Randomized Intervention Study.  Obstet Gynecol 88:20-23, 1996. 
 119. Owen J, Yost N, Berghella V, et al:  Mid-Trimester Endovaginal Sonography in Women at High Risk for Spontaneous Preterm Birth.  JAMA 286:1340-1348, 2001. 
 120. Michaels WH, Schreiber FR, Padgett RJ, et al:  Ultrasound Surveillance of the Cervix in Twin Gestations:  Management of Cervical Incompetency.  Obstet Gynecol 78:739-744, 1991. 
 121. Zemlyn S:  The Effect of the Urinary Bladder in Obstetrical Sonography.  Radiology 128:169-175, 1978. 
 122. Yost NP, Bloom SL, Twickler DM, et al:  Pitfalls in Cervical Length Measurement for Predicting Preterm Birth.  Obstet Gynecol 93:510-516, 1999. 
 123. Confino E, Mayden KL, Giglia RV, et al:  Pitfalls in Sonographic Imaging of the Incompetent Uterine Cervix.  Acta Obstet Gynecol Scand 65:593-597, 1986.
 124. Berghella V, Daly SF, Talosa JE, et al:  Prediction of Preterm Delivery with Transvaginal Ultrasonography of the Cervix in Patients with High-Risk Pregnancies:  Does Cerclage Prevent Prematurity?  Am J Obstet Gynecol 181:809-815, 1999. 
 125. Goldenberg RL, Mercer BM, Meis PJ, et al:  The Preterm Prediction Study:  Fetal Fibronectin Testing and Spontaneous Preterm Birth.  Obstet Gynecol 87:643-648, 1996.
 126. Faron G, Boulvain M, Irion O, et al:  Prediction of Preterm Delivery by Fetal Fibronectin:  A Meta-Analysis.  Obstet Gynecol 92:153-158, 1998. 
 127. Ablij HC, Meinders AE:  C-Reactive Protein:  History and Revival.  Europ J Int Med 13:412-422, 2002. 
 128. Chaisilwattana P, Monif GRG:  Potential use of C-reactive Protein Determinations in Obstetrics and Gynecology.  Obstet Gynecol Surv 44:355-360, 1989. 
 129. Rifai N, Tracy RP, Ridker PM:  Clinical Efficacy of an Automated High-Sensitivity C-reactive Protein Assay.  Clin Chem 12:2136-2141, 1999. 
 130. Roberts WL, Sedrick R, Moulton L, et al:  Evaluation of Four Automated High-Sensitivity C-reactive Protein Methods:  Implications for Clinical and Epidemiological Applications.  Clin Chem 46:461-468, 2000. 
 131. Evans MI, Hajj SN, Devoe LD:  C-Reactive Protein as a Predictor of Infectious Morbidity with Premature Rupture of Membranes.  Am J Obstet Gynecol 138:648-652, 1980. 
 132. Hawrylyshyn P, Bernstein P, Milligan JE, et al:  Premature Rupture of Membranes:  The Role of C-reactive Protein in the Prediction of Chorioamnionitis.  Am J Obstet Gynecol  147:240-246, 1983. 
 133. Ernest JM, Swain M, Block SM, et al:  C-reactive Protein:  A Limited Test for Managing Patients with Preterm Labor or Preterm Rupture of Membranes?  Am J Obstet Gynecol 156:449-454, 1987. 
 134. De Souza JJL, Perlmann T, Herman AAB, et al:  C-Reactive Protein as a Predictor of Fetal and Maternal Infective Morbidity and Fetal Mortality.  S Afr Med J 71:690-692, 1987. 
 135. Fisk NM, Fysh J, Child AG, et al:  Is C-reactive Protein Really Useful in Preterm, Premature Rupture of the Membranes?  Brit J Obstet Gynaecol 94:1159-1164, 1987.
 136. Chaaban M, Jauniaux E, Nasreddine S, et al:  The Value of C-reactive Protein in the Diagnosis of Chorioamnionitis in case of Premature Rupture of the Membranes. J Obstet Gynecol Biol Reprod 17:1045-1049, 1988.
 137. Kornman L, Jacobs V, Hodgson RP, et al:  Chorioamnionitis:  How Useful is the Determination of C-reactive Protein?  Aust NZ J Obstet Gynaecol 28:45-48, 1988.
 138. Ohlsson A, Wang E:  An Analysis of Antenatal Tests to Detect Infection in Preterm Premature Rupture of Membranes.  Am J Obstet Gynecol 162:809-818, 1990. 
 139. Kurki T, Teramo K, Ylikorkala O, et al:  C-reactive Protein in Preterm Premature Rupture of the Membranes.  Arch Gynecol Obstet 247:31-37, 1990. 
 140. Awara AM, Marei SK, Elghorab NM, et al:  Predictive Value of C-reactive Protein in Serum of Maternal and Cord Blood in Cases with Premature Rupture of Membranes.  EMJ 9:31-37, 1992.
 141. Mazor M, Kassis A, Horowitz S, et al:  Relationship Between C-reactive Protein Levels and Intra-amniotic Infection in Women with Preterm Labor.  J Reprod Med 38:799-803, 1993. 
 142. Yoon BH, Yang SH, Jun JK, et al:  Maternal Blood C-reactive Protein, White Blood Cell Count and Temperature and Preterm Labor:  A Comparison of Amniotic Fluid White Blood Cell Count.  Obstet Gynecol 87:231-237, 1996.
 143. Cylwik B, Szmitkowski M, Bielecki M, et al:  C-reactive Protein Concentration in the Sera of Pregnant Women with Imminent Premature Parturition and Preterm Amniorrhea.  Rocz Acad Med Bial 42:35-40, 1997. 
 144. Nowak M, Oszukowski P, Szpacowski M, et al:  Intrauterine Infection.  I.  The Role of C-reactive Protein, White Blood Cell Count and Erythrocyte Sedimentation Rate in the Prediction of Chorioamnionitis in Cases of Premature Rupture of Membranes.  Gin Pol 69:615-622, 1998. 
 145. Watts DH, Krohn MA, Wener MH, et al:  C-reactive Protein in Normal Pregnancy.  Obstet Gynecol 77:176-180, 1991. 
 146. Watts DH, Krohn MA, Hillier SL, et al:  Characteristics of Women in Preterm Labor Associated with Elevated C-Reactive Protein levels.  Obstet Gynecol 82:509-514, 1993.
 147. Winkler M, Gellings R, Putz I, et al:  Puerperal Period after Preterm Labour – Positive Effects of Screening for Infection by Measurement of C-reactive Protein during Pregnancy.  Zent Gynak 116:555-560, 1994. 
 148. McLean M, Bisits A, Davies J, et al:  A Placental Clock Controlling the Length of Human Pregnancy.  Nat Med 1:460-463, 1995. 
 149. Font GE, Gauthier DW, Meyer WJ, et al:  Catalase Activity as a Predictor of Amniotic Fluid Culture Results in Preterm Labor or Premature Rupture of Membranes.  Obstet Gynecol  85:656-658, 1995. 
 150. Marinoni E, Iorio R, Letizia C, et al:  Amniotic Fluid Concentrations of Adrenomedullin in Preterm Labor.  Obstet Gynecol 93:964-967, 1999.
 151. Makino I, Makino Y, Yoshihara, et al:  Decreased Mature Adrenomedullin Levels in Fetomaternal Tissues of Pregnant Women with Histologic Chorioamnionitis.  Biochem Biophys Res Comm 301:437-442, 2003.
 152. Locksmith GJ, Clark P, Duff P, et al:  Amniotic Fluid Matrix Metaloproteinase-9 Levels in Women with Preterm Labor and Suspected Intra-amniotic Infection.  Obstet Gynecol 94:1-6, 1999.  
 153. Negishi H, Yamada H, Mikuni M, et al:  Correlation Between Cytokine Levels of Amniotic Fluid and Histological Chorioamnionitis in Preterm Delivery.  J Perinat Med 24:633-639, 1996. 
 154. Hitti J, Tarczy-Hornoch P, Murphy J, et al:  Amniotic Fluid Infection, Cytokines, and Adverse Outcome Among Infants at 34 Weeks Gestation or Less.  Obstet Gynecol 98:1080-1088, 2001.
 155. El Bastawissi AY, Williams MA, Riley DE, et al:  Amniotic Fluid Interleukin-6 in Preterm Delivery:  A Review.  Obstet Gynecol 95:1056-1064, 2000. 
 156. Baud O, Emilie D, Pelletier E, et al:  Amniotic Fluid Concentrations of Interleukin-1β, Interleukin-6 and TNF-alpha in Chorioamnionitis Before 32 Weeks of Gestation:  Histological Associations and Neonatal Outcome.  Brit J Obstet Gynecol 106:72-77, 1999. 
 157. Mertha AP, Greig PC, Jimmerson CE, et al:  Maternal Serum Interleukin-6 Concentration as a Marker for Impending Preterm Delivery.   Obstet Gynecol 91:161-164, 1998.
 158. Foulon W, Van Liedekerke D, Demanet C, et al:  Markers of Infection and Their Relationship to Preterm Delivery.  Am J Perinate 12:208-211, 1995.
 159. Stiemer B, Buschmann A, Bisson S, et al:  Interleukin-8 in Urine:  A New Diagnostic Parameter for Intra-Amniotic Infection after Premature Rupture of the Membranes.  Brit J Obstet Gynecol 104:499-502 1997. 
 160. Oleszczuk J, Wawrzycka B, Maj JG:  Interleukin-6 and Neopterin Levels in Serum of Patients with Preterm Labour with and Without Infection.  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 74:27-30, 1997. 
 161. Gucer F, Balkanli-Caplan P, Yuksel M, et al:  Maternal Serum Tumor Necrosa-factor-alpha in Patients with Preterm Labor.  J Reprod Med 46:232-236, 2001.
 162. Janota J, Stranak Z, Belohlavkova S, et al:  Postnatal Increase of Procalcitonin in Premature Newborns is Enhanced by Chorioamnionitis and Neonatal Sepsis. Eur J Clin Invest 31:978-983, 2000.
 163. Heine RP, McGregor JA, Goodwin TM, et al:  Serial Salivary Estriol to Detect an Increased Risk of Preterm Birth.  Obstet Gynecol 96:490-497, 2000.
 164. Heeschen C, Dimmeler S, Fichtlscherer S, et al:  Prognostic Value of Placental Growth Factor in Patients with Acute Chest Pain.  JAMA 291:435-441, 2004.

Powrót do góry


O. Surgical NaProTECHNOLOGY

 1. Goldstein DP, Cholnoky CD, Emans SJ:  Adolescent Endometriosis.  J Adol Health Care 1:37-41, 1980.
 2. Redwine DB:  The Distribution of Endometriosis in the Pelvis by Age Groups and Fertility.  Fertil Steril 47: 173-175, 1987.
 3. Martin DC, Redwine DB, Reich H, Kresch AJ:  Laparoscopic Appearance of Endometriosis:  Color Atlas.  Second Edition.  Resurge Press, Memphis, TN, 1990.
 4. Hilgers TW:  A Simple, Safe Technique for Placement of the Veress Needle and Trocar in Laparoscopy.  J Laparo Endo Surg 4: 189-192, 1992.
 5. Batt RE, Wheeler JM:  Endometriosis:  Advanced Diagnostic Laparoscopy.  In:  Atlas of Female Fertility Surgery.  Hunt RB (Ed) Second Edition.  Mosby-Year Book Inc., St. Louis, MO, 1992.
 6. Siegler AM:  Hysterosalpingography. In:  Wallach EE and Zacur HA (Eds).  Reproductive Medicine and Surgery.  Mosby, St. Louis, pp 481-588, 1995.
 7. Corfman PA, Taylor NC.  An instrument for transcervical treatment of the oviducts and uterine cornua.  Obstet Gynecol 27:880-884, 1966.
 8. Lang EK, Dunaway HE, Roniger WE.  Selective osteal salpingography and transvaginal catheter dilation in the diagnosis and treatment of fallopian tube obstruction.  Am J Roentgenol  154:735-740, 1990.
 9. Capitanio GL, Ferraolo A, Croce S, Gazzo R, Anserini P, de Cecco L. Transcervical selective salpingography:  a diagnostic and therapeutic approach to cases of proximal tubal injection failure.  Fertil Steril 55:1045-1050, 1999.
 10. Thurmond AS.  Selective salpingography and fallopian tube recanalization.  Am J Roentgenol 156:33-38, 1991.
 11. Gleicher N, Parrilli M, Redding L, Pratt D, Karande V.  Standardization of hysterosalpingography and selective salpingography:  A valuable adjunct to simple opacification studies.  Fertil Steril 58:1136-1141, 1992.
 12. Kumpe DA, Swerdlinger SC, Rothbarth LJ, Durham JD, Albrecht BH.  Proximal fallopian tube occlusion: diagnosis and treatment with transcervical fallopian tube catheterization.  Radiology 177:183-187,1990.
 13. Deaton JL, Gibson M, Riddick DH, Brumsted JR.  Diagnosis and treatment of cornual obstruction using a flexible tip guidewire.  Fertil Steril 53:232-236, 1990.
 14. Liss K, Sydow P.  Fallopian tube catheterization and recanalization under ultrasonic observation:  The simple technique to evaluate tubal patency and open proximally obstructed tubes.  Fertil Steril 56:198-201, 1991.
 15. Thompson KA, Liltz RJ, Coci T, Cabus ET, Kletzky OA.  Transcervical fallopian tube catheterization and recanalization for proximal tubal obstruction.  Fertil Steril 61:243-247, 1994.
 16. Hilgers TW, Yeung P.  Intratubal pressure before and after transcervical catheterization of the fallopian tubes.  Fertil Steril 72:174-178, 1999.
 17. Sulak PJ, Lettlerie GS, Coddington cc, Hayslip cc, Woodward JE, Klein TA, Histology of proximal tubal occlusion.  Fertil Steril 48:437-440, 1987.
 18. Fortier KJ, Haney AF.  The pathologic spectrum of uterotubal junction obstruction.  Obstet Gynecol 65:93-98, 1983.
 19. Lettlerie GS, Sakas EL.  Histology of proximal tubal occlusion in cases of unsuccessful tubal canalization.  Fertil Steril 56:831-835, 1991.
 20. Thurmond AS, Burry KA, Novy MJ.  Salpingitis isthmica nodosa:  Results of transcervical fluoroscopic catheter recanalization.  Fertil Steril 63:715-722, 1995.
 21. Thurmond AS.  Pregnancies after selective salpingography and tubal recanalization.  Radiology 190:11-13, 1994.
 22. Martensson O, Nilsson B, Ekelund L.  Selective salpingography and fluoroscopic transcervical salpingoplasty for diagnosis and treatment of proximal fallopian tube occlusions.  Acta Obstet Gynecol Scand 72:458-464, 1993.
 23. Karande VC, Pratt DE, Balin MS, Levrant SG, Morris RS, Gleicher N.  What is the radiation exposure to patients during a gynecoradiologic procedure?  Fertil Steril 67:401-403, 1997.
 24. Risquez F, Confino E. Transcervical tubal cannulation, past, present and future.  Fertil Steril 60:211-226, 1993.
 25. DeCherney, AH:  Preventing Postoperative Pelvic Adhesions with Intraperitoneal Treatment. J Reprod Med 29:157-61, 1984.
 26. Fayez, JA, Schneider PJ:  Prevention of Pelvic Adhesion Formation by Different Modalities of Treatment.  Am J Obstet Gynecol 157:1184-1188, 1987.
 27. Jansen, RPS:  Failure of Intraperitoneal Adjuncts to Improve the Outcome of Pelvic Operations in Young Women.  Am J Obstet Gynecol 153:363-371, 1985.
 28. Freeman ML, Diamond MP:  Surgical Techniques of Open Myomectomy.  In: Infert Reprod Med Clin N Am (Diamond MP and DeCherney AH, Eds).  13:353-374, 2002.
 29. Tulandi T:  Prevention of Postoperative Intra-Abdominal Adhesions.  Cur Opin Obstet Gynecol 1:287, 1990. 
 30. Peacock LM, Rock JA:  Indications for and Technique of Myomectomy.  In:  Infert Reprod Med Clin N Am (Diamond MP and DeCherney AH, Eds). 7:109-127, 1996.
 31. Haney AF, Doty E:  Comparison of the Peritoneal Cells Elicited by Oxidized Regenerated Cellulose (Interceed) and Expanded Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex Surgical Membrane) in a Murine Model.  Am J Obstet Gynecol. 166:1137-1149, 1992.
 32. Haney AF, Doty E:  Murine Peritoneal Injury and de novo Adhesion Formation Caused by Oxidized-Regenerated Cellulose (Interceed TC7) but not Expanded Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex Surgical Membrane).  Fertil Steril 57:202-208, 1992.
 33. The Surgical Membrane Study Group:  Prophylaxis of Pelvic Sidewall Adhesions with Gore-Tex Surgical Membrane:  A Multicenter Clinical Investigation.  Fertil Steril 57:921-923, 1992.
 34. Haney AF, Doty E. Expanded-Polytetrafluoroethylene but not Oxidized Regenerated Cellulose Prevents Adhesion Formation and Reformation in a Mouse Uterine Horn Model of Surgical Injury.  Fertil Steril 60:550-558, 1993.
 35. Crain J, Curole D, Hill G, Hurst B, et. al:  J Am Assoc Gynec Laparosc 2:417-420, 1995.
 36. Haney AF, Hesla J, Hurst BS, et. al:  Expanded  Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex Surgical Membrane) is Superior to Oxidized Regenerated Cellulose (Interceed TC7) in Preventing Adhesions.  Fertil Steril 63:1021-1026, 1995.
 37. Horne, Jr., HW, Clyman M, Debrovner C, Griggs G, Kistner R, Kosasa T, et al:  The Prevention of Postoperative Pelvic Adhesions Following Conservative Operative Treatment of Human Infertility.  Int J Fertil 18:109-115, 1973.
 38. Pfeifer SM, Garcia CR:  Myomectomy.  In:  Nichols DH, Clarke-Pearson BL, Editors.  Gynecologic, Obstetric and Related Surgery.  2nd Ed.  St. Louis:  CV Mosby; 2000, p. 591-608.
 39. Replogle RI, Johnson R, Gross RF:  Prevention of Intestinal Adhesions with Combined Promethazine and Dexamethasone Therapy:  Experimental and Clinical Studies.  Ann Surg 163:580-588, 1966.
 40. Gilmore OJA, Reid C.  Noxythiolin and Peritoneal Adhesion Formation. Br J Surg 63:978-980, 1976.
 41. Verkauf BS:  Myomectomy for Fertility Enhancement and Preservation.  Fertil Steril 58:1-15, 1992. 
 42. Russell, J:  Uterine Surgery.  In:  Gershenson DM, DeCherney AH, Curry SL, Editors.  Operative Gynecology, 1st Ed Philadelphia:  WB Saunders; 1993 p. 355-359.
 43. Sanz LE, Hoyne PM:  Myomectomy:  In Sanz LE, Editor.  Gynecologic Surgery. 2nd Ed. Cambridge: Blackwell Science; 1995 p. 247-252.
 44. Smith DC, Uhlir JK:  Myomectomy as a Reproductive Procedure.  Am J Obstet Gynecol. 162:1476-1479, 1990.
 45. Pagidas K, Tulandi T:  Effects of Ringer’s Lactate, Interceed (TC-7) and Gore-Tex Surgical Membrane on Postsurgical Adhesion Formation.  Fertil Steril 57:199, 1992.
 46. DiZerga GS:  Contemporary Adhesion Prevention.  Fertil Steril 61:219-235, 1994.
 47. Utian WH, Goldfarb JM, Starks GC:  Role of Dextran 70 in Microtubal Surgery.  Fertil Steril 31:79-82, 1979.
 48. DiZerga GS, Hodgen GD:  Prevention of Postoperative Tubal Adhesions:  Comparative Study of Commonly Used Agents.  Am J Obstet Gynecol. 136:173-178, 1980.
 49. Adhesion Study Group:  Reduction of Postoperative Pelvic Adhesions with Intraperitoneal 32% dextran 70:  A Prospective, Randomized Clinical Trial.  Fertil Steril 40:612-619, 1983.
 50. Rosenberg SM, Board JA:  High-Molecular Weight Dextran in Human Infertility Surgery.  Am J Obstet Gynecol 148:380-385, 1984.
 51. Jansen RPS:  Failure of Intraperitoneal Adjuncts to Improve the Outcome of Pelvic Operations in Young Women.  Am J Obstet Gynecol 153:363-371, 1985.
 52. Larsson B, Lalos O, Marsk L, Tronstad S-E, Bygdeman M, Pehrson, Joelsson I:  Effect of Intraperitoneal Instillation of 32% Dextran 70 on Postoperative Adhesion Formation after Tubal Surgery.  Acta Obstet Gynecol Scand. 64:437-441, 1985.
 53. Diamond MP, DeCherney AH, Linsky CB, et al:  Assessment of Carboxymethylcellulose and 32% dextran 70 for Prevention of Adhesions in a Rabbit Uterine Horn Model.  Int J Fertil 33:278,1988.
 54. Elkins TE, Bary RJ, Ritter JL, et al:  Adhesion Prevention by Solutions of Carboxymethylcellulose in the rat.  Fertil Steril 41:926, 1984.
 55. Frederick CM, Kotry I, Holtz G, et al:  Adhsions Prevention in the Rabbit with Sodium Carboxymethylcellulose Solutions.  Am J Obstet Gynecol 155:667, 1986.
 56. Moll HD, Schumacher J, Wright JC, et al:  Evaluation of Sodium Carboxymethylcellulose for Prevention of Experimentally-Induced Adhesions in Ponies.  Am J Vet Res 52:88, 1991.
 57. Moll HD, Wolfe DF, Schumacher J, et al:  Evaluation of Sodium Carboxymethylcellulose for Prevention of Adhesions after Uterine Trauma in Ewes.  Am J Vet Res 53:1454, 1992.
 58. Interceed (TC-7).  Adhesion Barrier Study Group:  Prevention of Postsurgical Adhesions by Interceed (TC-7), an Absorbable Adhesion Barrier, A Prospective, Randomized Multicenter Clinical Study.  Fertil Steril 51:933-938, 1989.
 59. Azziz R:  Microsurgery Alone or with Interceed Absorbable Adhesion Barrier for Pelvic Sidewall Adhesion Re-Formation:  The Interceed (TC-7) Adhesion Barrier Study Group II.  Surg Gynecol Obstet 177:135-139, 1993.
 60. Franklin RR:  Reduction of Ovarian Adhesions by the Use of Interceed:  Ovarian Adhesion Study Group.  Obstet Gynecol 86:335-340, 1995.
 61. Mais V, Ajossa S, Piras B, Guerriero S, Marongiu D, Melis GB:  Prevention of De-Novo Adhesion Formation After Laparoscopic Myomectomy:  A Randomized Trial to Evaluate the Effectiveness of an Oxidized Regenerated Cellulose-Absorbable Barrier.  Hum Reprod 10:3133-3135, 1995. 
 62. Nordic Adhesion Prevention Study Group.  The Efficacy of Interceed (TC-7) for Prevention of Reformation of Postoperative Adhesions on Ovaries, Fallopian Tubes and Fimbriae in Microsurgical Operations for Fertility:  A Multicenter Study.  Fertil Steril 63:709-714, 1995.
 63. Wiseman DM, Trout JR, Franklin RR, Diamond MP:  Metaanalysis of the Safety and Efficacy of an Adhesion Barrier (Interceed TC-7) in Laparotomy.  J Reprod Med 44:325-331, 1999.
 64. Myomectomy Adhesion Multicenter Study Group.  An Expanded Polytetrafluoroethylene Barrier Gore-Tex surgical membrane) Reduces Post-myomectomy adhesion formation.  The Myomectomy Adhesion Multicenter Study Group.  Fertil Steril 63:491-493, 1995.
 65. Hunter SK, Scott JR, Hull D:  The Gamete and Embryo Compatibility of Various Synthetic Polymers.  Fertil Steril 50:110-116, 1988.
 66. Diamond MP:  Reduction of Adhesions after Uterine Myomectomy by Seprafilm Membrane (HALF:  A Blinded, Prospective, Randomized, Multicenter Clinical Study).  Seprafilm Adhesion Study Group.  Fertil Steril 66:904-910, 1996.
 67. Fisher JC:  Basic Laser Physics and Interactions of Laser Light with Soft Tissue.  In:  Shapshay SM (Ed):  Endoscopic Laser Surgery Handbook.  Marcel Dekker, Inc., New York, 1987.
 68. Stein IF, Leventhal ML:  Amenorrhea associated with bilateral polycystic ovaries, Am J Obstet Gynecol 29:181, 1935.
 69. Stein IF:  Duration of fertility following ovarian wedge resection – Stein-Leventhal syndrome, Obstet Gynecol Surv 20:124, 1965.
 70. Adashi EY, Rock JA, Guzick D et al:  Fertility following bilateral ovarian wedge resection:  A critical analysis of 90 consecutive cases of the polycystic ovary syndrome.  Ferti Steril 36:320, 1981.
 71. Toaff R, Toaff ME, Peyser MR:  Infertility following wedge resection of the ovaries, Am J Obstet Gynecol 124:92, 1976.
 72. Halbe, HW, Da Fonseca AM, Silva P deP, Clauzet RB and Gallucci J:  Stein-Leventhal syndrome.  Am J Obstet Gynecol 114:280, 1972.
 73. Dabirushrafi H, Mohamad K, Behjatnia Y et al:  Adhesion formation after ovarian electrocauterization on patients with polycystic ovarian syndrome.  Fertil Steril 55:1200, 1991.
 74. Gurgan T, Kisnisei H, Yarali H et al:  Evaluation of adhesion formation after laparoscopic treatment of polycystic ovarian disease, Fertil Steril 56:1176, 1991.
 75. Naether OGJ, Fischer R:  Adhesion formation after laparoscopic electrocoagulation of the ovarian surface in polycystic ovary patients.  Fertil Steril 60:95, 1993.
 76. Naether OGJ, Fischer R, Weise HC et al:  Laparoscopic electrocoagulation of the ovarian surface in infertile patients with polycystic ovarian disease.  Fertil Steril 60:88, 1993.
 77. Yildirim M, Noyan V, Tiras MB, et al:  Ovarian Wedge Resection by Minilaparotomy in Infertile Patients with Polycystic Ovarian Syndrome:  A New Technique.  Eur J Obstet Gynecol Reprod Bio 107:85-87, 2003.
 78. Chronic Pelvic Pain:  An Integrated Approach.  APGO Educational Series on Women’s Health Issues.  Association of Professors in Gynecology and Obstetrics.  Washington, DC, January 2000.
 79. Gambone JC:  The Enigma of Chronic Pelvic Pain:  Systematically Tracing the Cause.  OBG Management.  48-60, December 2003. 
 80. Harrop-Griffiths J, Katon W, Walker E, et al:  The Association Between Chronic Pelvic Pain, Psychiatric Diagnoses and Childhood Sexual Abuse.  Obstet Gynecol 71:589-593, 1988.
 81. Heim C, Ehlert U, Hanker J, et al:  Abuse-Related Post-Traumatic Stress Disorder and Alterations of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis in Women with Chronic Pelvic Pain. Psychosomatic Medicine 60:309-318, 1998. 
 82. Koninckx PR, Meuleman C, Demeyere S, et al:  Suggestive Evidence that Pelvic Endometriosis is a Progressive Disease, whereas Deeply Infiltrating Endometriosis is Associated with Pelvic Pain.  Fertil Steril 55:759-765, 1991. 
 83. Carter JE:  Combined Hysteroscopic and Laparoscopic Findings in Patients with Chronic Pelvic Pain.  J Am Assoc Gynecol Laparosc 2:43-47, 1994.
 84. Howard FM:  The Role of Laparoscopy in Chronic Pelvic Pain:  Promise and Pitfalls.  Obstet Gynecol Surv 48:357-387, 1993.
 85. The American Fertility Society classifications of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, müllerian anomalies and intrauterine adhesions.  Fertil Steril 49:944, 1988.
 86. Luciano AA:  Prevention of Postoperative Adhesions.  In:  Nezhat CR, Berger GS, Nezhat FR, Buttram VC, Nezhat CH (Eds):  Endometriosis:  Advanced Management and Surgical Techniques.  Springer-Verlag, New York, 1995. 
 87. Lower A, Hawthorn R, Clark D, et al:  Adhesion-Related Readmissions Following Gynaecological Laparoscopy or Gynaecological Laparotomy in Scotland.  An Epidemiological Study of 24,046 patients.  SCAR2 Feasibility Study.  Presented at the 19th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Madrid, Spain, July 1, 2003.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.